Bli medlem

Ved å være medlem i vår landsdekkende interesseorganisasjon - Norges Frivilligsentraler, samler vi våre krefter til beste for frivilligsentralene, de frivillige, de ansatte og alle som har glede og nytte av vår innsats. Medlemskapet koster kr 2.000,- og fra 01.01.2019 kr 4.000,- / år

2018 © Norges Frivilligsentraler