Bli medlem

Informasjon om medlemskap Norges Frivilligsentraler.

I 2016 ble vår landsorganisasjon Norges Frivilligsentraler (NFS) etablert for å styrke sentralene, økonomisk og faglig. Vi er her for å jobbe for at du og din sentral får best mulige vilkår til å gjøre det dere er best på:

Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn
Møte Mellom Mennesker

Alle våre kolleger rundt om i de 47 nettverkene med landets over 460 frivilligsentraler har kompetanse og kunnskap som er svært verdifulle for lokalsamfunnene, så vel som nasjonen som helhet. Dog er det slik at de fleste frivilligsentraler har svært begrenset med tid da jobben krever mye av de ansatte som skal drifte dem. Da er det viktig at vi hjelper hverandre – sammen er vi uendelig mye sterkere enn vi er hver for oss! 

Medlemskap i Norges Frivilligsentraler handler altså om å få være en del av et fellesskap, om å jobbe sammen, og å hjelpe hverandre.

Definisjon og arbeidsmodell

NFS definere frivilligsentraler slik:

Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune.

Denne definisjonen visualiserer i følgende arbeidsmodell: 


Medlemskap

En frivilligsentral som følger definisjonen og tilfredsstiller følgende kriterier (vedtatt i vedtektene) kan bli medlem i NFS:

 1.  Er en lokalt forankret møteplass som drives ut fra lokale forutsetninger og behov. 
 2. Initierer, mobiliserer og samordner lokal frivillig innsats i et samarbeid mellom frivillige ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige. 
 3. Er åpen for alle, og jobber for å inkludere alle som har lyst til å delta i ulike former for frivillig arbeid. 
 4. Utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen.

Utover definisjonen og kriterier til medlemskap har NFS utviklet åtte anbefalinger for å lykkes som en frivilligsentral.

Medlemskap koster kr. 4000 pr. år. Med medlemskapet får frivilligsentralen bl.a. mulighet til å kjøpe frivilligsentralens profilpakke (logo ++), tilgang til vårt unike IT system InVi, og stå i det nasjonale registeret for alle frivilligsentralene i landet. 

Profilpakken

Merkevarebygging er viktig. Medlemssentraler har mulighet til å bestille en profilpakke som inneholder logo og grafiske elementer som kan benyttes på alt fra e-poster til brosjyrer og nettsider. I profilmanualen kan du lese mer om bakgrunn, bruk og innhold i profilpakken. Pakken koster kr. 3 000 (eks. mva) som et engangsbeløp. Ved kjøp av profilpakke er det også mulig å kjøpe InVi’s nettsideløsning.

InVi - Felles IT løsning

Du som medlem får tilgang til vårt unike IT system InVi. Dette systemet er laget av sentralene, for sentralene. 

InVi - fellesdel

Alle medlemmer får tilgang til en fellesdel:

 • daglig leder og styret få tilgang til InVi
 • tilgang til nyheter og nyttige dokumenter fra NFS 
 • interne delingsmulighet av nyheter og dokumenter
 • registrere dine aktiviteter og knytte dem til den nasjonale statistikken
 • idebanken (kommer i løpet av høsten 2019)
 • spørreundersøkelser for besvaring
 • registerinformasjon fra alle sentralene, og mulighet til å justere dine egne opplysninger som ligger på nettet

Utenom den gratis fellesdelen for alle, har medlemsentraler mulighet til å bestille nettside (inkludert en e-postadresse) og driftspakke

InVi - nettside - kr. 130 (eks. mva) per måned

Nettside pakke gjør det enkelt å synliggjøre din sentral på nett. Du kan legge ut informasjon og publisere aktiviteter og arrangementer på en meget brukervennlig måte. Løsningen lar deg dele informasjon enkelt på Facebook. Profilpakken må bestilles før nettsiden kan aktiveres.

InVi - driftspakke - kr. 290 (eks. mva) per måned

Med InVi kan sentralen effektivisere og forenkle driften:

 • legge inn frivillige og andre kontakter
 • registrere inn faste aktiviteter ved sentralen og knytte til frivillige
 • legge inn møter/referater i kalenderen
 • administrere og tildele oppgaver til ansatte og andre
 • lage oppdrag og tildele til frivillige
 • sende sms og e-post til utvalg av kontakter
 • la frivillige logge inn for å få info, oppdrag og føre timer/kilometer
 • sentralen kan kjøpe til nye moduler i tillegg til standardpakke

InVi - foreningsportal - kr. 350 (eks. mva) per måned + ev. tilleg pr. enhet over 100

Sentralen kan ha et levende register over sine lag og foringer.

 • Eget nettsted med valgfri adresse (standard er x.foreningsportal.no)
 • Foreningsregister på nettet som administreres fra InVi
 • Se foreninger med ulike fritidsaktiviteter (knytte foreninger til nærmere 100 ulike fritidsaktiviteter)
 • Enkelt å sende ut sms/e-post til foreningene
 • Mulighet for å sende ut melding (sms/e-post) med lenke som lar foreningen enkelt oppdatere sine egne opplysninger
 • Løsningen fungerer på alle enheter (PC, nettbrett, mobil)

Og mulighet til Foreningskalender (kr 150,- pr. mnd)

Se foreningsportal.no for demo.

InVi - utvikling. Vi utvikler stadig nye moduler, mer informasjon om InVi finnes på frivilligsentral.no/invi

Registeret

NFS har utarbeidet og administrerer det nasjonale registeret for alle frivilligsentraler i landet. Medlemssentraler blir automatisk registrert. Registeret er tilgjengelig fra frivilligsentral.no for hele Norge. Her genereres nyttig statistikk, og det brukes for å ha god dialog mellom frivilligsentralene og NFS.

For å bli medlem hos NFS fyller dere ut skjemaet under
Ved innsending av skjema, bekrefter eier at de godkjenner og plikter å følge opp kriteriene som er vedtatt av landsmøte i Norges Frivilligsentraler.
Har du spørsmål? Ta kontakt med Gijs Mans (daglig leder) på mobil 988 17 952 eller send en mail til post@norgesfrivilligsentraler.no. Du kan også ta kontakt med Marte Tangen (styreleder) på mobil 958 91 969 / marte@norgesfrivilligsentraler.no 

Profilpakken koster kr. 3 000 (eks. mva) som et engangsbeløp. Ved kjøp av profilpakke er det også mulig å kjøpe InVi’s nettsideløsning.
Send

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler