Onsdag 24 April
Scandic Oslo Airport
Fagkonferansen 2024
Arrangør: Norges Frivilligsentraler
Norges Frivilligsentraler avholder landsmøte og fagkonferanse for våre medlemmer tirsdag 23. og onsdag 24. april 2024. Samlingen er lagt til Scandic Oslo Airport. Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen!

Klikk her for å se livestream av fagkonferansen. (Den starter opp kl. 08.30, 24. april. Det vil være pause i streamen fra kl. 11.30 - kl. 13.10 pga felles lunsj og workshop)


Fagkonferansen
Onsdag 24. april

Fagkonferansen varer fra kl. 08.30 - 14.00, og vil ledes av konferansier Yousef Hadaoui. Hadaoui er både programleder, komiker og skuespiller, kjent fra blant annet NRK-serien svart humor.

Klikk her for å se detaljert program for fagkonferansen 2024.

Klikk her for å se livestream av fagkonferansen. (Den starter opp kl. 08.30, 24. april. Det vil være pause i streamen fra kl. 11.30 - kl. 13.10 pga felles lunsj og workshop)

Kort oppsummert program for fagkonferansen:

kl. 08.30 Velkommen
kl. 08.35 Konferansier innleder konferansen
kl. 08.55 Panelsamtale: Hvordan kan deltakelse i utviklingen av lokal frivillighetspolitikk gagne frivilligsentralen?
kl. 09.25 Frivillighetspolitikk i praksis
kl. 09.50 Pause og utsjekk
kl. 10.20 Psykisk helse: Hva er det, og hvordan påvirker det enkeltmennesket og storsamfunnet?
kl. 10.55 Frivillighetsledelse: Forskning i praksis
kl. 11.30 Felles lunsj
kl. 12.30 Idébanken live!
kl. 13.10 Kommunikasjon i NFS
kl. 13.30 Avrunding ved konferansier
kl. 13.55 Takk og avslutning
kl. 14.00 Vel hjem!Vedtekter

For å delta på landsmøtet og være med å bestemme vår felles framtid må sentralen være medlem i Norges Frivilligsentraler. 98 % av alle sentraler er nå innmeldt. Ikke-medlemmer kan melde seg inn her

I vedtektenes § 4 ser dere regler for gjennomføring av landsmøte og sakene som skal behandles. Merk § 4 e, pkt.2: Forslag som skal sendes ut i forkant og behandles av landsmøtet skal være landsstyret i hende 1 måned før landsmøtet, dvs. være oss i hende senest onsdag 20. mars. Fullstendig sakliste med alle landsmøtedokument vil bli sendt ut til medlemssentralene 2 uker før landsmøtet.

Hver medlemssentral kan stille med inntil to representanter. For dette arrangement gjelder reiseutjevning, dermed skal alle reisekostnader fordeles likt over alle deltagere.Ta gjerne kontakt ved spørsmål (406 21 900 eller post@norgesfrivilligsentraler.no). Håper vi sees!Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler