Velkommen til Norges Frivilligsentraler

Samarbeidsgruppen for region 1 – 4. 

 
Fra møtet på Gardermoen mellom Samarbeidsgruppen for region 1 -4 og Forum for frivilligsentraler.
Foran fra v. Esther Marie Lier, Irene Sandtorv, Ragnar Heide. Bak fra v. Åsmund Sigmundstad, Ulf Ludvogsen, Arvid Askø.
 

Samarbeidsgruppen for region 1 – 4.
Frivilligsentralene i Norge har siden starten for snart 30 år siden samarbeidet fylkesvis gjennom en sammenslutning av frivilligsentraler i et nettverk, som er blitt ledet av en nettverksleder. Alle nettverkslederne har samarbeidet regionalt, i basisgrupper i fire regioner, med lederutvikling, seminarer, faglig utvikling, planlegging og gjennomføring av regionkonferansene.
De årlige regionkonferansene, regionvis, har vært en samling for daglig ledere, styreledere/styrerepresentanter og andre samarbeidspartnere/eiere, for videreutvikling og styrking av det faglige innholdet.


Kommunikasjonsgruppen, oppnevnt i et samarbeid med Kulturdepartementet i 2006, har hatt som oppgave å synliggjøre frivilligsentralene på en bedre måte.
Dette har være oppgaver knyttet til felles web-løsning, logopakker, kontakt med nye frivilligsentraler, redaksjon for en felles nettside og besvarelse av ulike spørsmål om frivilligsentralene.

I dag er det utsendt til alle frivilligsentralene, et referat fra et møte i basisgruppene 1 til 4 den 6. og 7. november på Gardermoen, der ca 50 nettverksledere var samlet for å utvide samarbeidet mellom nettverksledere og basisgruppene.

Dette arbeidet videreføres i en ny og styrket organisering som fikk navnet Samarbeidsgruppen for region 1 – 4.
Samarbeidsgruppen ble valgt for ett år og neste samling er i november 2015.
Kommunikasjonsgruppen og en fra hver basisgruppe inngår den nye Samarbeidsgruppen.

Samarbeidsgruppens medlemmer er: Fra Region 1: Ragnar Heide, vara Kari Solberg. Fra region 2: Esther Marie Lier, vara Solveig Kvile. Fra region 3: Åsmund Sigmundstad, vara Gerd Jorunn Christensen. Fra region 4: May Britt Svorkmo Hess, vara Knut Th Flåtter.

Samarbeidsgruppen har hatt to møter, februar og mars 2015, med Forum for frivilligsentralene, der man ga hverandre gjensidig informasjon og drøftet et fremtidig samarbeid.

Den 23. mars i år ble det sendt ut informasjon til alle landets frivilligsentraler om Forum for Frivilligsentraler, som er det foreløpige navnet på interesseorganisasjonen for frivilligsentraler i Norge. Det er etablert et interimsstyre og det formelle stiftelsesmøte/landsmøte blir 3. juni 2015.  

 

Kulturdepartementet lyser ut midler til

etablering av nye frivilligsentraler

Søknadsfristen er 1. mai 2015

 

Regjeringen, ved Jan Tore Sanner, legger i dag frem stortingsmeldingen om nye oppgaver til kommunene. Blant annet tildelingen av tilskuddet til frivilligsentralene.

Se stortingsmelding 14 (2014-2015)

HURRA VI VANT PRIS!

Sølvfisken for januar går  til Bates og Norges  Frivilligsentraler for reklamefilmen Muskelbunt!


Juryen begrunner valget slik: les mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

Smart påvirkning
Hver eneste dag påvirker politikere og administrasjonene i kommune-Norge politiske prosesser. Hva skal til for å lykkes? Invitasjon til seminaret om smart påvirkning i Oslo 4. mars 2015 Kommunene rundt om i landet bruker mye tid på å påvirke politiske prosesser innen alle sektorer. Det kan gjelde veiutbygging, kultur, barnehage og skole, eldreomsorg, miljø, landbruk m.m.
Publisert 05.02.2015 14:10:35
unnamed.png
Opplæringsprogram i Aktiv omsorg.
Målgruppa for opplæringsprogrammet er ansatte i helse- og omsorgssektoren, frivillige foreninger og enkeltpersoner, samt ansatte innenfor kultursektor og kulturskole. Dette vil være med på å bidra til et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor i en lokal samhandling.
Publisert 08.01.2015 11:02:05
14_reklame_muskelb-gr_web.jpg
REKLAMEKAMPANJEN ER I GANG
Reklamekampanjen for Norges Frivilligsentraler er i gang på en rekke plattformer og kanaler. Bildet er tatt under opptakene til Muskelbunten.
Publisert 04.01.2015 23:54:56
Bilder fra reklamekampanjen
Publisert 26.12.2014 01:16:10
14_reklame_raaner_web.jpg
KLAR FOR DETDUKAN.COM
Nå kommer snart reklamekampanjen ....Snakk om å glede seg til jul... Gjennom Reklame for Alvor, har reklame- medie- og produksjonsbransjen stilt opp på dugnad for Norges Frivilligsentraler og reklamekampanjen er bare få dager fra kampanjestart. Nå må alle landets frivilligsentraler pusse skoene og nettsidene sine og ønske nye frivillige hjertelig velkommen, til meningsfylte oppgaver i nærmiljøene.
Publisert 17.12.2014 22:15:55
Kart Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Rogaland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Akershus Oslo Vestfold Østfold
eller velg
eller søk

Kopirett © 2015 NORGES FRIVILLIGSENTRALER

Finn din sentral