Bli med på Fagkonferansen 2023: Hvem mangler i Fellesskapet?

Tross massiv innsats fra frivillig sektor for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn, faller likevel noen utenfor. På fagkonferansen 2023 ser vi nærmere på hva som ligger bak denne utfordringen, og ser på løsninger sammen.

Tid og sted
Onsdag 3. mai klokken 15.00 til torsdag 4. mai kl. 14.00, Scandic Airport hotell. 

Program og innhold 

Dag 1 

15.00-16.00 Registrering og mingling
16.30 Åpning av konferansen. Vi innledes til en spennende time med Idébanken Live.
19.00 Hyggelig felles middag

Dag 2 

08.30 Konferansier Iman Meskini åpner dagen 

Iman Meskini åpner konferansens faglige dag, og vil trekke fra sin erfaring og kompetanse når hun leder oss gjennom dagen. Iman er mest kjent for sin rolle som Sana i NRK-serien SKAM, og er i dag aktuell i serien Powerwomen. I  tillegg er hun en aktiv samfunnsdebattant. Ved siden av skuespill holder Iman foredrag om hvordan det var å vokse opp som muslim- og deltar i panelsamtaler om integrering og kvinnerettigheter.
I 2022 havnet Iman på Forbes sin europeiske «30 under 30» - liste, under kategorien eller sosial innflytelse. 

09.00 Hverdagsintegrering i praksis
En dialog om identitet og kulturforståelse. Med Iman Meskini og Sally Kamara, Programleder i NRK. 
Salamatu “Sally” Kamara som opprinnelig er fra Sierra Leone,hun brenner for: funksjonshemmede, antirasisme og kvinnekamp. Da hun var 13 år opprettet hun ungdomsbedriften «Ingen hindring». 

09.50 Jakten på det gode samarbeidet 
Tina Dale fra Askøy Frivilligsentral, Bente Nilsen fra Florø Frivilligsentral, Espen Andersen fra Vestre Aker Frivilligsentral og Maj Britt Svorkdal hess fra Rennebu Frivilligsentral vil dele sin kunnskap og erfaringer. Gjennom presentasjoner, caser og dialog gis gode verktøy for å oppnå bedre samarbeid med kommune og andre aktører i lokalmiljøet.

11.00 Barrierer vi ikke ser 
Foredrag om sammenhengen mellom psykisk helse og deltakelse. Hvordan hindrer psykisk uhelse enkeltmennesker i å delta i sivilsamfunnet? Hvordan kan frivilligheten gå frem for å fange disse opp?

11.30 Lunsj 

12.30 Språk og frivillighet
Svenn og Husen fra Byåsen Men at work og Byåsen Frivilligsentral vil gjennom dialog vise perspektivet fra frivillig og deltaker, og hvordan blant annet språktrening og frivillighet kan være en døråpner til fellesskapet.

13.00 Mulighetene i mangfoldet 
I denne panelsamtalen vil paneldeltakere sette søkelyset på viktige tema for å sørge for mangfold i organisasjonslivet. Gjester fra frivillige organisasjoner, Frivillighet Norge, representant fra en frivilligsentral og kommune som alle har kjennskap til tematikken, vil kunne bidra med perspektiver og erfaringer vi kan dra nytte av i frivilligsentralenes virke.

Pauser finner sted underveis, og lunsj serveres klokken: 11.30
Konferansen avsluttes torsdag klokken 14.00

Les mer om foredragsholderne

Billetter og påmelding   

Meld deg på her

Påmeldingsfrist er 1. mars. Vi håper at de som vet de vil delta melder seg på så fort som mulig, slik at vi kan sikre overnattingsplass for alle som vil være med. Reisekostnader knyttet til konferansen vil behandles med reiseutjevning, slik at disse utgiftene vil fordeles likt mellom alle deltakerne. 

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til dette etterspurte kompetanseløftet! Vi gleder oss! 


Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler