InVi - Felles IT-løsning

Norges Frivilligsentraler har i samarbeid med WIS fått utviklet den unike IT-løsningen InVi (*) som tilbys til alle landets sentraler.

Løsningen er tilgjengelig som webløsning og har app for iOS og Android. Sentralen bestemmer hvem som skal kunne logge inn og hvilke tilganger brukerne skal ha. Løsningen inneholder tre deler der alt ligger inne i én løsning med et enkelt grensesnitt og én pålogging.

Viktige lenker

 1. Pålogging på frivilligsentral.no/login
 2. Hjelp på wis.no/invi/hjelp
 3. Brukerstøtte på wis.no/invi/support
 4. Mer info på wis.no/invi

1. Felles (Gratis)

Vi ønsker at alle sentraler benytter denne delen, og den er derfor gratis.

 • Få nytt og info fra Norges Frivilligsentraler
 • Register over landets sentraler - mulighet for å oppdatere egne opplysninger
 • Løsning for å hente inn opplysninger fra sentralene (spørreskjema)

2. Nettsider (kr. 120,- pr. mnd)

Sentralen kan administrere sine egne nettsider i løsningen. Dette omfatter bl.a. aktiviteter, nyheter, dokumenter, bilder og filer.

3. Drift (kr. 290,- pr. mnd)

Sentralen kan effektivisere og forenkle driften ved å bruke InVi:

 • Legge inn frivillige og andre kontakter
 • Registrere inn faste aktiviteter ved sentralen og knytte til frivillige
 • Legge inn møter/referater i kalenderen
 • Administrere og tildele oppgaver til ansatte og andre
 • Lage oppdrag og tildele til frivillige
 • La frivillige logge inn for å få info, oppdrag og føre timer/kilometer
 • Sentralen kan kjøpe til nye moduler i tillegg til standardpakke

4. Nettside + Drift: kr. 390,- pr. mnd


Mer om løsningen

Løsningen forbedres og utvides etter ønsker fra sentralene. Det neste som kommer i løsningen i løpet av høsten er:

 • Mulighet for å sende e-post og sms
 • Register over lag og foreninger
 • Utstyrsmodul

Sentralen betaler en årlig avgift for å bruke systemet og får da alle oppdateringer samt gratis ubegrenset brukerstøtte.

*  InVi er en forkortelse for to ord: Inter Visot. Inter er latin og betyr “mellom”, og Visot kommer fra samisk og betyr “alt”. 

Bakgrunn og prosess


2018 © Norges Frivilligsentraler