Nominasjon styrekandidater

Valgkomiteen ber medlemssentralene om å nominere aktuelle styrekandidater

På landsmøtet 18-19 april 2020 skal det velges nytt landsstyre i Norges Frivilligsentraler. 
Hele styret er på valg. Styret blir valgt for 2 år, og vi trenger dyktige kandidater for å kunne sette sammen det nye styret med de variasjonene som kreves til geografi, kjønn, eierform på sentralen og kompetanse.

Styrearbeidet er variert, og man må ta høyde for at styrearbeidet kan kreve tid tilsvarende 5 - 10 prosent stilling. NFS har mao et arbeidende styre. 

Vedtektene beskriver styrets oppgave slik:

§5. Landsstyrets oppgaver:
1. Drifte organisasjonen i henhold til landsmøtets vedtatte budsjett, handlingsprogram og øvrige vedtak.
2. Representere organisasjonen utad.
3. Sørge for god kontakt med medlemssentralene
4. Arbeide etter prinsipp om åpenhet
e. Landsstyret nedsetter de underutvalg og arbeidsgrupper som er nødvendige for drift og utvikling av organisasjonen.

Frist for nominasjoner: Mandag 6.mars
(ikke vent til fristen, da blir valgkomitéen stressa)

Mvh Valgkomitéen
HappyTom Christiansen - 918 37 618  
happytom@nitelvafrivilligsentral.no 

Sidsel Haugen - 901 22 688
Daglig leder Grannehjelpa Frivilligsentral

Ingrid Løkken - 488 95 337  
Styreleder Bodø Frivilligsentral 


Hvor mange år som ansatt eller frivillig i frivilligsentralen?
Hvorfor kandidaten ønsker å stille/vil være egnet for oppgaven?
Beskrivelse av kompetanse på økonomi/jus/markedsføring/lobbyvirksomhet/politisk nettverk eller andre felt som kan være viktig for landsstyrets arbeid.
Send


2018 © Norges Frivilligsentraler