Eldredagen 1.Oktober

“Det er et demokratisk problem, og vi som samfunn må ta tak i dette” Retten til god helse og livskvalitet.

Også eldre mennesker har rett på god helse og livskvalitet. FNs internasjonale dag for eldre er et av tiltakene for å sette søkelys på disse rettighetene.

I år har FN fokus på Digital inkludering hos eldre, de digitale skillene vedvarer fortsatt mellom mellom samfunn/lokalsamfunn og mennesker. Ved å sette mennesker i stand til å få tilgang/ kompetanse i å bruke digital teknologi  vil være viktig for å inkludere og minske forskjellene/skillelinjene som er fortsatt en utfordring. 

Viktigheten av å være i front når det gjelder teknologi og digitale flater har gjennom Covid-19 situasjonen vist å være avgjørende. Mange har vært flinke til å ta i bruk både nettbrett og annet for å ta del i kommunikasjonen som myndighetene har lagt opp til, men veien er fortsatt lang for at alle skal føle en trygghet i hverdagen med digitale løsninger.


“Det er et demokratisk problem, og vi som samfunn må ta tak i dette”


Pensjonistforbundet har i mange år jobbet hardt for å få frem brukerperspektivet i alt som dreier seg om e-helse, velferdsteknologi og digital kommunikasjon. Nå forsterkes arbeidet med å revitalisere og forsterke teknologiambassadørordningen innad i forbundet. 

Målet er å ha minst en ambassadør i hver kommune som gjennom skolering, idemyldring, praktisk arbeid opp mot kommune og lokalforeninger og ikke minst samtaler med brukere skal trygge hverdagen til den enkelte.

Datakafe i Vennesla

“Mange er frårøva moglegheita til å utføre tenester dei før har klart fint sjølve, men som manglande datakunnskap no sett ein stoppar for”  seier Marte Tangen.  Leder ved Vang Frivilligsentral.

“Pensjonistforbundet er derfor svært glad for å ha med Norges Frivilligsentraler i prosjektet og på laget. Norges Frivilligsentraler er en sterk ressurs og gode på samskaping, og det er sammen vi blir enda bedre og kan møte de utfordringer som kommer”

Flere frivilligsentraler tilbyr blant annet  "datakafe", "nettvenn" og "grandma on web", der ungdom eller voksen sammen med seniorer legger til rette for læring og generasjonsmøter . Det har vært en stor suksess og er et populært tilbud flere steder.  Det er et tilbud der en kan komme for læring og hjelp enten det er  med å sende en sms, ringe opp på facetime, laste ned en app eller gjøre oppdateringer av telefonen etc. Eller bare tips og råd til gode apper som kan gjøre hverdagen både enklere og kanskje litt mer spennende.
Datakafe i Selbu. 

Videre må vi for å lykkes med dette arbeide på nye måter, lete etter nye konstellasjoner og arbeide mer med samskaping. 


Hvis du er nysgjerrig på teknologiambassadørordningen ta kontakt med Unni Olimb Normann 


Vi oppfordrer sentralene til å dele og ha fokus på tilbud og aktiviteter knyttet til Eldredagen på facebook, slik at vi kan synliggjøre tilbud og aktiviteter sammen gjennom hele Oktober. 

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler