Tirsdag 23 Mars
kl. 10:00 - 12:00 Selvhjelp Norge - Herfra og fremover Digitalt
Er du godt voksen? Delta på inspirasjon kurs som inneholder tips, verktøy og kunnskap til økt innsikt og bevissthet.

Deltakere fra hele landet er velkommen!

  • Er du på veg ut av arbeidslivet?
  • Har nettverket ditt blitt mindre?
  • Savner du aktiviteten din i  koronatiden? 
  • Har du kronisk sykdom?
  • Har du en vanskelig situasjon som pårørende?
  • Har du mistet en livsledsager?

God psykisk helse styrker mulighetene til å tåle de belastningene livet fører med seg. Selvhjelp handler om å ta i bruk den kunnskapen den enkelte har med seg, for å finne nye veier framover som føles riktig og meningsfylt for den enkelte. Målsettingen med selvhjelp er å finne fram til økt innsikt, mestringsevne, bedre livskvalitet og mulighet til å ta i bruk de ressursene den enkelte har.

Arrangør: Selvhjelp Norge
Samarbeidspartner: Norges frivilligsentraler

  • Kurset varer 2 timer 
  • Kurset settes opp 23. mars eller 9 april.
  • Påmelding til: karik@selvhjelp.no.
  • Link til kurset vil bli sendt ut før webinarstart til de påmeldte.

Hvis kurset ønskes som fysisk fremmøte så avtal med Kari Kastmann tlf 98102067, karik@selvhjelp.no , Selvhjelp Norge, distriktskontor for Rogaland og Agder. Link til arrangement hos Selvhjelp Norge.

Norges Frivilligsentraler er svært takknemlig for samarbeidet med Selvhjelp Norge. Vi vet at tiden er krevende for mange, når aktiviteter i lag og foreninger er svært begrenset pga. Korona. 

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler