Velkommen

Du har kommet til portalen til alle landets frivilligsentraler og informasjon om deres interesseorganisasjon og ressurssenter, Norges Frivilligsentraler.

Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune.

Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn. 

Landets sentraler

Det er i dag 502 frivilligsentraler i drift i Norge fordelt på 326 kommuner.
For å bli frivillig finner du din sentral nedenfor og tar kontakt med dem.