Velkommen

Du har kommet til portalen til alle landets frivilligsentraler og informasjon om deres interesseorganisasjon og ressurssenter, Norges Frivilligsentraler.

Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune.

Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn. 

Koronavirus og frivilligsentralene

frivilligsentral.no/korona finner du aktuell informasjon fra offentlige myndigheter og nasjonale kunnskapssentre tilgjengelig på 17 ulike språk.
Siden er et verktøy for å få spredd viktig informasjon om Covid-19 til grupper som ikke forstår tilstrekkelig norsk.

Ønsker du å hjelpe? 
Mange ønsker å hjelpe i denne krisetiden, og dette er selvfølgelig bra og viktig for å komme gjennom denne situasjonen. Klikk her for mer informasjon

Landets sentraler

Det er i dag 477 frivilligsentraler i drift i Norge fordelt på 313 kommuner.
For å bli frivillig finner du din sentral nedenfor og tar kontakt med dem.