Velkommen

Norges Frivilligsentraler (NFS) er interesseorganisasjon og ressurssenter for frivilligsentralene i Norge. Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune.

Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn. 

Landets sentraler

Det er i dag 530 frivilligsentraler i drift i Norge fordelt på 333 kommuner.
For å bli frivillig finner du din sentral nedenfor og tar kontakt med dem.

Om NFS

Norges Frivilligsentraler er en landsdekkende interesseorganisasjon og ressurssenter for alle frivilligsentraler.

Nytt fra Norges Frivilligsentraler

Informasjon, nyheter og meninger/oppfatninger fra Norges Frivilligsentraler

Ressurssenter

Norges Frivilligsentraler (NFS) er interesseorganisasjon og ressurssenter for landets frivilligsentraler. NFS legger til rette for erfaringsdeling og kompetanseutvikling i felleskap med sentralene. NFS bidrar med ressurser og tjenester for å gi frivilligsentralene gode verktøy og informasjon så at sentralene kan levere høy kvalitet og maksimalisere resultater i det daglige arbeidet lokalt.

Les mer om NFS som ressurssenter i følgende dokument:

InVi

InVi er frivilligsentralenes innovasjonsverktøy for strukturelle samhandlinger.
Norges Frivilligsentraler har i samarbeid med WIS fått utviklet den unike IT-løsningen InVi (*) som tilbys til alle landets sentraler. Les mer om InVi på frivilligsentral.no/invi

* InVi er en forkortelse for to ord: Inter Visot. Inter er latin og betyr “mellom”, og Visot kommer fra samisk og betyr “alt”. 

Frivilligsentralene på langs

I Norges Frivilligsentraler ble det satt en høy ambisjon for frivillighetens år: Å sykle fra Nordkapp til Arendal, for på veien å løfte frem den fenomenale frivillige insatsen som gjøres hver dag over hele Norge. Og hvordan frivilligsentralene sammen med ildsjeler, lag, foreninger og ideelle organisasjoner, skaper gode og inkluderende lokalsamfunn.

Et filmteam fulgte oss på denne reisen, hvor over 5000 frivillige deltok og over 2000 km ble syklet av frivillige. Filmmaterialet har gitt oss muligheten til å vise det gode arbeidet som gjøres i frivilligsentralene, og gjennom fem episoder løfter vi dette.

Hver episode tar for seg ulike temaer og arbeidsområder, vi ser nærmere på noe av det viktige arbeidet som gjøres hver dag der ute i frivilligsentralene.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler