PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KLIKK PÅ KARTET FOR Å FINNE DIN SENTRAL

Kart Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Rogaland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Akershus Oslo Vestfold Østfold

Nyhetsbrev nr.1/2018

1. Godt nytt år!

Norges Frivilligsentraler ønsker alle frivilligsentralene i Norge et riktig godt nytt år 2018! Dette er et spennende år. Vi håper også å se riktig mange av dere på årsmøtet i april! Her ligger link til påmeldingen og husk frist for nominasjonen til nye styremedlemmer: 16. februar 2018 - sendes til Marte Tangen Vang frivilligsentral frivilligsentralen@vang.kommune.no. Klikk her for å se mer informasjon.


2. Styremøte

Landsstyret har sitt neste styremøte mandag 22. og tirsdag 23. januar. Kom gjerne med innspill til saker og meninger.


3. Tilskudd 2018

Vi viser til at Stortinget siste uke før jul 2017 la på totalbeløpet til kommunene som har frivilligsentraler med ytterligere 5 millioner kroner, bl.a. etter påtrykk fra oss.

Beløpets størrelse til hver sentral som var kjent for kommunene før den lokale budsjettbehandlingen i november/desember var kr. 392.000, som i forslag til statsbudsjett ble satt opp med kr. 27.000 fra 2016-beløpet på kr 365.000.

Beløpet som overføres (i kommunens totalramme) ser nå ut til å bli kr. 403.000 pr sentral. Dette vil antagelig om kort tid fremgå av kommentarene til budsjett 2018, som er under arbeid, og på bakgrunn av denne Stortingsformuleringen: 
Flertallet viser til at en gjennom budsjettforliket vil øke tilskuddet til frivillighetssentraler med 5 mill. kroner gjennom overføringer til kommunene.
Vi satser på å sende ut kommentarene i neste nyhetsbrev/når de foreligger!

De siste 11.000 pr sentral oppfordrer vi sentralen til å be om å få overført fra sin kommune, eller i det minste påse at midlene avsettes av kommunen slik at de kommer sentralen til gode. Her er et eksempel på tekst som kan benyttes dersom man ønsker det (avhengig av situasjonen hos dere):
Da vi er kjent med at Stortinget like før jul økte tilskuddsrammen kommunen har fått til frivilligsentralen fra 392.000 til 403.000 ber vi om at ytterligere kr. 11.000 tilføres vår ramme.

Vi gjør også sentralene oppmerksom på vår formulering i vår spørreundersøkelse fra i fjor:
Slik Norges Frivilligsentraler ser det, er intensjonen bare en administrativ endring av utbetaling av statstilskuddet til frivilligsentralene. Stortinget ønsker en videreutvikling og styrking av ordningen, basert på lokale ønsker. For den kommunale finansieringen mener vi at forutsetningen er som før: Kommunen gir sitt tilskudd til frivilligsentralen i tillegg til det som kommer fra staten. Intensjonen var ikke å endre de økonomiske vilkårene frivilligsentralen er basert på. Statstilskuddet har hele tiden gått til delvis dekning av lønn til daglig leder. Den lokale finansieringen skal dekke resten av kostnader til lønn samt annen drift.


4. Medlemsavgift 2018 & gave

Norges Frivilligsentraler sender ganske snart ut faktura på medlemsavgift, kr. 2.000,-. Vi gjør oppmerksom på at vi også svært gjerne mottar gaveinntekter – frivillige bidrag kan settes inn på vår konto 1254.62.75211. Midlene vil bli benyttet til videre oppbygging av landsorganisasjonen Norges Frivilligsentraler, til beste for alle landets frivilligsentraler.


Med hilsen
Norges Frivilligsentraler