Torsdag 3 Februar
03.02.2022 kl. 12:00 - 04.02.2022 kl. 18:00, Olso Samling i Oslo for Fylkeskontaktene (Leve hele livet/Sykkelturen2022)
Samling for fylkeskontakter- Leve hele livet

Program for dagene: 

Torsdag 3.februar

Kl. 12.00 - 13.00 Lunsj for Fylkeskontaktene

Kl. 13.00 - 14.00 Tema Samskaping

“Tillit som suksessfaktor og barriere”.

kl. 14.00 -  15.00 Runde rundt bordet 

“Til inspirasjon”!

kl. 15.00 - 15.30 Spørsmål knyttet til kostnader for piloter som ønsker å være frivillig gjennom et helt fylket. 

kl. 15.30 - 17.00 Plan for kommunikasjon og Markedsføring

Kl. 17.00 - 18.00 Møte med Joker

kl. 19.00  Middag på Olivias

Fredag 4. februar

kl. 08.00 - 09.00 Frokost

kl. 09.00 - 10.00 Sikkerhet og beredskap

  • Informasjon brev som går ut fra Norges frivilligsentraler til Vegvesenet og to politidistrikt.

  • Informasjon om prosess i arbeidet med beredskap, Vestlandet som pilot

  • Informasjon om søknad for bruk av felles grunn til arrangementet i den enkelte kommune. Brevet utarbeides av Birger, men må sendes av de frivilligsentralene som koordinerer dagsetappene.

  • Gjennomgang av prosess for frivilligsentralene i arbeidet, punkt for punkt.

  •  Spørsmål

kl. 10.00 - 11.00 Svein inviterer til dialog og spørsmål

Kl. 11.00 - 12.30 Erfaringsutveksling og veien videre

kl 12.30 - 13.00 Til inspirasjon

Kl. 13.00 - 14.00 Lunsj for Fylkeskontaktene

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler