Alle har rett på god helse og livskvalitet

Den internasjonale eldredagen er 1. oktober 2020. Frivilligsentraler i hele Norge oppfordrer lokalsamfunn, frivillige, kommune og næringsliv til å bli med og feire eldredagen sammen.

"Også eldre mennesker har rett på god helse og livskvalitet. FNs internasjonale dag for eldre er et av tiltakene for å sette søkelys på disse rettighetene." - FN.no

I Erfarings rapporten fra Senter for omsorgsforskning "Med hverandre for hverandre", fra prosjektet “Aktive seniorer” i Vennesla kommune kom det tydelig frem at besøk på kafe sammen med andre gav økt livskvalitet hos seniorene.

Kjenner du noen som vil ha glede av en tur på kafe i trygge korona omgivelser? Eller kan du ta med et kakestykke på besøk til en senior som av ulike grunner ikke kan gå på kafe?

Bli med med og bidra til økt livskvalitet hos eldre, den internasjonale eldredagen 1. oktober 2020.


Kontaktperson Norges Frivilligsentraler

Jorunn Sagen Olsen, 908 77 133
jorunn@norgesfrivilligsentraler.no
Prosjekt leder "Leve hele livet".

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler