Spørreundersøkelsen 2017 og 2018

Det ble i 2017 og 2018 gjennomført en spørreundersøkelse for å se hvordan overgangen til ny tilskuddsordning for frivilligsentralene gikk.

Resultatene finner du nedenfor:

2018

2017

2018 © Norges Frivilligsentraler