Test spørreskjema

Her ser vi hele tiden hvordan spørreskjemaet fungerer for de som skal fylle ut.

A. For koordinatorer
Hak av for de ressursene du som koordinator har benyttet.
B. For fylkeskontakter
Hak av for de ulike som er invitert.
C. Om lokal prosess

For trygg gjennomføring og måloppnåelse ble sykkelturen jobbet med i samskapingsprosesser av Norges frivilligsentraler nasjonalt, fylkeskontakter regionalt og frivilligsentraler lokalt.

Hak av for de som er invitert med
Hak av for de valgene du mener stemmer.
D. Verdier for de som deltok

Hvilken verdi hadde Sykkelturen for piloter/ andre frivillige som var med på sykkel og på arrangementene. Formål var fokus på nytten av at mennesker får bidra med sine ressurser i hverdagen.

Hak av for de valgene du mener stemmer.
Send gjerne bilder til post@norgesfrivilligsentraler.no
E. Evaluering
Hak av for de rollene du mener ivaretok sine oppgaver bra.

Vi har som mål at erfaringen fra planlegging og gjennomføringen skal ivaretaes for sentraler i videre arbeid for å mobilisere mot ensomhet.

Tall til evaluering av måloppnåelse. Vi kan ved utregning av et snitt fra InVi allerede si vi har nådd målene. Nå ønsker vi deres hjelp til å få nøyaktige tall fra gjennomføringen.

Send


Flere dokumenter

Erfaringskonferanse 17 juni i Ålesund

Erfaringskonferanse 17 juni i Ålesund

Frivilligbørs

NFS ser på muligheten for å stimulere flere frivilligsentraler og kommuner til å ta i bruk konseptet "Frivilligbørs". På denne siden vil du finne status i dette arbeidet. Bildet er fra Stavanger Frivilligbørs.

IT-løsning - bakgrunn og prosess

Norges Frivilligsentraler arbeider med innføring av en felles IT-løsning for frivilligsentralene. Her finner du informasjon om bakgrunn og ulike valg i denne prosessen.

Kontaktinfo nederst på språksidene

Personvernerklæring for Norges Frivilligsentraler

Dette dokumentet handler om hvordan Norges Frivilligsentraler samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Reklame/profilerings elementer

Nå blir det mulig å sette i gang bestilling av utforming og produksjon av enkle reklame-elementer. Vi starter med mulighet til å bestille ulike rollups, plakater, folder/brosjyrer og annonser.

Statstilskudd

Forskriften for frivilligsentraler (fra 2023) er nå lagt ut. For 2022 utbetales kr 448 000 per sentral med 100% stilling*, som øremerkede midler, via kommunene.

Taushetserklæring

Dette er en standard taushetserklæring som gjelder for frivillige ved landets frivilligsentraler.

Tekst nederst på alle sider

Test spørreskjema

Her ser vi hele tiden hvordan spørreskjemaet fungerer for de som skal fylle ut.

TEST WIS

Tidligere publiserte innlegg

Her finner du tidligere publisert informasjon om Korna på ulike språk. Sørg for å følge oppdaterte retningslinjer. Se fhi.no.

Tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen

Norges Frivilligsentraler har fått tildelt midler fra IMDi gjennom ekstraordinært tilskudd, og i den forbindelse ønsker vi å legge til rette for at frivilligsentraler kan søke om midler til lokale informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler