Bli medlem

Informasjon om medlemskap Norges Frivilligsentraler.

I 2016 ble vår landsorganisasjon Norges Frivilligsentraler (NFS) etablert for å styrke sentralene, økonomisk og faglig. Vi er her for å jobbe for at du og din sentral får best mulige vilkår til å gjøre det dere er best på – skape et samfunn hvor vi tar vare på hverandre. Det er det frivilligheten handler om.

Alle våre kolleger rundt om i de 47 nettverkene med landets over 450 frivilligsentraler har kompetanse og kunnskap som er svært verdifulle for lokalsamfunnene så vel som nasjonen som helhet. Dog er det slik at de fleste frivilligsentraler har svært begrenset med tid da jobben krever mye av de ansatte som skal drifte dem. Da er det viktig at vi hjelper hverandre – sammen er vi uendelig mye sterkere enn vi er hver for oss! 

Medlemskap i Norges Frivilligsentraler handler altså om å få være en del av et fellesskap, om å jobbe sammen, og å hjelpe hverandre.

Medlemskap

En frivilligsentral kan defineres som frivilligsentral når retningslinjer satt av NFS blir fulgt. En frivilligsentral kan da bli medlem i NFS. Medlemskapet koster kr. 4 000/år. 

Medlemskapet gir deg bla. mulighet til å kjøpe frivilligsentralens profilpakke (logo), tilgang til vårt unike IT system InVi, og å stå i det nasjonale registeret for alle frivilligsentraler i landet. 

Profilpakken

Merkevarebygging er viktig. Medlemsentraler har mulighet til å bestille profilpakken. Den er tilgjengelig i  InVi, og da har du enkelt tilgang til ferdig logo og grafiske elementer som kan benyttes til alt fra eposter til brosjyrer og nettsider. I profilmanualen kan du lese mer om bakgrunn, bruk og innhold i profilpakken. Profilpakken koster kr. 3 000 (eks. mva) som et engangsbeløp. Ved kjøp av profilpakke er det også mulig å kjøpe InVi’s nettsideløsning.

InVi - Felles IT løsning

Du som medlem får tilgang til vårt unike IT system InVi. Dette systemet er laget av sentralene, for sentralene. 

InVi - fellesdel

Alle medlemmer får tilgang til en fellesdel:

 • daglig leder og styret få tilgang til InVi
 • tilgang til nyheter og nyttige dokumenter fra NFS 
 • interne delingsmulighet av nyheter og dokumenter
 • registrere dine aktiviteter og knytte dem til den nasjonale statistikken
 • idebanken (kommer i løpet av høsten 2019)
 • spørreundersøkelser for besvaring
 • registerinformasjon fra alle sentralene, og mulighet til å justere dine egne opplysninger som ligger på nettet

Utenom den gratis fellesdelen for alle, har medlemsentraler mulighet til å bestille nettside (inkludert en e-postadresse) og driftspakke

InVi - nettside - kr. 120 (eks. mva) per måned

Nettside pakke gjør det enkelt å synliggjøre din sentral på nett. Du kan legge ut informasjon og publisere aktiviteter og arrangementer på en meget brukervennlig måte. Løsningen lar deg dele informasjon enkelt på Facebook. Profilpakken må bestilles før nettsiden kan aktiveres.

InVi - driftspakke - kr. 290 (eks. mva) per måned

Med InVi kan sentralen effektivisere og forenkle driften:

 • legge inn frivillige og andre kontakter
 • registrere inn faste aktiviteter ved sentralen og knytte til frivillige
 • legge inn møter/referater i kalenderen
 • administrere og tildele oppgaver til ansatte og andre
 • lage oppdrag og tildele til frivillige
 • sende sms og e-post til utvalg av kontakter
 • la frivillige logge inn for å få info, oppdrag og føre timer/kilometer
 • sentralen kan kjøpe til nye moduler i tillegg til standardpakke

InVi - foreningsportal - kr. 350 (eks. mva) per måned

Sentralen kan ha et levende register over sine lag og foringer.

 • Eget nettsted med valgfri adresse (standard er x.foreningsportal.no)
 • Foreningsregister på nettet som administreres fra InVi
 • Se foreninger med ulike fritidsaktiviteter (knytte foreninger til nærmere 100 ulike fritidsaktiviteter)
 • Enkelt å sende ut sms/e-post til foreningene
 • Mulighet for å sende ut melding (sms/e-post) med lenke som lar foreningen enkelt oppdatere sine egne opplysninger
 • Løsningen fungerer på alle enheter (PC, nettbrett, mobil)

Se foreningsportal.no for demo.

InVi - utvikling. Vi utvikler stadig nye moduler, mer informasjon om InVi finnes på frivilligsentral.no/invi

Registeret

NFS har utarbeidet og administrerer det nasjonale registeret for alle frivilligsentraler i landet. Medlemsentraler blir automatisk registrert. Registeret er tilgjengelig fra frivilligsentral.no for hele Norge. Her genereres nyttig statistikk, og det brukes for å ha god dialog mellom frivilligsentralene og NFS.

For å bli medlem hos NFS fyller dere ut skjemaet under
Ved innsending av skjema, bekrefter organisasjonen eller kommunen at de godkjenner og plikter å følge opp retningslinjer satt av Norges Frivilligsentraler.
Har du spørsmål? Ta kontakt med Gijs Mans (daglig leder) på mobil 988 17 952 eller send en mail til post@norgesfrivilligsentraler.no. Du kan også ta kontakt med Arvid Askø (styreleder) på mobil 481 11 143

Profilpakken koster kr. 3 000 (eks. mva) som et engangsbeløp. Ved kjøp av profilpakke er det også mulig å kjøpe InVi’s nettsideløsning.
Send

Flere dokumenter

InVi

Norges Frivilligsentraler har i samarbeid med WIS fått utviklet den unike IT-løsningen InVi (*) som tilbys til alle landets sentraler.

Om oss

Formål, vedtektene, styre og administrasjon.

Vedtekter

Vedtatt på landsmøte, Gardermoen 08. april 2018

Rammetilskudd fra staten

Etter endringsvedtak av Stortinget i 2016 har rammetilskuddet på tre år økt med kr. 104 000 (forutsatt 100 % stilling i 2016). Rammetilskuddet er siden 2017 overført til kommunene som har sentraler. I 2017 ble beløpet økt fra kr. 310 000 til kr. 365 000 pr sentral, i 2018 var beløpet kr. 403 000, i 2019 er beløpet kr. 414 000 og i 2020 er beløpet kr. 427 000.

IT-løsning - bakgrunn og prosess

Norges Frivilligsentraler arbeider med innføring av en felles IT-løsning for frivilligsentralene. Her finner du informasjon om bakgrunn og ulike valg i denne prosessen.

Om frivilligsentraler

Dokumentet inneholder Norges Frivilligsentralers (NFS) råd og nyttig informasjon for å drive en frivilligsentral (FS). Etter 30 år med frivilligsentraler har NFS samlet og oppsummert erfaringer som forhåpentligvis gir en god ramme for bedre å kunne lykkes i et viktig arbeid.

SU ny tilskuddsordning

Det ble i 2017 til 2020 gjennomført en spørreundersøkelse for å se hvordan overgangen til ny tilskuddsordning for frivilligsentralene gikk.

Taushetserklæring

Dette er en standard taushetserklæring som gjelder for frivillige ved landets frivilligsentraler.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

Ønsker du å hjelpe?

Mange ønsker å hjelpe i denne krisetiden, og dette er selvfølgelig bra og viktig for å komme gjennom denne situasjonen. Norges Frivilligsentraler anbefaler å gjøre denne frivillige innsatsen i god dialog med lokale frivillige organisasjoner og kommune.

Koronainfo på ulike språk

Tekst i bunn av startsiden

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler