Aktivitetsvenn i et annerledes år!

En hilsen fra Nasjonalforeningen for folkehelse, en av våre nasjonale samarbeidsparter i arbeid med reformen Leve hele livet.

Aktivitetsvenn

Over 100 000 personer i Norge har demens, og i løpet av de neste tiårene vil andelen trolig dobles. Ved å tilby Aktivitetsvenn kan kommunen gi et bedre omsorgstilbud til innbyggere med demens. En aktivitetsvenn er en frivillig som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvenn og personer med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser. Tanken er: Å gjøre noe du liker. Sammen med en som har demens. Det kan være alt fra å gå på tur, gå på teater eller på kafe, til å bare møtes for en kopp kaffe og en prat. Aktivitetsvenn er et landsdekkende tilbuds som drives i over 180 kommuner.

Organisering

Lokalt dannes det arbeidsgrupper som tar ansvar for driften tilbudet. Hvem som utgjør denne gruppen varierer, men en vanlig sammensetning er en kombinasjon av demensteam/hukommelsesteam, representanter fra hjemmetjenesten/sykehjem, frivilligsentralen og eventuelt et lokallag fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Frivilligsentralen utgjør en uvurderlig rolle i arbeidet med aktivitetsvenn, i 66% av våre arbeidsgrupper er frivilligsentralene representert og bidrar med å tilrettelegge for aktivitet mellom aktivitetsvenner og personer med demens. Frivilligsentralene har en viktig rolle i å rekruttere, veilede og trygge aktivitetsvenner i sin rolle. 

Et annerledes år

Årene 2020 og 2021 vil tegne seg som år som har vært annerledes, der det var vanskelig å gi hverandre en hjelpende hånd eller en god klem. Vi ønsker å rette en stor takk til alle dere som både før pandemien, men spesielt under pandemien, har tilrettelagt for at aktivitetsvenner og personer med demens kan fortsette med sine aktiviteter og vennskap. De lokale arbeidsgruppene, og særlig dere som representerer frivilligsentralene i arbeidsgruppene lokalt, har kastet dere rundt og funnet kreative løsninger. Den frivillige innsatsen har vært, og er fortsatt, utrolig viktig for å støtte hverandre i en krevende tid.

Har ikke stoppet oss

Selv i løpet av denne perioden har det skjedd mye spennende innenfor Aktivitetsvenn. Utviklingsprosjektet Fortsatt aktiv, et samarbeid med NTNU og Sterk og Stødig, er i gang. Her er det tre pilotkommuner som tester og utvikler treningsgrupper for frivillige instruktører, aktivitietsvenner og personer med demens. Her skal bevegelsesglede og mestring stå i fokus. Aktivitetsvenn har kastet seg på bølgen av digitalisering og har startet opp prosjektet Digitale møteplasser. Her tilrettelegges det for at aktivitetsvenner kan fortsette å møtes på digitale arenaer for å utveksle erfaringer med hverandre og få oppfølgning og kompetanseheving. I tillegg arrangeres det digitale samlinger og webinarer for arbeidsgruppene hvor det både er faglig påfyll og erfaringsutveklsinger.


En stor takk!

Til dere i arbeidsgruppene, tusen takk for kreativiteten deres i denne krevende perioden! Og ikke minst tusen takk for alt dere gjør for aktivitetsvenner og personer med demens.

Hilsen Aktivitetsvenn-teamet i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Kontaktinformasjon

Har dere ikke Aktivitetsvenn i din kommune? Ta kontakt med oss på aktivitetsvenn@nasjonalforeningen.no eller ring oss på 23 12 00 00


Vi i Norges frivilligsentraler setter stor pris på samarbeidet med Nasjonalforeningen for folkehelse og ser frem til videre samarbeid nå som alt tyder på at vi går inn i en tid med mer sosial kontakt.

Flere Frivilligsentraler har egne koordinatorer opp mot målgruppen og vi jobber med implementering av felles arbeids metode Aktive sammen. 

Les mer om metoden og koordinator som samfunnskontakt på vår nettside aktivesammen.no

Eller kontakt prosjektleder Leve hele livet, Jorunn Sagen Olsen Telefon: 90877133      på mail: jorunn@norgesfrivilligsentraler.no 

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler