Flere dokumenter

InVi - Felles IT-løsning

Norges Frivilligsentraler har i samarbeid med WIS fått utviklet den unike IT-løsningen InVi (*) som tilbys til alle landets sentraler.

Om oss

Formål, vedtektene, administrasjon og styre.

Vedtekter

Vedtatt på landsmøte, Gardermoen 08. april 2018

Bli medlem

Ved å være medlem i vår landsdekkende interesseorganisasjon - Norges Frivilligsentraler, samler vi våre krefter til beste for frivilligsentralene, de frivillige, de ansatte og alle som har glede og nytte av vår innsats. Medlemskapet koster kr 4.000,- / år

Informasjon om rammetilskudd fra staten

Etter endringsvedtak av Stortinget i 2016 har rammetilskuddet på tre år økt med kr. 104 000 (forutsatt 100 % stilling i 2016). Rammetilskuddet er siden 2017 overført til kommunene som har sentraler. I 2017 ble beløpet økt fra kr. 310 000 til kr. 365 000 pr sentral, i 2018 var beløpet kr. 403 000, og i 2019 er beløpet kr. 414 000.

IT-løsning - bakgrunn og prosess

Norges Frivilligsentraler arbeider med innføring av en felles IT-løsning for frivilligsentralene. Her finner du informasjon om bakgrunn og ulike valg i denne prosessen.

Nyttig informasjon

Dokumentet inneholder Norges Frivilligsentralers (NFS) råd og nyttig informasjon for å drive en frivilligsentral (FS). Etter snart 30 år med frivilligsentraler har NFS samlet og oppsummert erfaringer som forhåpentligvis gir en god ramme for å kunne lykkes med en sentral.

Spørreundersøkelsen 2017 og 2018

Det ble i 2017 og 2018 gjennomført en spørreundersøkelse for å se hvordan overgangen til ny tilskuddsordning for frivilligsentralene gikk.

2018 © Norges Frivilligsentraler