Om oss

Norges Frivilligsentraler er en landsdekkende interesseorganisasjon og ressurssenteret for alle frivilligsentraler.

Formål 

 • Å bidra til utvikling av frivilligsentralene som viktige velferds- og samfunnsaktører.
 • Å arbeide for gode rammevilkår for frivilligsentralene.
 • Å tilrettelegge for kompetanseutvikling for alle som er involvert i frivilligsentralene.
 • Å arbeide for synliggjøring av frivilligsentralene.
 • Å utvikle organisasjonen videre som en nasjonal støttespiller for alle landets sentraler.
 • Å utvikle samarbeid med aktuelle offentlige instanser, og med frivillige organisasjoner og sammenslutninger. Frivilligheten skal være et tillegg til offentlig sektor, ikke en erstatning.

Vedtekter og handlingsprogram 

Vedtektene og handlingsprogram for Norges Frivilligsentraler ble vedtatt på landsmøtet 30. oktober 2020.

Visjon

Sammen skaper vi gode inkluderende lokalsamfunn

Verdier 

 1. ÅPEN - NFS er en demokratisk organisasjon der åpenhet og involvering er viktig for å sammen nå våre mål. Vi skal være ærlige og transparente, noe som bidrar til å synliggjøre våre styrker og våre begrensninger. Dette ivaretar og bygger opp om gode relasjoner og tillit.

 2. RAUS - Hvert menneske er en ressurs, og vi jobber for å spille hverandre gode. Vi vil skape en sjenerøs og inkluderende organisasjonskultur hvor vi ser merverdien i mangfoldet og løsninger fremfor barrierer.

 3. NYSGJERRIG - Engasjement og innovasjon ligger til grunn for vårt arbeid. NFS skal være ambisiøse når vi utforsker vårt samfunnsansvar. Sammen med andre opplever vi mestring og læring, oppsøker endring og skaper nye ideer.

Satsningsområdet


OrganisasjonskartKontakt informasjon


Landsstyret  

 • Marte Tangen (leder), daglig leder Vang Frivilligsentral, Innlandet
 • Svein Larsen (nestleder), styreleder Sarpsborg Øst Frivilligsentral, Viken
 • Arvid Askø, frivillig Svelvik Frivilligsentral, Viken
 • Anne Johannessen, daglig leder Bømlo Frivilligsentral, Vestland  
 • Oddbjørn Hansen, daglig leder Gamvik Frivilligsentral, Troms og Finnmark
 • Olav Magnus Hammer, styreleder Jondal Frivilligsentral, Vestland
 • Anne Margrethe Larsen, frivillig Flekkefjord Frivilligsentral, Agder
 • Hanne Markussen Thin (vara)daglig leder Kvæfjord Frivilligsentral, Troms og Finnmark

Valgt 30.10.2020

Endring 01.24.2022

 • Gått ut av styret: Ingerlise Prytz, styremedlem Kattem Frivilligsentral, Trøndelag
 • Vara tatt inn som fast medlem: Anne Margrethe Larsen (vara), frivillig Flekkefjord Frivilligsentral, Agder

Endring 04.06.2021

 • Gått ut av styret: Hilde Holm (vara), styreleder Svelvik Frivilligsentral, Viken

Historikk landsstyret

Fra 08.04.2018 til 30.10.2020

 • Arvid Askø (leder), Svelvik Frivilligsentral, Vestfold
 • Marianne Hafte (nestleder), Flekkefjord Frivilligsentral, Vest Agder
 • Veronika Israelsen Ormåsen, Fauske Frivilligsentral, Nordland
 • Reidar Erke, Ábas – Kautokeino Frivilligsentral, Finnmark 
 • Espen Watne Andresen, Vestre Aker Frivilligsentral, Oslo 
 • Babak Siami, Gulset Nærmiljøsenter, Telemark
 • Torunn Samuelsen, Vaksdal Frivilligsentral, Hordaland

Varamedlemmer:

 • Lisbeth Holand, Brønnøy Frivilligsentral, Nordland

Endring 04.06.2019

 • Gått ut av styret: (nesteleder) Knut Thorvald Flåtter, Skage Frivilligsentral, Nord-Trøndelag
 • Vara tatt inn som fast medlem: Torunn Samuelsen, Vaksdal Frivilligsentral, Hordaland
 • Rolle nestleder valgt til: Marianne Hafte, Flekkefjord Frivilligsentral, Vest Agder

Endring 13.01.2020

 • Gått ut av styret: Oddbjørg A. Starrfelt, Klepp Frivilligsentral, Rogaland
 • Vara tatt inn som fast medlem:  Babak Siami, Gulset Nærmiljøsenter, Telemark 


Fra 18.11.2016 til 08.04.2018

Landsstyret for Norges Frivilligsentraler

 • Arvid Askø (leder), Svelvik FS, Sør Norge
 • Jeanine S. Brenna (nestleder), styremedlem fire FS i Oslo, Sør Norge
 • Marit Sandnes Skrede, daglig leder, Stryn FS, Vest Norge
 • Bjørn Rognstad, daglig leder Gjøvik FS, Øst Norge
 • Espen Watne Andresen, daglig leder Vestre Aker FS, Sør Norge
 • Veronika Israelsen Ormåsen, styremedlem Fauske FS, Midt/Nord Norge
 • Reidar Erke, styreleder Kautokeino FS, Midt/Nord Norge
 • Knut Thorvald Flåtter, daglig leder Skage FS, Midt/Nord Norge
 • Berit Bull-Gjertsen, frivillig Ullern FS, Sør Norge
 • Arne Johan Sigstad, styreleder Elverum FS, Øst Norge

Varamedlemmer:

 • Heidi Rygh Bowitz, daglig leder Strand FS, Vest Norge
 • Ingrid Løkken, styremedlem Bodø FS, Midt/Nord Norge
 • Torunn Samuelsen, daglig leder Vaksdal FS, Vest Norge
 • Svein Waade, frivillig Hemne FS, Midt/Nord Norge

Valgt 18.11.2016

Endringer 12.06.2017

 • Gått ut av styret: Runhild Kjeldaas, styreleder Marnardal FS, Sør Norge
 • Vara tatt inn som fast medlem: Arne Johan Sigstad, styreleder Elverum FS, Øst Norge
 • Rolle avsluttet: Kasserer: Runhild Kjeldaas


 


Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler