PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KLIKK PÅ KARTET FOR Å FINNE DIN SENTRAL

Kart Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Rogaland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Akershus Oslo Vestfold Østfold

Nyhetsbrev nr. 6/2018

1. Inter Visot / InVi

Vårt felles IT-system har fått et navn: InVi!! InVi er en forkortelse for to ord: Inter Visot.
Inter er latin og betyr “mellom”, og Visot kommer fra samisk og betyr “alt”. Mellom alt arbeid som pågår bruker vi InVi som hjelper slik at vårt arbeidsresultat blir best mulig. Over 80% av sentralene har nå vært innom. I løpet av de neste ukene kommer det flere nyheter om InVi.


2. Spørreundersøkelsen 2018

Over 50% av sentralen har nå levert inn spørreundersøkelsen og dette er en god start. Sentralene som ikke har levert har mottatt påminnelse, og vi håper på at vi nærmer oss 100 % levering innen 2 uker.


3. Økt integrering via Norges Frivilligsentraler

Siden 1. mai jobber Gijs, vår org. sekretær, også aktivt med prosjektet: Økt integrering via Norges Frivilligsentraler. Et hovedmål i det 3- årige prosjektet er å utarbeide gode samarbeidstiltak for å øke deltakelsen av flyktninger og innvandrere hos sentralene. Dette skal vi gjøre ved hjelp av å utvikle en tiltaksbank med vellykkede prosjekter og søkbare midlene hos oss - 15.000 til 10 sentraler i 2018. Mandag 11. juni åpnes det opp for å søke midler via InVi. Spørsmål - send mail til integrering@norgesfrivilligsentraler.no.


4. GDPR

Har du spørsmål om GDPR? I InVi under dokument/Landsmøtet 2018 finner du presentasjonen “Personvernloven med nye krav fra mai 2018. Hva innebærer GDPR for frivilligsentralene?” fra Virke advokatene.


5. Nye sentraler

KUD har innen 1. juni fått inn mange meldinger fra kommunene. Så langt ser det ut til at det dette siste året er opprettet flere nye sentraler enn de 18 som kom i fjor, men KUD er ikke gjennom hele bunken ennå, så det eksakte antallet må vi komme tilbake til. Kommunene som har meldt inn nye sentraler vil få fullt tilskudd for disse fra og med 2019.


6. Styremøte

Styreleder Arvid ankommer landsstyremøtet på Gardermoen i mai, med tydelig dekorert bil.

2. og 3. mai traff den nye styret hverandre for første gang. Det er mye vi skal jobbe med, og to hovedtema vi skal ha stort fokus på i 2018 er kompetanse og politisk arbeid. Vi informere dere fortløpende.
Innspill eller spørsmål til arbeidet vi holder på med er alltid velkomne. Send gjerne mail til post@norgesfrivilligsentraler.no eller ring Gijs på 988 17 952, Arvid på 481 11 143, eller ta kontakt med en annen i styret.


Med hilsen
Norges Frivilligsentraler