Profilpakken og regelverk logo

Norges Frivilligsentraler tilbyr en felles logo og profil til frivilligsentralene.

Regelverk logo

For en bedre forståelse for bruk av logo har vi utarbeidet følgende informasjon om regelverket for bruk av logo. Dagens logo ble utarbeidet av Essence Creative (EC) i 2008 på oppdrag fra Kulturdepartementet. Norges Frivilligsentraler (NFS) har tatt patent på varemerket Norges Frivilligsentraler og bestemmer regelverket for bruk av logo.
Når det gjelder selve designet/logoen følger dette norsk åndsverkslovverk, dvs. at selve designet som er utarbeidet av byrået (EC) er byråets eiendom. Designet, eller deler av det kan ikke endres, eller kopieres til bruk i andre sammenhenger.

NFS opplever det ekstra viktig med felles beskyttet logo/varemerke for Frivilligsentralene fordi det gir muligheten til å fremføre et felles budskap og felles markedsføring av Frivilligsentralene, fremfor at hver enkelt sentral står alene. Det gir mulighet for at større prosjekter som reklamesnutter på tv, informasjonsfilmer, o.l. kan lages og finansieres fra sentralt hold, men gi effekt til alle landets sentraler med likt og gjenkjennbart utseende. 

Regelverk for dagens frivilligsentral-logo

  1. En frivilligsentral skal bare ha èn unik logo 
    • Èn sentral kan ikke ha flere logoer
    • To sentraler kan ikke dele èn logo, med unntak av pkt 3
    • Det lages ikke logoer med «undernavn/avdelingsnavn»
  2. Det lages fylkeslogoer for alle fylker
  3. Det kan lages samlelogoer for frivilligsentraler i et geografisk område, by/kommune eller nettverk (eksempler: Fredrikstad frivilligsentraler, Drammen frivilligsentraler, Valdres frivilligsentraler)
  4. Frivilligsentraler med gyldig medlemskap i Norges Frivilligsentraler (NFS), kan kjøpe logo/profilpakke.

Navn på frivilligsentral
Vi anbefaler at navnet på frivilligsentralen samsvarer med regelverket for logo, samt å bruke stedsnavn i navnet til sentralen slik at dette er enkelt gjenkjennbart både lokalt, regional og nasjonalt, men vi kan ikke pålegge dette ut over reglene i forskriften §7f:

For å kunne motta tilskudd via kommunen må frivilligsentralen: benytte ordet «frivilligsentral» eller likelydende i frivilligsentralens navn.

I høringsnotatet til forskriften (2021) skriver KUD følgende om navnebruk:

For å ytterligere styrke frivilligsentralen som selvstendig enhet foreslår Kulturdepartementet et krav om at ordet frivilligsentral eller likelydende fremgår i navnet registrert i Enhetsregisteret. Med likelydende menes ord som frivillighetssentral, friviljugsentral, nærmiljøsentral eller lignende ord som historisk har blitt brukt som synonym til frivilligsentral. 


Om profilpakken

Med profilpakken får du egen logo for frivilligsentralen basert på felles profil for frivilligsentralene i Norge. Når frivilligsentralene blir markedsført, vil dette også gjøre at din sentral blir markedsført fordi folk kjenner igjen logoen. Ca. 90% av sentralene i Norge benytter denne profilen. Sammen blir vi sterkere.

Profilen er utviklet av bedriften Essence Creative.

Profilmanual

I profilmanualen for frivilligsentralene finner du informasjon om hva som ligger i profilpakken og hvordan den skal brukes. 

Pris og bestilling

Profilpakken koster kr. 3 000,- (engangsbeløp).
Ved bestilling oppgir du navn på sentralen, adresse, fylke og målform.
Bestillingen sender du til Norges frivilligsentraler (post@norgesfrivilligsentraler.no)

Bruk av bilder

Mange er usikre på regler for bildebruk på internett. Her finner du litt hjelp.

Frokostmøte feb 2022: Hvordan bruke profilmanualen bedre?


Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler