Torsdag 28 April 2022
Kl. 10:00 - 11:00, Digitalt Norsktrening webinar 2: Fra ordforråd til meningsutveksling
På oppdrag fra IMDi og HKDir arrangerer Norges Frivilligsentraler i samarbeid med Røde Kors, KIA og Sanitetskvinnene fire gratis webinarer for frivillige norsktrenere og andre som arbeider med norsktrening i frivillige organisasjoner.

22. mars, 28. april, 20. september og 9. november 2022 arrangeres det gratis webinarer for frivillige norsktrenere. Webinarene handler om sentrale temaer for norsktrening gjennom samtaler. Tips og ressurser for norsktrenere finnes på nettsiden Norsktrening https://www.kompetansenorge.no/norsk-og-samfunnskunnskap/norsktrening/

Webinar 2: Fra ordforråd til meningsutveksling

Deltakernes norskferdigheter og behov påvirker samtalen. Nybegynnere trenger å bygge opp et grunnleggende ordforråd for å kunne kommunisere i hverdagen og mestre sitt nye liv i Norge. Mer erfarne språkbrukere trenger å utvide ordforrådet for å kunne forstå og uttrykke seg på alle livets områder om stadig mer avanserte emner.

Link til digitalt møte i Zoom:
https://zoom.us/j/98444288222?pwd=OG13WFpPOXM3MVZOdCtLbDViWlo3Zz09 

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler