Torsdag 11 November 2021
Kl. 08:30 - 09:30
Frokostmøte: Hvordan jobber Frivilligsentraler sammen med Livs glede for eldre lokalforeninger?
Arrangør: Norges Frivilligsentraler
Sammen får vi til mer! Møt Irene Engeskaug dagelig leder Eidsvoll frivilligsentral sammen med Jorunn Flottorp dagelig leder Marnardal Frivilligsentral og Siri Bjerkan frivillighetsrådgiver i Livsglede for Eldre og kontaktperson for Livsgledeforeninger.

Opptak fra møte :

Presentasjoner til nedlasting :

Hun forteller om hvordan Livsglede for Eldre jobber for å skape meningsfulle og glade dager for eldre, og hvor viktig samarbeidet med frivilligsentraler og andre aktører er i dette arbeidet. 


Jorunn Flottorp er daglig leder i Audnedal frivilligsentral og styreleder i Livsglede for Eldre Audnedal.

Livsgledeforeningen har et tett samarbeid med Byremo videregående skole, Byremo omsorgssenter og Audnedal frivilligsentral. I år fikk Livsglede for Eldre Audnedal midler til prosjektet «Spisevenn», som nylig har startet opp. Jorunn forteller om «Spisevenn»-prosjektet og hvorfor samarbeidetmellom livsgledeforeningen og frivilligsentralen er så viktig i prosjektet. 


Irene Engeskaug er daglig leder i Eidsvoll frivilligsentral og økonomiansvarlig i Livsglede for Eldre

Eidsvoll. Livsgledeforeningen har faste aktiviteter på Vilberg helsetun hver uke sammen med elever fra Eidsvoll videregående skole. Frivillige fra frivilligsentralen er også med på aktiviteten som livsgledeforeningen arrangerer. Irene forteller om hvordan livsgledeforeningen jobber og hva samarbeidet mellom livsgledeforeningen, frivilligsentralen og de andre aktørene betyr for arbeidet deres. 


Det blir satt av 15 min til spørsmål


Velkommen til Zoom:)

https://zoom.us/j/95341541813?pwd=UDRNWHJhUG02YlIxanRxd1RJVkR1UT09

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler