Velkommen

Norges Frivilligsentraler er interesseorganisasjon og ressurssenter for frivilligsentralene i Norge. Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune.

Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn. 

Landets sentraler

Det er i dag 512 frivilligsentraler i drift i Norge fordelt på 329 kommuner.
For å bli frivillig finner du din sentral nedenfor og tar kontakt med dem.

Om Norges Frivilligsentraler

Norges Frivilligsentraler er en landsdekkende interesseorganisasjon og ressurssenter for alle frivilligsentraler.

Nytt fra Norges Frivilligsentraler

Informasjon, nyheter og meninger/oppfatninger fra Norges Frivilligsentraler

Ressurssenter

Norges Frivilligsentraler (NFS) er interesseorganisasjon og ressurssenter for landets frivilligsentraler. NFS legger til rette for erfaringsdeling og kompetanseutvikling i felleskap med sentralene. NFS bidrar med ressurser og tjenester for å gi frivilligsentralene gode verktøy og informasjon så at sentralene kan levere høy kvalitet og maksimalisere resultater i det daglige arbeidet lokalt.

Les mer om NFS som ressurssenter i følgende dokument:

InVi

InVi er frivilligsentralenes innovasjonsverktøy for strukturelle samhandlinger.
Norges Frivilligsentraler har i samarbeid med WIS fått utviklet den unike IT-løsningen InVi (*) som tilbys til alle landets sentraler. Les mer om InVi på frivilligsentral.no/invi

* InVi er en forkortelse for to ord: Inter Visot. Inter er latin og betyr “mellom”, og Visot kommer fra samisk og betyr “alt”. 

Nytt fra sentralene

Her finner du nyheter fra landets sentraler. Når du klikker på en nyhet kommer du til deres nettside.

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 23.04 Landsmøte og fagkonferanse 2024 Scandic Oslo Airport
Ons 24.04 Landsmøte og fagkonferanse 2024 Scandic Oslo Airport

Frivilligsentralene på langs

I Norges Frivilligsentraler ble det satt en høy ambisjon for frivillighetens år: Å sykle fra Nordkapp til Arendal, for på veien å løfte frem den fenomenale frivillige insatsen som gjøres hver dag over hele Norge. Og hvordan frivilligsentralene sammen med ildsjeler, lag, foreninger og ideelle organisasjoner, skaper gode og inkluderende lokalsamfunn.

Et filmteam fulgte oss på denne reisen, hvor over 5000 frivillige deltok og over 2000 km ble syklet av frivillige. Filmmaterialet har gitt oss muligheten til å vise det gode arbeidet som gjøres i frivilligsentralene, og gjennom fem episoder løfter vi dette.

Hver episode tar for seg ulike temaer og arbeidsområder, vi ser nærmere på noe av det viktige arbeidet som gjøres hver dag der ute i frivilligsentralene.

Muligheter

En oversikt av ulike prosjekter, aktiviter, produkter NFS har utviklet eller utvikler for og med frivilligsentraler og andre samarbeidspartnere.

Prosjektperiode: 01.09.2021 - 31.09.2022 // Formål: Metoden Aktive Sammen har to formål. Det ene er å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere. Det andre er å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

Les mer

Prosjektperiode: siden 2018 // Formål: Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Les mer

Prosjektperiode: 01.03.2021 - 31.12.2022 // Formål: Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til god formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen. Dette omfatter også informasjon om de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av koronaviruset.

Les mer

Prosjektperiode: 2021-2024 // Formål: Mobilisere og støtte de lokale sentralene slik at de kan delta i arbeidet med å sette Leve hele livet på dagsorden i kommunene, og bidra til å sette i verk tiltak lokalt. Samt bidra til økt kunnskap om tema frivillighet i landets kommuner.

Les mer

‹‹Lyttevenn›› er en aktivitet hvor generasjoner møtes og eldre er en viktig ressurs. Et enkelt tiltak, men utrolig virkningsfullt. Lyttevenn er akkurat det ordet forteller, en som lytter til elevers lesing.

Les mer

Prosjektperiode: 01.11.2021 - 31.12.2022 // Formål: Øke kompetansen i frivillige organisasjoner og blant frivillige norsktrenere om norsktrening. Lansering av temaside om norsktrening, og drive læringsarenaer basert på innholdet i temasiden som ledd i kvalitetsforbedring og differensiering av norsktreningstilbudene.

Les mer

Prosjektperiode: 01.08.2021 - 31.12.2022 // Formål: Løfte og forankre allerede utprøvde nasjonale prosjekter med tilknytning til Leve hele livet og integreringsarbeid. Samle og dele tiltak som forebygger eller motvirker ensomhet.

Les mer

Prosjektperiode: 2019 // Vestre Aker Frivilligsentral hadde hovedansvar for gjennomføring sammen med Kåfjord, Risør og Østbyen Frivilligsentral. En av fire hjemmeboende eldre lider av feil og/eller underernæring. Det fører til dårligere livskvalitet for den som ikke får i seg nok næring og til store utgifter for stat og kommune. "Spis med meg!" var et prosjekt som undersøkte hvordan frivilligheten kan hjelpe til med å løse denne samfunnsutfordringen.

Les mer

Prosjektperiode: 01.08.2019 - 21.12.2022 // Gjennomføring 21.mai - 15. aug. // Hoved mål: Sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet og oppleve gode relasjoner i hverdagen

Les mer

Prosjektperiode: 2021 // Motiview er et motivasjonsverktøy som bidrar til økt fysisk aktivitet for eldre og personer med demens. Motitech har gjennomført et pilotprosjekt med Gulset Nærmiljøsenter, Vestvågøy frivilligsentral, Frivilligsentralene i Arendal og Vågå frivilligsentral.

Les mer

TelefonVenn.no – der du bor er etablert av organisasjonen Der du bor – Telemark som prosjekteier. Telefonvenn.no motvirker ensomhet og skaper trygghet i nærmiljøet. For alle som trenger en å snakke med eller vil gi en annen en god samtale på telefon.

Les mer

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler