Bli medlem

Informasjon om medlemskap Norges Frivilligsentraler.

I 2016 ble vår landsorganisasjon Norges Frivilligsentraler (NFS) etablert for å styrke sentralene, økonomisk og faglig. Vi er her for å jobbe for at du og din sentral får best mulige vilkår til å gjøre det dere er best på:

Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn
Møte Mellom Mennesker

Alle våre kolleger rundt om i de 48 nettverkene med landets over 480 frivilligsentraler har kompetanse og kunnskap som er svært verdifulle for lokalsamfunnene, så vel som nasjonen som helhet. Dog er det slik at de fleste frivilligsentraler har svært begrenset med tid da jobben krever mye av de ansatte som skal drifte dem. Da er det viktig at vi hjelper hverandre – sammen er vi uendelig mye sterkere enn vi er hver for oss! 

Medlemskap i NFS handler altså om å få være en del av et fellesskap, om å jobbe sammen, og å hjelpe hverandre.

Definisjon og arbeidsmodell

NFS definere frivilligsentraler slik:

Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune.

Denne definisjonen visualiserer i følgende arbeidsmodell: 


Medlemskap

En frivilligsentral som tilfredsstiller følgende kriterier §3 i vedtektene kan bli medlem i NFS:

  1. Medlemskap i organisasjonen kan tegnes av frivilligsentraler som har et formål i samsvar med organisasjonens vedtekter og driftes i tråd med vedtatt forskrift for frivilligsentraler. 
  2. Medlemmer i organisasjonen er de sentraler som har betalt gyldig kontingent. 
  3. Organisasjonen har ingen instruksjonsmyndighet når det gjelder driften av den enkelte medlemssentral. 

Utover definisjonen og kriterier til medlemskap har NFS utviklet anbefalinger for å lykkes som en frivilligsentral.

Medlemskap koster kr. 4000 pr. år. Med medlemskapet får frivilligsentralen bl.a. mulighet til å kjøpe frivilligsentralens profilpakke (logo ++), tilgang til vårt unike IT system InVi, og stå i det nasjonale registeret for alle frivilligsentralene i landet. 

Profilpakken

NFS tilbyr en felles logo og profil til frivilligsentralene, mer info om profilpakke og regelverk logo finnes her. Merkevarebygging er viktig. Medlemssentraler har mulighet til å bestille en profilpakke som inneholder logo og grafiske elementer som kan benyttes på alt fra e-poster til brosjyrer og nettsider. Pakken koster kr. 3 000 (eks. mva) som et engangsbeløp. Ved kjøp av profilpakke er det også mulig å kjøpe InVi’s nettsideløsning.

InVi - innovasjonsverktøy for strukturelle samhandlinger

Du som medlem får tilgang til vårt unike IT system InVi. Dette systemet er laget av sentralene, for sentralene. Alle medlemmer får tilgang til en fellesdel:

  • daglig leder og styret få tilgang til InVi
  • tilgang til nyheter og nyttige dokumenter fra NFS 
  • interne delingsmulighet av nyheter og dokumenter
  • registrere dine aktiviteter og knytte dem til den nasjonale statistikken
  • idebanken 
  • spørreundersøkelser for besvaring
  • registerinformasjon fra alle sentralene, og mulighet til å justere dine egne opplysninger som ligger på nettet

Utenom den gratis fellesdelen for alle, har medlemsentraler mulighet til å bestille nettside (inkludert en e-postadresse) driftspakke og foreningsportalVi utvikler stadig nye moduler, mer informasjon om InVi finnes på frivilligsentral.no/invi

Registeret

NFS har utarbeidet og administrerer det nasjonale registeret for alle frivilligsentraler i landet. Medlemssentraler blir automatisk registrert. Registeret er tilgjengelig fra frivilligsentral.no for hele Norge. Her genereres nyttig statistikk, og det brukes for å ha god dialog mellom frivilligsentralene og NFS.

Bli medlem

Ved innsending av skjema, bekrefter eier at de godkjenner og plikter å følge opp kriteriene som er vedtatt av landsmøte i Norges Frivilligsentraler.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Gijs Mans (daglig leder) på mobil 988 17 952 eller send en mail til post@norgesfrivilligsentraler.no. Du kan også ta kontakt med Marte Tangen (styreleder) på mobil 958 91 969 / marte@norgesfrivilligsentraler.no 

Profilpakken koster kr. 3 000 (eks. mva) som et engangsbeløp. Ved kjøp av profilpakke er det også mulig å kjøpe InVi’s nettsideløsning.
Send

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler