Søknad til Generasjonslekene

Senter for et aldersvennlig Norge har inngått samarbeid med Norges Frivilligsentraler i anledning Frivillighetens år 2022. Sammen skal vi arrangere Generasjonslekene i forbindelse med Sykkelturen 2022.

Generasjonslekene 2022

Senter for et aldersvennlig Norge har inngått samarbeid med Norges Frivilligsentraler i anledning Frivillighetens år 2022. Sammen skal vi arrangere Generasjonslekene i forbindelse med Sykkelturen 2022.

Generasjonslekene er et arrangement med aktiviteter som bidrar til mangfold og inkludering på tvers av generasjoner, og der frivilligheten i samarbeid med kommunen står i sentrum. Her kan lokale lag, foreninger, klubber og næringsliv inkluderes slik at flere generasjoner kommer sammen til en dag med fysisk aktivitet, lek og moro. 

Aktivitetene er i hovedsak fysiske med ulike former for ballspill, treningsformer, idretter, men kan også inkludere aktiviteter som sjakk og quiz. Det viktigste er at dette skal være noe for alle, uansett hvilken fysisk form de er i. Lagene skal ha minimum to generasjoner med, og de trenger ikke å være i familie. En idé kan være å invitere treningssentre og personlige trenere til å stå for oppvarming, og kanskje låne ut noen ro-apparater eller sykler. 


Lyst til å skape enda mer entusiasme og aktivitet i ditt lokalmiljø når Sykkelturen 2022 ruller nedover landet? Generasjonslekene skaper samhørighet og bidrar til mangfold og inkludering på tvers av generasjoner. 

10 utvalgte sentraler får tilgang til en egen arrangør pakke fra Senteret for et aldersvennlig Norge. I tillegg bidrar senteret med hjelp og støtte i planleggingsfasen. Søknadsfrist er 14.Januar 

Mer informasjon: https://www.aldersvennlig.no/programmet/generasjonslekene/
Presentasjon fra Senteret for et aldersvennlig Norge : Kort presentasjon generasjonslekene.
Se frokostmøte med Generasjonslekene og Motiview : https://vimeo.com/622433802
Spørreskjema er stengt


Kontaktperson:
Anne Berit Rafoss
Tlf: 92 46 71 92
Mail: Anne.Berit.Rafoss@helsedir.no 

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler