PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KLIKK PÅ KARTET FOR Å FINNE DIN SENTRAL

Kart Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Rogaland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Akershus Oslo Vestfold Østfold

Felles IT-løsning

Norges Frivilligsentraler tilbyr en felles IT-løsning til alle landets sentraler. Løsningen dekker felles behov, oppdatering av sentralens nettsider og verktøy for å forenkle driften ved hver enkelt sentral.

Sist oppdatert: 05.02.2018

Løsningen tilbys i ulike pakker for fast månedlige pris med alle oppdateringer og ubegrenset brukerstøtte. Løsningen settes i drift i løpet av første halvår 2018. Vi har laget en liten video på 3 minutter som forteller om løsningen. Husk at du kan klikke på videoen for å pause/fortsette.

Generelt

Spørsmål og svar

Vi har laget en seksjon for spørsmål og svar nederst i dokumentet. Hopp dit så finner du kanskje akkurat det du lurer på. Send gjerne dine spørsmål til it@norgesfrivilligsentraler.no.

Bakgrunn og prosess

Du kan lese mer om bakgrunn og prosess som førte til ny IT-løsning.

Målet

Målet er å tilby én løsning som med én pålogging og ett brukergrensesnitt dekker de største behovene for frivilligsentralene. I tillegg ønsker vi at løsningen skal kunne brukes av nettverkene, ulike sammenslutninger (som fylkeslag) og Norges Frivilligsentraler. Vi legger også opp til at kommuner etter hvert kan få mulighet til å logge inn og se informasjon fra sentraler i egen kommune.

Én løsning

Vi har valgt å satse på én løsning som dekker flere områder. Dette gir noen fordeler:

 • En pålogging (enkelt)
 • Ett brukergrensesnitt (slipper å lære seg flere systemer)
 • Alt henger bedre sammen (slipper å gjøre samme ting flere ganger)

Hvordan få tilgang

Når vi er klare til å la sentralene gå i gang, gir vi beskjed til hver sentral. Da får sentralen en lenke for pålogging og kan også laste ned en app for bruk på mobil og nettbrett.

Dersom en bruker har tilgang til flere organisasjoner (f.eks. nettverksleder som har både sin sentral og nettverket), skal vi gjøre det enkelt å hoppe mellom de ulike organisasjonene/rollene.

Hvordan det brukes

 • I toppen ser du hvor du er innlogget
 • Til venstre er det en meny med de modulene du har tilgang til.
  På smale skjermer skjules menyen og du åpner den ved å klikke menyknappen oppe til venstre. Øverst i menyen ligger info om deg. Der kan du endre dine data og innstillinger og logge ut.
 • Alle moduler i menyen fungerer ganske likt:
  • En oversikt der du kan velge visning
  • Mulighet for å legge til filter og sortering
  • Klikk + nederst til høyre for å legge til ny
  • Klikk på en post for å se detaljer
  • Klikk rediger for å endre og så lagre

Administrasjon

Sentralen kan selv bestemme hvilke menyvalg de enkelte brukerne skal ha og hvilken tilgang de skal ha i de ulike modulene til å f.eks. redigere, slette, legge til og publisere. Administrator kan også invitere personer til å logge inn i løsningen. De mottar da en e-post der de kan sette sitt eget passord og deretter kan de logge inn.

Mulighet til å prøve løsningen

Alle sentralene vil få mulighet til å prøve løsningene i en periode før de bestemmer om de vil bruke den. Alle innlagte data i prøveperioden kan beholdes når en tar det i bruk.

Dataleverandør

Alle som tar i bruk løsningen må undertegne databehandleravtale med vår leverandør WIS. Det er de som utvikler og drifter løsningen, gir brukerstøtte og fakturerer hver enkelt sentral.

Pakker og priser

Vi ønsker at sentralene bare skal betale for det de vil bruke og nedenfor finner du informasjon om innhold og pris på de ulike pakkene vi tilbyr. En pakke består av en samling moduler. Noen moduler inngår i flere pakker. Prisene er med rabatt for medlemmer i Norges Frivilligsentraler, men tilbys i første omgang til alle. Prisene inkluderer alle oppdateringer og ubegrenset support.

Pakke Pris pr. mnd/år
eks. mva.
1. Felles Gratis
2. Nettside 120 / 1440
3. Enkel drift 290 / 3480
4. Full drift 380 / 4560
  5. Nettside + Enkel drift 390 / 4680
  6. Nettside + Full drift 480 / 5760

Løsningen faktureres etterskuddsvis for hvert halvår (juni og desember).

1. Felles (Gratis)

Denne delen er helt gratis og vi håper alle frivilligsentraler vil ta det i bruk. I denne pakken er følgende med:

 1. Nyhet: Nyhetsbrev fra Norges Frivilligsentraler
 2. Dokument: Tilgang til å se dokument som legges ut av Norges Frivilligsentraler
 3. Register: Nasjonalt register over alle frivilligsentraler og tilgang til å endre opplysninger om egen sentral
 4. Statistikk: System der sentralene kan legge inn svar på felles spørreundersøkelse og se samlet resultat

2. Nettside (120 / 1440)

Dette vil erstatte dagens nettsideløsning for sentralene på frivilligsentral.no og inneholder:

 1. Dokument: Administrere menyer og publisere dokumenter
 2. Nyhet: Legge ut nyheter på nettsidene

Noen funksjoner:

 • Når en har laget et dokument eller nyhet (eller aktivitet), er det bare å hake av for at det skal vises på nettsiden.
 • Kobling til egen Facebook-side, slik at en bare kan hake av for at nyheten skal legges der med lenke tilbake til nettsiden.

Pakken inkluderer også:

 • Egen nettadresse under frivilligsentral.no (sentral.frivilligsentral.no)
 • Ubegrenset lagringsplass for nettsidene
 • Overføring av nettsider fra eksisterende løsning (for de som har det)
 • E-postkonto med 1 GB lagringsplass, spamfilter og mulighet for alias

Mer om e-post

For alle som har e-post gjennom frivilligsentral.no fra før, blir det ingen endringer.

Det er mulig å utvide e-postløsningen, men dette kommer i tillegg til pakkeprisen. Det er også mulig å kjøpe e-post separat utenom de ulike pakkene. Alle e-postkontoer har spamfilter og mulighet for alias. Priser er pr. år eks. mva.

 • 1 GB: kr. 48,- (en slik konto er inkludert i Nettsidepakken)
 • 5 GB: kr. 199,-
 • 10 GB: kr. 399,-
 • 20 GB: kr. 798,-

3. Enkel drift (290 / 3480)

Denne løsningen vil forenkle rutinearbeid ved sentralen og gi bedre oversikt. Du kan invitere de frivillige til å logge inn for å få info.

 1. Person: Hold oversikt over personer (frivillige, brukere, styre og andre)
 2. Aktivitet: Legg inn faste aktiviteter og tilknytt frivillige
 3. Oppdrag: Legg inn konkrete oppdrag og tilknytt frivillige
 4. Kalender: Legg inn møter, før referater og tildel oppgaver
 5. Nyhet: Lag nyheter som de frivillige kan lese
 6. Oppgave: Legg inn oppgaver for ansatte
 7. Dokument: Legg inn dokument for informasjon og oversikt

Vi planlegger og utvide pakken med to nye moduler:

 • Idébank: Lar sentralene dele idéer og erfaringer
 • Møterom: Forum for diskusjoner

4. Full drift (380 / 4560)

Denne pakken inneholder alt i enkel drift pluss en del flere moduler og muligheter:

 1. Person: Sende sms/e-post til ulike personer
 2. Oppdrag: Automatisk formidling av oppdrag
 3. Frivillig: Frivillige kan føre timer og kilometer på oppdrag
 4. Skjema: Legge ut egne spørreskjema og få inn svar
 5. Utstyr: Utstyrsregister med mulighet for utlån/utleie
 6. Bilde: Bildearkiv for egne bilder
 7. Filarkiv: Legge filer i et arkiv
 8. Prosedyrer: Nyttig bl.a. til internkontroll
 9. Avvik: Avviksmelding og behandling
 10. Prosjekt: Enkel prosjektstyring

5. Nettside + Enkel drift (390 / 4680)

Dersom sentralen benytter både nettsider og enkel drift, gis det rabatt på kr. 20,- pr. måned og kr. 240,- pr. år.

6. Nettside + Full drift (480 / 5760,-)

Dersom sentralen benytter både nettsider og full drift, gis det rabatt på kr. 20,- pr. måned og kr. 240,- pr. år.

Plan for lansering

Tidsrom Aktivitet
Februar 2018 Fellespakken rulles ut til alle sentraler.
Mars 2018 Nettsidepakken rulles ut til de sentraler som har nettsider fra før hos 07 Sør. Andre kan også bestille nettsider.
April 2018 Pakken for enkel drift rulles ut.
9. april: Presentasjon på landsmøtet
Mai 2018 Pakken for full drift rulles ut.

Spørsmål og svar

Her besvarer vi spørsmål som kommer om løsningen. Spørsmål kan sendes til it@norgesfrivilligsentraler.no.

1. Hva med personvern/GDPR i den nye løsningen?

Fra mai 2018 får Norge ny personvernlovgiving (GDPR) som gjør at alle land i EU og EFTA vil ha samme behandling av persondata. Dette gjøres for å sikre personvernet selv om data flyter mellom landene. Den nye IT-løsningen vil ha funksjonalitet for å støtte ny lovgiving med bl.a.

 • Mulighet for å skrive ut all informasjon som er lagret om en person
 • Mulighet for å slette/anonymisere alle data på en person
 • Registrering av samtykke om oppbevaring av data på personer

Leverandøren vil kreve underskrevet databehandleravtale før sentralen kan ta i bruk løsningen. Ellers må sentralen selv sørge for å lage en oversikt over hvilke persondata som finnes ved sentralen og hvordan disse behandles.

2. Hva skjer med nettsidene vi har hos Gevir?

Det er litt over 200 sentraler som bruker nettsider hos 07 Sør (tidl. Gevir). Gammel og ny leverandør samarbeider om å hente ut data fra de gamle nettsidene og flytte dem over i ny løsning. Planen er å gjøre dette i løpet av mars. Når overføringen er gjort, vil leverandørene sørge for at det er den nye nettsiden som vises. Det vil trolig bli noen endringer i designet.

Avtalen med 07 Sør vil da avsluttes og ny leverandør tar over. Dersom noen i stedet ønsker å beholde dagens løsning hos 07 Sør, må de selv gjøre en egen avtale med dem om dette.

3. Vi har Excel-lister med frivillige. Hvordan får vi dette inn i systemet?

I den nye løsningen er det gratis brukerstøtte, og leverandøren vil være behjelpelig med å importere data fra ulike kilder inn i den nye løsningen uten kostnader for sentralene.

4. Stemmer det at prisen for nettsider har gått ned?

Det var tidligere kr. 3.900,- for oppstart at nettsider/e-post og kr. 1.500,- pr. år. Den nye løsningen for nettsider/e-post er priset til kr. 1.440,- pr. år og ingen oppstartskostnader. Så prisen er altså litt redusert. Alle priser er eks. mva.

 

Gå til toppen