PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KLIKK PÅ KARTET FOR Å FINNE DIN SENTRAL

Kart Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Rogaland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Akershus Oslo Vestfold Østfold

Nyhetsbrev nr. 03/2018

1. Landsmøtet 1 (program)

Vi nærmer oss 200 påmeldte deltagere til landsmøtet. Påmelding for medlemssentraler er fortsatt mulig. Programmet for den 8. og 9. april er lagt ut på nettsiden. Kort oppsummert:

Dag 1
13.00 Åpning (registrering og lunsj fra kl 11.00)
13.15 Norske frivilligsentraler i fremvekst, Elizabeth Kloster
14.15 Landsmøtet,  og hilsen etter landsmøtet fra Odd Einar Dørum
20.00 Middag
Dag 2
08.30 Åpning med hilsen fra kulturministeren
08.45 Verktøy og muligheter: Allemed, IMDi, Gjensidigestiftelsen, ny IT-løsning, personvernloven og fritidserklæringen
13.00 Politisk fokus: Kommunal frivillighetspolitikk og frivillighetsmeldingen
14.00 Telemark fylkeskommune; Hvorfor årets frivillighetskommune?
14.45 Paneldebatt: Frivilligsentralene i 2025

 

2. Landsmøtet 2 (saker)

Har du innspill til Norges Frivilligsentralers arbeid fremover? Du har fortsatt mulighet til å sende inn saker til landsmøtet. Sendes til (post@norgesfrivilligsentraler.no) frem til 1 måned før landsmøtet, dvs. senest 8. mars. (vedtektenes  § 4 e, pkt.2).


3. IT-løsning

Neste uke legger vi ut første steg på ny IT-løsning til sentralene. Alle sentraler får tilgang til felles-pakken uten kostnader. Her får sentralene tilgang til nyheter og dokumenter fra Norges Frivilligsentraler samt til register over alle sentraler og mulighet for å oppdatere opplysninger på egen sentral. I tillegg får vi mulighet til å samle inn statistikk og presentere resultat. Vi håper frivilligsentralene vil ta i bruk løsningen, som i løpet av mars utvides med mulighet for at sentralene kan administrere egne nettsider.


4. IMDi

Vi er godt fornøyd med at vi skal signere intensjonsavtale med IMDi fredag 2. mars sammen med andre store frivillige organisasjoner som er aktive i inkluderingsfeltet. Norges Frivilligsentraler har også samtidig søkt om å kunne legge til rette for kunnskaps- og erfaringsdeling på inkluderingsarbeidet blant våre medlemssentraler. Svar på søknaden vil foreligge i mars - vi holder dere oppdatert.


5. KUD 1 (ekstra tilskudd)

I nyhetsbrev 2 sak 3 informerte vi om ekstratilskudd til sentralene – de 5 millionene som ble plusset på i statsbudsjett 2018 uka før jul. Her skrev vi også at vi skulle komme tilbake med informasjon om hvorfor beløpene ble som de ble, at noen fikk 11.000 og noen 13.000. Her er svaret fra KUD:

Kommunene ble først tildelt ett og samme tilleggsbeløp per frivilligsentral, så ble et restbeløp tildelt de 21 kommunene som fikk mindre enn 210 000 kroner i 2017, og det hele ble justert for å kunne operere med hele tusentall. Utgangspunktet for særskilt tildeling av rammetilskuddsmidler til kommuner med frivilligsentraler var tilskudd til den enkelte frivilligsentral i 2016 når det gjelder 2017, og fordeling i 2017 når det gjelder 2018. Grunnlag og enkeltbeløp følger av etablerte frivilligsentraler i den enkelte kommune år for år i overgangsperioden.
Etter planen skal kommuner med frivilligsentraler motta særskilt tildelte rammetilskuddsmidler i 2017, 2018, 2019 og 2020.


6. KUD 2  (brev til kommunene)

Blant annet etter påtrykk fra oss har KUD sendt ut brev til alle landets kommuner onsdag 7. februar. KUD skriver:

Vi ber nå den enkelte kommune rapportere om det eventuelt er etablert eller nedlagt frivilligsentraler i kommunen i tiden etter 1. juni 2017 og frem til 1. juni 2018, slik at det kan tas høyde for dette i beregningsgrunnlaget for særskilt fordelte rammetilskuddsmidler i 2019. Rapporteringsfrist: 1. juni 2018.


7. KNIF

Gjennom vår tilknytning til Frivillighet Norge har våre medlemmer tilgang til å bruke alle avtaler i KNIF. Se evt. deres nettsider.


8. Medlemskontingent for 2018

Faktura er nå sendt ut. Alle skal ha fått e-post fra Norges Frivilligsentraler sendt fra Fiken regnskapsprogram med en lenke til faktura, eller med EHF. Om du ikke kan se å ha mottatt denne, vennligst kontakt organisasjonssekretæren. 


9. Melding fra Frivillighet Norge

Har dere plass til noen flere frivillige som har lyst til å bidra og være en del av det flotte arbeidet dere gjør? Da er Frivillig.no rett dør inn. Og det er gratis. Mange i lokalmiljøet kjenner til Frivilligsentralen, men ikke alle kjenner til hvordan man blir frivillig.
Ved å registrere Frivilligsentralen på Frivillig.no vil den bli synlig når noen søker på fylket eller kommunen. Det blir enklere for folk å finne ut hva som finnes av lokal frivillighet, og enklere for frivilligheten og for kommunen å se hvem andre som er aktive i området.
Det blir også gratis kurs i Oslo, Molde og etterhvert Haugesund, Tønsberg og Moss fremover i mars.


Med hilsen
Norges Frivilligsentraler