PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KLIKK PÅ KARTET FOR Å FINNE DIN SENTRAL

Kart Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Rogaland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Akershus Oslo Vestfold Østfold

Nyhetsbrev nr.02/2018

Akkurat nå er 388 av 431 aktive frivilligsentraler i Norge medlem - Takk til deg som er medlem i Norges Frivilligsentraler! For 2018 vil vi fortsette å sende ut nyhetsbrev, vi vil etablere en felles, valgfri IT – løsning rabattert for medlemmene, vi samarbeider med alle landets nettverk for sentralene, vi gir råd og veiledning, og vi påvirker rammebetingelsene gjennom kontakt med storting og regjering og samarbeid med KS og Frivillighet Norge.

I 2018 vil vi også gjennomføre en ny spørreundersøkelse for å ha oversikt over sentralenes økonomiske situasjon, og for å rapportere denne videre. Vi skal også  delta under årets Arendalsuke, og vi sender ut pressemeldinger for å synliggjøre frivilligsentralene og vår organisasjon. Men lenge før det håper vi å se deg på landsmøtet i april!

Vi skal kjempe videre for alle frivilligsentralene i 2018. Ganske snart sender vi ut årets kontingent. Sammen er vi sterke – vi håper dere er med videre!


1. Landsmøte

Det nærmer seg stadig landsmøte for oss alle i Norges Frivilligsentraler, så om du ennå ikke har meldt deg på, bør du gjøre det umiddelbart. Gå til påmeldingsskjema. Fagdelen har fått tema “Fremtidens lykkefabrikk… - Frivilligsentralene forbereder oss på framtidens samfunn” og vi har lagt ut noe programinformasjon. Kort oppsummert: Registreringen starter søndag 8. april kl. 11.00, velkomst og foredrag skjer kl. 13.00, og landsmøtet settes kl. 14.00. Fagdagen mandag avsluttes kl. 16.00.

Husk frister for innsending av forslag på nytt styre - 16. feb., og landsmøtesaker - uke 10. Mer informasjon om innsending av forslag til kandidater for valg til landsstyret, klikk her, og se vedtektenes § 5 om styrets oppgaver.


2. IT løsning

Ny felles valgfri IT-løsning er godt mottatt, og presentasjonsvideoen er allerede sett over 250 ganger. Informasjon på nettsiden vår (frivilligsentral.no/it) om løsningen oppdateres stadig med nye innspill, spørsmål og svar.  Har du spørsmål eller innspill til løsningen send gjerne epost til it@norgesfrivliligsentraler.no.

Allerede i løpet av februar går vi ut med en felles løsning helt gratis til alle sentraler med tilgang til nyhetsbrev, felles dokumenter, enklere oppdatering av registeret samt innsamling av statistikk. Vi er glade for at dette kan tilby gratis, og vi tror løsningen vil styrke vårt fellesskap.


3. Statsbudsjett for 2018

Kommunaldepartementet sendte den 10. januar ut rundskriv til alle landets kommuner om Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner. Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2018 etter Stortingets budsjettvedtak. Her er et utdrag:

Frivilligsentraler (5 mill. kr)
Stortinget vedtok ved behandlingen av Prop. 1 S (2017-2018) en økning i midlene til frivilligsentraler med 5 mill. kroner ut over regjeringens forslag. Midlene gis med en særskilt fordeling, etter samme prinsipp som i tabell C i Grønt hefte for 2018.

I såkalt grønt hefte ligger det en økning på kr. 11.000 pr. frivilligsentral i de kommunene som har sentraler. Vi registrerer at enkelte kommuner allerede har utbetalt økningen til sine sentraler.

I vedlegg 1 i rundskrivet finner du en liste med tilleggsbeløpet til din kommune. Her fremgår det at fordeling av disse midlene ikke er avhengig av størrelsen på daglig leder-stillingen, og at noen får 13.000. Vi har henvendt oss til KUD for å få mer informasjon om hva fordelingen er basert på. Når vi vet mer vil vi informere dere om det.
 

4. Kulturministeren og Regjeringsplattformen

Vi har gratulert ny kulturminister med vervet og invitert til samarbeid. Vi henviser spesielt til et punkt i den nye regjeringsplattformen. Ved siden av at det står mye bra om frivillighet er vi stolte av at frivillig(het)sentralene konkret er nevnt i plattformen. Under punkt 2- Arbeid og sosial, står det under Målrettet innsats mot fattigdom:

  • Støtte frivillighetssentralenes arbeid med blant annet leksehjelp og støtte- og inkluderingstiltak for utsatte barn og unge, gjennom statlige støtteordninger og forsterking og forenkling av ordningen med kontingentstøtte.

Vi er spente på hvilke muligheter dette vil bringe for fremtiden!  

Så gratulerer vi våre samiske venner med Samefolkets dag i dag!

Med hilsen
Norges Frivilligsentraler