Nominasjon styrekandidater

Valgkomiteen ber medlemssentralene om å nominere aktuelle styrekandidater

På landsmøtet 18-19 april 2020 skal det velges nytt landsstyre i Norges Frivilligsentraler.
Hele styret er på valg. Styret blir valgt for 2 år, og vi trenger dyktige kandidater for å kunne sette sammen det nye styret med de variasjonene som kreves til geografi, kjønn, eierform på sentralen og kompetanse.

Styrearbeidet er variert, og man må ta høyde for at styrearbeidet kan kreve tid tilsvarende 5 - 10 prosent stilling. NFS har mao et arbeidende styre. 

Vedtektene beskriver styrets oppgave slik:

§5. Landsstyrets oppgaver:
1. Drifte organisasjonen i henhold til landsmøtets vedtatte budsjett, handlingsprogram og øvrige vedtak.
2. Representere organisasjonen utad.
3. Sørge for god kontakt med medlemssentralene
4. Arbeide etter prinsipp om åpenhet
e. Landsstyret nedsetter de underutvalg og arbeidsgrupper som er nødvendige for drift og utvikling av organisasjonen.

Frist for nominasjoner: Fredag 6.mars
(ikke vent til fristen, da blir valgkomitéen stressa)

Mvh Valgkomitéen
HappyTom Christiansen - 918 37 618  
happytom@nitelvafrivilligsentral.no 

Sidsel Haugen - 901 22 688
Daglig leder Grannehjelpa Frivilligsentral

Ingrid Løkken - 488 95 337  
Styreleder Bodø Frivilligsentral 


Hvor mange år som ansatt eller frivillig i frivilligsentralen?
Hvorfor kandidaten ønsker å stille/vil være egnet for oppgaven?
Beskrivelse av kompetanse på økonomi/jus/markedsføring/lobbyvirksomhet/politisk nettverk eller andre felt som kan være viktig for landsstyrets arbeid.
Send


Flere dokumenter

InVi

Norges Frivilligsentraler har i samarbeid med WIS fått utviklet den unike IT-løsningen InVi (*) som tilbys til alle landets sentraler.

Om oss

Formål, vedtektene, styre og administrasjon.

Vedtekter

Vedtatt på landsmøte, Gardermoen 08. april 2018

Bli medlem

Informasjon om medlemskap Norges Frivilligsentraler.

Informasjon om rammetilskudd fra staten

Etter endringsvedtak av Stortinget i 2016 har rammetilskuddet på tre år økt med kr. 104 000 (forutsatt 100 % stilling i 2016). Rammetilskuddet er siden 2017 overført til kommunene som har sentraler. I 2017 ble beløpet økt fra kr. 310 000 til kr. 365 000 pr sentral, i 2018 var beløpet kr. 403 000, i 2019 er beløpet kr. 414 000 og i 2020 er beløpet kr. 427 000.

IT-løsning - bakgrunn og prosess

Norges Frivilligsentraler arbeider med innføring av en felles IT-løsning for frivilligsentralene. Her finner du informasjon om bakgrunn og ulike valg i denne prosessen.

Nyttig informasjon

Dokumentet inneholder Norges Frivilligsentralers (NFS) råd og nyttig informasjon for å drive en frivilligsentral (FS). Etter snart 30 år med frivilligsentraler har NFS samlet og oppsummert erfaringer som forhåpentligvis gir en god ramme for å kunne lykkes med en sentral.

SU ny tilskuddsordning

Det ble i 2017 til 2019 gjennomført en spørreundersøkelse for å se hvordan overgangen til ny tilskuddsordning for frivilligsentralene gikk.

Nettverksledermøtet 2019, gruppearbeid

Her finner du dokumenter til gruppearbeidene.

Taushetserklæring

Dette er en standard taushetserklæring som gjelder for frivillige ved landets frivilligsentraler.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

2018 © Norges Frivilligsentraler