Bli med på Fagkonferansen 2023: Hvem mangler i Fellesskapet?

Tross massiv innsats fra frivillig sektor for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn, faller likevel noen utenfor. På fagkonferansen 2023 ser vi nærmere på hva som ligger bak denne utfordringen, og ser på løsninger sammen.

Onsdag 3. mai klokken 15.00 til torsdag 4. mai kl. 14.00, Scandic Airport hotell. 

Program fagkonferansen 2023

Dag 1 

15.00-16.30 Registrering og mingling
16.30-17.00 
Marit Lund Larsen seniorrådgiver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoraret (IMDi) vil åpne konferansen. IMDi er et fagdirektorat, forvaltningsorgan og nasjonalt kompetansesenter med ansvar for integreringsfeltet. 

17.00-18.00 En spennende time med Idébanken Live
18.00-19.30 Mingling og nettverk
19.30 Hyggelig felles middag

Dag 2 

08.30 Styreleder Marte Tangen åpner fagdagen

08.40 - 09.00  Konferansier Iman Meskini leder oss gjennom dagen  
Iman Meskini åpner konferansens faglige dag, og vil trekke fra sin erfaring og kompetanse når hun leder oss gjennom dagen. Iman er mest kjent for sin rolle som Sana i NRK-serien SKAM, og er i dag aktuell i serien Powerwomen. I  tillegg er hun en aktiv samfunnsdebattant. Ved siden av skuespill holder Iman foredrag om hvordan det var å vokse opp som muslim- og deltar i panelsamtaler om integrering og kvinnerettigheter.
I 2022 havnet Iman på Forbes sin europeiske «30 under 30» - liste, under kategorien eller sosial innflytelse. 

09.00 - 09.30 Hverdagsintegrering i praksis
En dialog om identitet og kulturforståelse. Med Iman Meskini og Sally Kamara, Programleder i NRK.
Salamatu “Sally” Kamara som opprinnelig er fra Sierra Leone, hun brenner for: funksjonshemmede, antirasisme og kvinnekamp. Da hun var 13 år opprettet hun ungdomsbedriften «Ingen hindring». 

09.30 - 10.00 Pause (og utsjekk)

10.00-11.00 Jakten på det gode samarbeidet 
Tina Dale fra Askøy Frivilligsentral, Bente Nilsen fra Florø Frivilligsentral, Espen W. Andresen fra Vestre Aker Frivilligsentral og Maj Britt Svorkdal Hess fra Rennebu Frivilligsentral vil dele sin kunnskap og erfaringer. Gjennom presentasjoner, caser og dialog gis gode verktøy for å oppnå bedre samarbeid med kommune og andre aktører i lokalmiljøet.  

11.00 - 11.30 «Mitt møte med Norge» - Barrierer vi ikke ser 

Safia Abdi Haase ønsker å belyse at det ikke bare er synlige barrierer som språk som hindrer deltakelse i sivilsamfunnet, mens også barrierer som levde erfaringer, psykisk helse, og kulturforståelse blant andre ting som kan hindre tilhørighetsfølelse hos personer med innvandrerbakgrunn. 

Safia er en norsk-somalisk sykepleier, kjent for sitt arbeide mot kjønnslemlestelse. Hun kom til Norge som kvoteflyktning i 1992, som alenemor med tre døtre og uten utdannelse. Kongen utnevnte i 2014 Haase til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hennes arbeid til beste for kvinners og barns livsvilkår. 

11.30 - 12.30 Lunsj 

12.30-13.00 Språk og frivillighet
Svenn og Husen fra ByåsenMenAtWork (BMAW) og Byåsen Frivilligsentral vil gjennom dialog vise perspektivet fra frivillig og deltaker, og hvordan blant annet språktrening og frivillighet kan være en døråpner til fellesskapet.  

BMAW, er en gruppe frivillige menn tilknyttet Byåsen Frivilligsentral som samarbeider med Kvalifiseringssenteret for Innvandrere (INN) og teamet som jobber med ny-bosatte i Trondheim kommune. De tar på seg frivillige arbeidsoppgaver som gir kvalifikasjoner, skaper nettverk, trener språk og blir bedre kjent i Trondheim. Gutta vil fortelle om hvordan BMAW har utviklet seg gjennom årene siden 2016 med den hovedsakelige Syriske flyktning bølgen til der vi i dag står midt i en ny bølge av flyktninger fra Ukraina.


13.00 - 13.45 Mulighetene i mangfoldet 
I denne panelsamtalen vil paneldeltakere sette søkelyset på viktige tema for å sørge for mangfold i organisasjonslivet. Gjestene er Marte Tangen - styreleder i Norges Frivilligsentraler,  Ida Marie Holmen - assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge, Steffen Ditløvsen - daglig leder i Hammerfest Frivilligsentral, Håvard Øvregård fra Norges Idrettsforbund og Rabia Musavi fra Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN). Alle har god kjennskap til tematikken, og vil kunne bidra med perspektiver og erfaringer vi kan dra nytte av i frivilligsentralenes virke.


13.45 - 14.00 Iman Meskini oppsummerer dagen 

Konferansen avsluttes  klokken 14.00

Les mer om programmet og foredragsholderne

Billetter og påmelding   

Meld deg på her

1. mars var siste påmeldingsfrist. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta i mot flere påmeldinger til fysisk deltakelse. Vi åpner derfor nå for mulighet til å kjøpe billett til streaming. Se mer informasjon i linken over.

NB! For dette arrangement gjelder reiseutjevning dermed skal alle reisekostnader fordeles likt over alle deltagere.

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til dette etterspurte kompetanseløftet! Vi gleder oss! 


Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler