Velkommen til Norges Frivilligsentraler

Frivilligsentraler finnes over hele landet og er møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet.

Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.

Frivilligsentralene skal ha en universell utforming og være et kontaktsenter for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomisk status og etnisk tilhørighet.

Nyheter

logonasjliten.jpg
17 nye frivilligsentraler 2014
Kulturdepartementet har fordelt tilskudd til etablering av 17 nye frivilligsentraler, fordelt på 11 fylker i 2014. Til sammenligning ble det i 2013 gitt tilskudd til etablering av 9 sentraler.
Publisert 26.06.2014 14:36:09
Regionkonferanser
På vegne av Kulturdepartementet inviteres det også i år til konferanse i alle 4 regionene. Mer informasjon her.
Publisert 19.06.2014 09:17:17
Norges Frivilligsentraler får millionkampanje
Gjennom Reklame for Alvor får en organisasjon som ellers ikke ville hatt ressursene til det, muligheten til å vise seg og saken sin for hele Norges befolkning. I år går kampanjen til Frivilligsentralene.
Publisert 16.06.2014 15:39:50
logo_nasjonal_grønn.png
Rapport 2013 og søknad 2015
Frivilligsentralene må innen 1. juli 2014 sende inn rapport for 2013 og søknad for 2015 til departementet
Publisert 15.05.2014 15:03:53
Studietilbud
Gratis studietilbud i samfunnsplanlegging 2014 - 2015 - kan også være aktuelt for dem som jobber med frivillighet
Publisert 03.04.2014 11:19:05
Kart Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Rogaland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Akershus Oslo Vestfold Østfold
eller velg
eller søk

Kopirett © 2014 NORGES FRIVILLIGSENTRALER

Finn din sentral