Retningslinjer og samarbeidsavtale

Norges Frivilligsentraler har laget retningslinjer for frivilligsentraler og forslag til samarbeidsavtale med din kommune for å styrke relasjonen mellom frivilligsentralen og kommunen.

I forbindelse med at Stortinget i 2016 gjorde vedtak om at ansvaret for frivilligsentralene overføres fra staten til kommunene fra og med 2017 ble også de gamle retningslinjene fra departementet opphevet, og da blir det enda viktigere å ha et godt samarbeid og en avtale mellom sentralen og kommunen.

Norges Frivilligsentraler mener det er viktig å holde fast på retningslinjene, og har derfor laget veiledende retningslinjer for frivilligsentraler. Disse bygger på de gamle retningslinjene fra departementet, men er tilpasset den nye virkeligheten for sentralene. Vi har også hentet innhold fra Asker kommune sine retningslinjer.

Kommunene oppfordres til å gjøre vedtak om å slutte seg til retningslinjene, evt. med lokale justeringer.

> Veiledende retningslinjer for Frivilligsentraler 2018 


Samarbeidsavtale

Her finner du også eksempel på en samarbeidsavtale mellom kommunen og frivilligsentralen. Vi anbefaler sterkt at dere får på plass en slik avtale. Det gir avklaring og forutsigbarhet for begge parter.

Samarbeidsavtale mellom frivilligsentral og kommune.docx 

2018 © Norges Frivilligsentraler