Tirsdag 20 September 2022
Kl. 18:00 - 19:00, Digitalt
Norsktrening webinar 3: Situasjonstilpasset språk
Arrangør: Norske Kvinners Sanitetsforening
På oppdrag fra IMDi og HKDir arrangerer Norges Frivilligsentraler i samarbeid med Røde Kors, KIA og Sanitetskvinnene fire gratis webinarer for frivillige norsktrenere og andre som arbeider med norsktrening i frivillige organisasjoner.

22. mars, 28. april, 20. september og 9. november 2022 arrangeres det gratis webinarer for frivillige norsktrenere. Webinarene handler om sentrale temaer for norsktrening gjennom samtaler. Tips og ressurser for norsktrenere finnes på nettsiden Norsktrening https://www.kompetansenorge.no/norsk-og-samfunnskunnskap/norsktrening/

Webinar 3: Situasjonstilpasset språk

Det finnes tause normer for hvordan vi uttrykker oss i ulike situasjoner som varierer fra samfunn til samfunn. I Norge går vi ofte rett på sak, mens man innleder med lengre høflighetsfraser andre steder. Ting vi sier hjemme passer det kanskje ikke å si på et offentlig kontor eller foreldremøte. Vi ser på på hvordan vi formulerer oss ulikt i ulike situasjoner gjennom rollespill og eksempler.

Webinar - Hvordan lære bort norsk? Om situasjonstilpasset språk. 20.september kl.18-19.

Andrespråkspedagog Hanne Haugli er invitert til å snakke om å lære bort norsk, med fokus på situasjonstilpasset språk.

Velkommen til webinar!

Klikk på lenken for å delta: Webinar 3 - Teams 

For opptak og informasjon om de to forrige webinarene som ble gjennomført våren 2022, besøk vår nettside sprak.frivilligsentral.no

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler