Bli medlem

Informasjon om medlemskap Norges Frivilligsentraler.

I 2016 ble vår landsorganisasjon Norges Frivilligsentraler (NFS) etablert for å styrke sentralene, økonomisk og faglig. Vi er her for å jobbe for at du og din sentral får best mulige vilkår til å gjøre det dere er best på:

Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn
Møte Mellom Mennesker

Alle våre kolleger rundt om i de 47 nettverkene med landets over 460 frivilligsentraler har kompetanse og kunnskap som er svært verdifulle for lokalsamfunnene, så vel som nasjonen som helhet. Dog er det slik at de fleste frivilligsentraler har svært begrenset med tid da jobben krever mye av de ansatte som skal drifte dem. Da er det viktig at vi hjelper hverandre – sammen er vi uendelig mye sterkere enn vi er hver for oss! 

Medlemskap i Norges Frivilligsentraler handler altså om å få være en del av et fellesskap, om å jobbe sammen, og å hjelpe hverandre.

Definisjon og arbeidsmodell

NFS definere frivilligsentraler slik:

Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune.

Denne definisjonen visualiserer i følgende arbeidsmodell: 


Medlemskap

En frivilligsentral som følger definisjonen og tilfredsstiller følgende kriterier (vedtatt i vedtektene) kan bli medlem i NFS:

 1.  Er en lokalt forankret møteplass som drives ut fra lokale forutsetninger og behov. 
 2. Initierer, mobiliserer og samordner lokal frivillig innsats i et samarbeid mellom frivillige ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige. 
 3. Er åpen for alle, og jobber for å inkludere alle som har lyst til å delta i ulike former for frivillig arbeid. 
 4. Utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen.

Utover definisjonen og kriterier til medlemskap har NFS utviklet åtte anbefalinger for å lykkes som en frivilligsentral.

Medlemskap koster kr. 4000 pr. år. Med medlemskapet får frivilligsentralen bl.a. mulighet til å kjøpe frivilligsentralens profilpakke (logo ++), tilgang til vårt unike IT system InVi, og stå i det nasjonale registeret for alle frivilligsentralene i landet. 

Profilpakken

Merkevarebygging er viktig. Medlemssentraler har mulighet til å bestille en profilpakke som inneholder logo og grafiske elementer som kan benyttes på alt fra e-poster til brosjyrer og nettsider. I profilmanualen kan du lese mer om bakgrunn, bruk og innhold i profilpakken. Pakken koster kr. 3 000 (eks. mva) som et engangsbeløp. Ved kjøp av profilpakke er det også mulig å kjøpe InVi’s nettsideløsning.

InVi - Felles IT løsning

Du som medlem får tilgang til vårt unike IT system InVi. Dette systemet er laget av sentralene, for sentralene. 

InVi - fellesdel

Alle medlemmer får tilgang til en fellesdel:

 • daglig leder og styret få tilgang til InVi
 • tilgang til nyheter og nyttige dokumenter fra NFS 
 • interne delingsmulighet av nyheter og dokumenter
 • registrere dine aktiviteter og knytte dem til den nasjonale statistikken
 • idebanken (kommer i løpet av høsten 2019)
 • spørreundersøkelser for besvaring
 • registerinformasjon fra alle sentralene, og mulighet til å justere dine egne opplysninger som ligger på nettet

Utenom den gratis fellesdelen for alle, har medlemsentraler mulighet til å bestille nettside (inkludert en e-postadresse) og driftspakke

InVi - nettside - kr. 130 (eks. mva) per måned

Nettside pakke gjør det enkelt å synliggjøre din sentral på nett. Du kan legge ut informasjon og publisere aktiviteter og arrangementer på en meget brukervennlig måte. Løsningen lar deg dele informasjon enkelt på Facebook. Profilpakken må bestilles før nettsiden kan aktiveres.

InVi - driftspakke - kr. 290 (eks. mva) per måned

Med InVi kan sentralen effektivisere og forenkle driften:

 • legge inn frivillige og andre kontakter
 • registrere inn faste aktiviteter ved sentralen og knytte til frivillige
 • legge inn møter/referater i kalenderen
 • administrere og tildele oppgaver til ansatte og andre
 • lage oppdrag og tildele til frivillige
 • sende sms og e-post til utvalg av kontakter
 • la frivillige logge inn for å få info, oppdrag og føre timer/kilometer
 • sentralen kan kjøpe til nye moduler i tillegg til standardpakke

InVi - foreningsportal - kr. 350 (eks. mva) per måned + ev. tilleg pr. enhet over 100

Sentralen kan ha et levende register over sine lag og foringer.

 • Eget nettsted med valgfri adresse (standard er x.foreningsportal.no)
 • Foreningsregister på nettet som administreres fra InVi
 • Se foreninger med ulike fritidsaktiviteter (knytte foreninger til nærmere 100 ulike fritidsaktiviteter)
 • Enkelt å sende ut sms/e-post til foreningene
 • Mulighet for å sende ut melding (sms/e-post) med lenke som lar foreningen enkelt oppdatere sine egne opplysninger
 • Løsningen fungerer på alle enheter (PC, nettbrett, mobil)

Og mulighet til Foreningskalender (kr 150,- pr. mnd)

Se foreningsportal.no for demo.

InVi - utvikling. Vi utvikler stadig nye moduler, mer informasjon om InVi finnes på frivilligsentral.no/invi

Registeret

NFS har utarbeidet og administrerer det nasjonale registeret for alle frivilligsentraler i landet. Medlemssentraler blir automatisk registrert. Registeret er tilgjengelig fra frivilligsentral.no for hele Norge. Her genereres nyttig statistikk, og det brukes for å ha god dialog mellom frivilligsentralene og NFS.

For å bli medlem hos NFS fyller dere ut skjemaet under
Ved innsending av skjema, bekrefter eier at de godkjenner og plikter å følge opp kriteriene som er vedtatt av landsmøte i Norges Frivilligsentraler.
Har du spørsmål? Ta kontakt med Gijs Mans (daglig leder) på mobil 988 17 952 eller send en mail til post@norgesfrivilligsentraler.no. Du kan også ta kontakt med Marte Tangen (styreleder) på mobil 958 91 969 / marte@norgesfrivilligsentraler.no 

Profilpakken koster kr. 3 000 (eks. mva) som et engangsbeløp. Ved kjøp av profilpakke er det også mulig å kjøpe InVi’s nettsideløsning.
Send

Flere dokumenter

Frivilligsentraler som møteplass

Ivareta lyttevenner er viktig for å sikre gode møter mellom elever og lyttevenner. Det er viktig at skolene tenker gjennom at de lyttevennene som kommer, har forventninger om at de skal dekke et behov for skolen. Da er det ikke opp til tilfeldighetene hvordan de blir tatt i mot.

Eldreråd

Vest Agder fylkeseldreråd har siden 2008 vært pådriver for å etablere ‹‹lyttevenn›› i skolene sammen med Farsund, Lyngdal og Vennesla. Vennesla eldreråd gjennomførte prøveprosjektet sammen med skolerådgiver og frivilligsentralen, denne modellen ble tatt i bruk i flere av kommuner som har ‹‹lyttevenn›› i skolene, men det er ulike variasjoner hos kommunene.

Universitetet i Agder om Lyttevenn

Intervju med Birte Simonsen, leder av lærerutdanningen ved UiA (Universitetet i Agder)

Lyttevennsamling

Agder har god erfaring fra å gjennomføre en samling for lyttevenner, elever og skolene i fylket. Arbeidsgruppen som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring består av kontaktperson(er) fra UIA, Frivilligsentralene, Fylkes eldrerådet og Fylkes eldreråd sekretær.

InVi - innovasjonsverktøy for strukturelle samhandlinger

InVi er frivilligsentralenes innovasjonsverktøy for strukturelle samhandlinger. Norges Frivilligsentraler har i samarbeid med WIS fått utviklet den unike IT-løsningen InVi (*) som tilbys til alle landets sentraler.

Praktiske råd for skolene

På denne siden finnes praktiske råd, maler og eksempler på dokumenter.

Publiserte artikler

Her finner du ulike artikler om Lyttevenn i Norge

Teoretisk bakgrunn og metodens begreper

Vi jobber ut fra at våre deltagere har noen personlige ønsker og håp for sitt sosiale liv (personlige faktorer) som de trenger støtte til å opprettholde eller utvikle. Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge miljøfaktorer som kan sees i sammenheng med de personlige ønskene til den enkelte.

Mer informasjon om Norges Frivilligsentraler

Norges Frivilligsentraler er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle frivilligsentraler. Formål, vedtektene, styre og administrasjon.

Statstilskudd og frivilligsentraler

Onsdag 17. juni 2020 vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden. Vedtaket lyder: ‹‹Stortinget ber regjeringen sørge for at finansiering av frivilligsentralene overføres til et øremerket tilskudd på Kulturdepartementets budsjett fra 2021 for å sikre finansiering til frivilligsentraler i både små og store kommuner.››. For 2021 utbetales kr 440 00 per sentral med 100% stilling, som øremerkede midler, via kommunene.

IT-løsning - bakgrunn og prosess

Norges Frivilligsentraler arbeider med innføring av en felles IT-løsning for frivilligsentralene. Her finner du informasjon om bakgrunn og ulike valg i denne prosessen.

Tekst nederst på alle sider

Tekst nederst på alle språksider

Opptak av og presentasjoner fra webinar: Leve hele livet og frivilligsentraler

Tirsdag 24. november 2020 gjennomførte Norges Frivilligsentraler i samarbeid med Pensjonistforbundet, WIS, Motitech, Med hjerte for Arendal, Blå Kors Kristiansand, Vennesla Kommune, Vest Agder Fylkeskommune, UiA og Helsedirektoratet en webinar om reformen Leve Hele Livet og frivilligsentraler.

Åtte anbefalinger til drift av frivilligsentraler

Baseres på 30 års erfaring har Norges Frivilligsentraler (NFS) samlet 8 anbefalinger til drift av frivilligsentraler. Anbefalingene skal styrke frivilligsentralene som gjenkjennelige og profesjonelle aktører, og bidra til å utvikle en felles forståelse for viktigheten av frivilligheten som en fri og uavhengig sektor, som utvikles på de frivilliges premisser.

Om frivilligsentraler

Dokumentet inneholder Norges Frivilligsentralers (NFS) råd og nyttig informasjon for å drive en frivilligsentral (FS). Etter 30 år med frivilligsentraler har NFS samlet og oppsummert erfaringer som forhåpentligvis gir en god ramme for bedre å kunne lykkes i et viktig arbeid.

SU ny tilskuddsordning

Det ble i 2017 til 2020 gjennomført en spørreundersøkelse for å se hvordan overgangen til ny tilskuddsordning for frivilligsentralene gikk.

Fylkeskontakter i arbeid med Leve hele livet og Sykkelturen 2022

Norges Frivilligsentraler har i prosjektet Leve hele livet opprette mandat til en dagelig leder i hvert fylke. Alle frivilligsentraler ble informert om arbeidet og fikk mulighet til å søke om å representere sitt fylke i tett dialog med nettverks lederne.

Taushetserklæring

Dette er en standard taushetserklæring som gjelder for frivillige ved landets frivilligsentraler.

Frivillig

Bedrift

Kommune

Lag og forening

Organisasjonskart

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Ønsker du å hjelpe?

Mange ønsker å hjelpe i denne krisetiden, og dette er selvfølgelig bra og viktig for å komme gjennom denne situasjonen. Norges Frivilligsentraler anbefaler å gjøre denne frivillige innsatsen i god dialog med lokale frivillige organisasjoner og kommune.

Koronainfo på ulike språk

Tekst i bunn av startsiden

Reklame/profilerings elementer

Nå blir det mulig å sette i gang bestilling av utforming og produksjon av enkle reklame-elementer. Vi starter med mulighet til å bestille ulike rollups, plakater, folder/brosjyrer og annonser.

Kontaktinfo nederst på språksidene

Aktive sammen

Når målet er å opprettholde sosialt nettverk med støtte fra frivillige og kommunen

Kompis - et samarbeidsprosjekt

KOMPIS er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Frivilligsentraler, Nasjonalforeningen for folkehelsen Agder fylkeslag for å motvirke ensomhet blant generasjoner. KOMPIS skal føre generasjonene mot hverandre , noe vi håper på gir bedre livskvalitet læring og mestring blant barn, unge og eldre. I prosjektet ønsker vi å bruke seniorer som ressurser inn mot barn og unge som blir deltakere.

Fylkes kontakter i arbeid med Leve hele livet i Norges Frivilligsentraler

I planlegging og gjennomføringsfasen for Reformen Leve hele livet har vi opprettet Fylkes kontakter i Norges Frivilligsentraler for å bedre oppnå dialog og kunnskap om reformen lokalt.

Personvernerklæring for Norges Frivilligsentraler

Dette dokumentet handler om hvordan Norges Frivilligsentraler samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler