Universitetet i Agder om Lyttevenn

Intervju med Birte Simonsen, leder av lærerutdanningen ved UiA (Universitetet i Agder)

” Hemmeligheten” bak Lyttevennprosjektet er så enkel som at man lærer å lese av å lese.


-    Jeg ble tidlig kontaktet av Tor Peersen i Vest-Agder Fylkeskommune da Lyttevennprosjektet startet opp. Han trengte en kontakt i forhold til skole og fagutdanning. For oss var det en fin måte å aktivt delta i prosjektet, men også en måte å introdusere lærerstudentene til selve Lyttevenn tanken.

-    I en travel hverdag kan det, for mange barn, være sånn at de får for lite tid til høytlesning sammen med en voksen. Resultatet kan være at leseferdigheten ikke blir så god som forventet. Gjennom Lyttevenn tilbudet settes det av litt ekstra tid til høytlesning, sammen med en som har tid til å lytte, og det har vist seg å gi gode resultater. Tilbakemeldingene fra lærere er svært gode. Gjennom samtaler med lyttevennen og utveksling av erfaringer og opplevelser, får eleven en mye bedre forståelse av teksten. I tillegg knyttes vennskap på tvers av generasjonene og det er kanskje minst like viktig. At lyttevennen er et eldre menneske, med god tid, gir også en trygghet og kanskje en ny dimensjon inn i barnets liv.

-    Ofte er lyttevennen et menneske som faktisk har god tid og ønsker å bruke den på samvær med barn. For å være lyttevenn kreves det jo ikke en pedagogisk bakgrunn, og det spennende er at barn, i en læresituasjon, møter mennesker med en helt annen yrkesbakgrunn. Det kan gi grunnlag for fine samtaler.

-    Den teksten som velges kan gjerne være litt vanskeligere enn vanlig slik at eleven har noe å strekke seg etter. Lyttevennen er med på å gi utfordringer,  men samtidig er det en trygghet i situasjonen som gjør at eleven synes det er moro å vise ferdigheter.

-    Dette er også en internasjonal trend kalt Family learning og Generation learning med nettverk i mange land. Disse prosjektene er, først og fremst, rettet mot innvandrerfamilier men er allikevel en trend vi bør være bevisst på. Lyttevennprosjektet føyer seg godt inn i denne tankegangen.

-    Kort sagt er Lyttevennprosjektet en av de beste ideene jeg har sett og håper mange flere ønsker å engasjere seg. Kommunene bør kjenne sin besøkelsestid og ta Lyttevenntilbudet i bruk. Jeg er sikker på at denne ideen vil spre seg til andre deler av Norge og kan jeg bidra så gjør jeg svært gjerne det.

Flere dokumenter

Frivilligsentraler som møteplass

Ivareta lyttevenner er viktig for å sikre gode møter mellom elever og lyttevenner. Det er viktig at skolene tenker gjennom at de lyttevennene som kommer, har forventninger om at de skal dekke et behov for skolen. Da er det ikke opp til tilfeldighetene hvordan de blir tatt i mot.

Eldreråd

Vest Agder fylkeseldreråd har siden 2008 vært pådriver for å etablere ‹‹lyttevenn›› i skolene sammen med Farsund, Lyngdal og Vennesla. Vennesla eldreråd gjennomførte prøveprosjektet sammen med skolerådgiver og frivilligsentralen, denne modellen ble tatt i bruk i flere av kommuner som har ‹‹lyttevenn›› i skolene, men det er ulike variasjoner hos kommunene.

Lyttevennsamling

Agder har god erfaring fra å gjennomføre en samling for lyttevenner, elever og skolene i fylket. Arbeidsgruppen som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring består av kontaktperson(er) fra UIA, Frivilligsentralene, Fylkes eldrerådet og Fylkes eldreråd sekretær.

InVi

Norges Frivilligsentraler har i samarbeid med WIS fått utviklet den unike IT-løsningen InVi (*) som tilbys til alle landets sentraler.

Praktiske råd for skolene

På denne siden finnes praktiske råd, maler og eksempler på dokumenter.

Publiserte artikler

Her finner du ulike artikler om Lyttevenn i Norge

Teoretisk bakgrunn og metodens begreper

Vi jobber ut fra at våre deltagere har noen personlige ønsker og håp for sitt sosiale liv (personlige faktorer) som de trenger støtte til å opprettholde eller utvikle. Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge miljøfaktorer som kan sees i sammenheng med de personlige ønskene til den enkelte.

Om oss

Formål, vedtektene, styre og administrasjon.

Vedtekter

Vedtatt på landsmøte, Gardermoen 08. april 2018

Bli medlem

Informasjon om medlemskap Norges Frivilligsentraler.

Rammetilskudd fra staten

Onsdag 17. juni 2020 vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden. Vedtaket lyder: ‹‹Stortinget ber regjeringen sørge for at finansiering av frivilligsentralene overføres til et øremerket tilskudd på Kulturdepartementets budsjett fra 2021 for å sikre finansiering til frivilligsentraler i både små og store kommuner.››. For 2021 utbetales kr 440 00 per sentral med 100% stilling, som øremerkede midler, via kommunene.

IT-løsning - bakgrunn og prosess

Norges Frivilligsentraler arbeider med innføring av en felles IT-løsning for frivilligsentralene. Her finner du informasjon om bakgrunn og ulike valg i denne prosessen.

Tekst nederst på alle sider

Tekst nederst på alle språksider

Opptak av og presentasjoner fra webinar: Leve hele livet og frivilligsentraler

Tirsdag 24. november 2020 gjennomførte Norges Frivilligsentraler i samarbeid med Pensjonistforbundet, WIS, Motitech, Med hjerte for Arendal, Blå Kors Kristiansand, Vennesla Kommune, Vest Agder Fylkeskommune, UiA og Helsedirektoratet en webinar om reformen Leve Hele Livet og frivilligsentraler.

Om frivilligsentraler

Dokumentet inneholder Norges Frivilligsentralers (NFS) råd og nyttig informasjon for å drive en frivilligsentral (FS). Etter 30 år med frivilligsentraler har NFS samlet og oppsummert erfaringer som forhåpentligvis gir en god ramme for bedre å kunne lykkes i et viktig arbeid.

SU ny tilskuddsordning

Det ble i 2017 til 2020 gjennomført en spørreundersøkelse for å se hvordan overgangen til ny tilskuddsordning for frivilligsentralene gikk.

Taushetserklæring

Dette er en standard taushetserklæring som gjelder for frivillige ved landets frivilligsentraler.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Ønsker du å hjelpe?

Mange ønsker å hjelpe i denne krisetiden, og dette er selvfølgelig bra og viktig for å komme gjennom denne situasjonen. Norges Frivilligsentraler anbefaler å gjøre denne frivillige innsatsen i god dialog med lokale frivillige organisasjoner og kommune.

Koronainfo på ulike språk

Tekst i bunn av startsiden

Reklame/profilerings elementer

Nå blir det mulig å sette i gang bestilling av utforming og produksjon av enkle reklame-elementer. Vi starter med mulighet til å bestille ulike rollups, plakater, folder/brosjyrer og annonser.

Kontaktinfo nederst på språksidene

Test Aktive sammen

Test Kompis

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler