Bli medlem

Ved å være medlem i vår landsdekkende interesseorganisasjon - Norges Frivilligsentraler, samler vi våre krefter til beste for frivilligsentralene, de frivillige, de ansatte og alle som har glede og nytte av vår innsats. Medlemskapet koster kr 4.000,- / år

Ved innsending av skjema, bekrefter organisasjonen eller kommunen at de godkjenner og plikter å følge opp retningslinjer satt av Norges Frivilligsentraler.

Send

2018 © Norges Frivilligsentraler