Tirsdag 22 Mars 2022
Kl. 18:00 - 19:00, Digitalt Norsktrening webinar 1 - Samtaler i språklæring
På oppdrag fra IMDi og HKDir arrangerer Norges Frivilligsentraler i samarbeid med Røde Kors, KIA og Sanitetskvinnene fire gratis webinarer for frivillige norsktrenere og andre som arbeider med norsktrening i frivillige organisasjoner.

22. mars, 28. april, 20. september og 9. november 2022 arrangeres det gratis webinarer for frivillige norsktrenere. Webinarene handler om sentrale temaer for norsktrening gjennom samtaler. Tips og ressurser for norsktrenere finnes på nettsiden Norsktrening https://www.kompetansenorge.no/norsk-og-samfunnskunnskap/norsktrening/ 

Webinar 1: Samtaler i språklæring
Når man lærer et nytt språk er det viktig å delta i samtaler for å utvikle muntlige språkferdigheter. Fokuset bør være på kommunikasjon og forståelse, ikke på å snakke korrekt. Viktige oppgaver for norsktreneren er derfor å lede samtaler, ikke snakke for mye selv, stille spørsmål og bidra til en trygg og god stemning slik at alle har lyst til å delta. Det er fint å ta i bruk flere språk for å lette forståelsen.

For å lære mer om dette har vi med oss Hanne Haugli, kursholder i andrespråkspedagogikk, som skal snakke om hvordan vi som frivillige best kan skape en trygg og god stemning for språktrening, og bidra til inkluderende og språkutviklende samtaler.

Se infovideo om webinaret

Webinaret holdes 22. mars kl. 1800-1900, og er åpent for alle.

Microsoft Teams-møte: Klikk på denne lenken for å delta i møtet

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler