Bli medlem

Informasjon om medlemskap Norges Frivilligsentraler.

I 2016 ble vår landsorganisasjon Norges Frivilligsentraler (NFS) etablert for å styrke sentralene, økonomisk og faglig. Vi er her for å jobbe for at du og din sentral får best mulige vilkår til å gjøre det dere er best på – skape et samfunn hvor vi tar vare på hverandre. Det er det frivilligheten handler om.

Alle våre kolleger rundt om i de 47 nettverkene med landets over 450 frivilligsentraler har kompetanse og kunnskap som er svært verdifulle for lokalsamfunnene så vel som nasjonen som helhet. Dog er det slik at de fleste frivilligsentraler har svært begrenset med tid da jobben krever mye av de ansatte som skal drifte dem. Da er det viktig at vi hjelper hverandre – sammen er vi uendelig mye sterkere enn vi er hver for oss! 

Medlemskap i Norges Frivilligsentraler handler altså om å få være en del av et fellesskap, om å jobbe sammen, og å hjelpe hverandre.

Medlemskap

En frivilligsentral kan defineres som frivilligsentral når retningslinjer satt av NFS blir fulgt. En frivilligsentral kan da bli medlem i NFS. Medlemskapet koster kr. 4 000/år. 

Medlemskapet gir deg bla. mulighet til å kjøpe frivilligsentralens profilpakke (logo), tilgang til vårt unike IT system InVi, og å stå i det nasjonale registeret for alle frivilligsentraler i landet. 

Profilpakken

Merkevarebygging er viktig. Medlemsentraler har mulighet til å bestille profilpakken. Den er tilgjengelig i  InVi, og da har du enkelt tilgang til ferdig logo og grafiske elementer som kan benyttes til alt fra eposter til brosjyrer og nettsider. I profilmanualen kan du lese mer om bakgrunn, bruk og innhold i profilpakken. Profilpakken koster kr. 3 000 (eks. mva) som et engangsbeløp. Ved kjøp av profilpakke er det også mulig å kjøpe InVi’s nettsideløsning.

InVi - Felles IT løsning

Du som medlem får tilgang til vårt unike IT system InVi. Dette systemet er laget av sentralene, for sentralene. 

InVi - fellesdel

Alle medlemmer får tilgang til en fellesdel:

 • daglig leder og styret få tilgang til InVi
 • tilgang til nyheter og nyttige dokumenter fra NFS 
 • interne delingsmulighet av nyheter og dokumenter
 • registrere dine aktiviteter og knytte dem til den nasjonale statistikken
 • idebanken (kommer i løpet av høsten 2019)
 • spørreundersøkelser for besvaring
 • registerinformasjon fra alle sentralene, og mulighet til å justere dine egne opplysninger som ligger på nettet

Utenom den gratis fellesdelen for alle, har medlemsentraler mulighet til å bestille nettside (inkludert en e-postadresse) og driftspakke

InVi - nettside - kr. 120 (eks. mva) per måned

Nettside pakke gjør det enkelt å synliggjøre din sentral på nett. Du kan legge ut informasjon og publisere aktiviteter og arrangementer på en meget brukervennlig måte. Løsningen lar deg dele informasjon enkelt på Facebook. Profilpakken må bestilles før nettsiden kan aktiveres.

InVi - driftspakke - kr. 290 (eks. mva) per måned

Med InVi kan sentralen effektivisere og forenkle driften:

 • legge inn frivillige og andre kontakter
 • registrere inn faste aktiviteter ved sentralen og knytte til frivillige
 • legge inn møter/referater i kalenderen
 • administrere og tildele oppgaver til ansatte og andre
 • lage oppdrag og tildele til frivillige
 • sende sms og e-post til utvalg av kontakter
 • la frivillige logge inn for å få info, oppdrag og føre timer/kilometer
 • sentralen kan kjøpe til nye moduler i tillegg til standardpakke

Samlepris for både driftspakke og nettside - kr. 390 (eks. mva) per måned.

InVi - utvikling. I løpet av 2019 vil det også åpnes for en foreningsportal. Her vil du få muligheten til å tilby alle lag og foreninger i din kommune å registrere seg gratis. Foreningene kan da publisere sine aktiviteter på en enkel måte – enten på dine hjemmesider, egne hjemmesider eller andre steder. Vi utvikler stadig nye moduler, mer informasjon om InVi finnes på frivilligsentral.no/invi

Registeret

NFS har utarbeidet og administrerer det nasjonale registeret for alle frivilligsentraler i landet. Medlemsentraler blir automatisk registrert. Registeret er tilgjengelig fra frivilligsentral.no for hele Norge. Her genereres nyttig statistikk, og det brukes for å ha god dialog mellom frivilligsentralene og NFS.

For å bli medlem hos NFS fyller dere ut skjemaet under
Ved innsending av skjema, bekrefter organisasjonen eller kommunen at de godkjenner og plikter å følge opp retningslinjer satt av Norges Frivilligsentraler.
Har du spørsmål? Ta kontakt med Gijs Mans (daglig leder) på mobil 988 17 952 eller send en mail til post@norgesfrivilligsentraler.no. Du kan også ta kontakt med Arvid Askø (styreleder) på mobil 481 11 143

Send

2018 © Norges Frivilligsentraler