Torsdag 3 Februar
Kl. 09:00 - 14:00 Læringsnettverk -Oslo, dag 2
Ativesammen pilot prosjekt Fritiserklæringen

Dag 2 lunch til lunch samling. På begynt program:

Program:

Kl 08.00-09.00 Frokost

Kl 09.00 - 10.30 Gruppearbeid

Kl 11.00-13.00 Tema Samskaping

" Tillit som suksessfaktor og barriere"

Kl 13.00-14.00 Lunch og avreise


Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler