Onsdag 2 Februar
Kl. 12:00 - 17:00 Læringsnettverk- Oslo, dag 1
Ativesammen pilot prosjekt Fritiserklæringen

Lunch til lunch samling i Oslo, for inspirasjon og erfaringsdeling, program påbegynt.

Program:

Onsdag:

Kl 12.00-13.00 Lunch

Kl 13.00-14.00 Velkommen til Pilotene og en runde rundt bordet 

" Hvor står vi i arbeidet med Grunnmuren?"

kl 14.00-15.00 Fritidserklæringen ,Frivillighet Norge v/ Vanja Konradsen

" Hvordan jobber Frivillighet Norge sammen med KS og Bufdir med fritidserklæringen ?"

Litt om avtalen og hvilke erfaringer de har fra arbeidet.

Kl 15.00-15.15

Kl 15.15-16.00 Sjekkliste til første samtale med frivillige i arbeid med barn og unge.

" Arbeidsgruppen presenterer deres arbeid og inviterer til dialog rundt de ulike punktene"

Kl 16.00-17.00 Drømmer og muligheter med InVi som verktøy i arbeid med Aktive Sammen.

" Svein inviterer til dialog"

Kl 19.00 Middag på Olivia Eger, Karl Johans gate 23


Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler