Fredag 11 Mars 2022
Kl. 09:00 - 10:30, Digitalt (Zoom)
Møte om Frivilligbørs
Gjennomgang for å lodde interesse for frivilligbørs i Norge, vurdere NFS sin rolle og se på mulige verktøy.

Fredag 13. mars holdt Norges Frivilligsentraler et digitalt møte for interesserte om Frivilligbørs-konseptet. 

Referat: 

Bakgrunn for møtet: Totalt deltok 18 personer fordelt på ulike frivilligsentraler og kommuner. Bakgrunnen for møtet var at flere frivilligsentraler har kontaktet NFS for å høre hvilke verktøy og ressurser som finnes i fm. Frivilligbørs, og for å høre om NFS kan ta en aktiv og samlende rolle i det nasjonale konseptet. 

Innholdet og hensikt med møtet: Undersøke interessen for å utvikle Frivilligbørs-konseptet, inkl. verktøy, hvem som er interessert og i hvilken grad. Dele erfaringer fra konseptet, samt undersøke ønsker og behov for veien videre. NFS  presenterte også sine tanker, og WIS (som utvikler InVi) presenterte ulike verktøymuligheter i InVi. 

Hva som er faktiske behov og erfaringer varierer, og veien videre ble ikke helt tydelig etter møtet. På slutten av møtet ble det derfor dannet en arbeidsgruppe på 4 personer + NFS og WIS som skal se videre på konseptet og muligheter for å lage noe sammen. 

NFS opprettet en egen nettside hvor informasjonen hvor det videre arbeidet om Frivilligbørs kan følges: https://frivilligsentral.no/frivilligbors.


Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler