Engasjement over landegrensene

Sykkelturen 2022 engasjerer over landegrensene. Det er ikke bare den Danske organisasjonen Cycling Without Age som har latt seg inspirere til deltagelse i sykkelturen, men også den Danske ambassadøren i Norge.


Engasjementet og interessen for prosjektet fra aktører over landegrensen startet tidlig. 


“ Det er et ambisiøst prosjekt, men som godt lar seg gjøre på grunn av alle de frivillige som gjør en kjempeinnsats” -Louise Bang Jespersen


Den Danske organisasjonen Cycling Without Age(Danmark)/Sykling uten alder(Norge) engasjerte seg tidlig i prosjektet, og har det foregående året jobbet i nasjonale arbeidsgrupper for gjennomføring og organisering av sykkelturen. Et samarbeid som har bidratt til utvikling og grunnlaget for det som nå er et signal arrangement under frivillighetens år “Sykkelturen 2022”

“Det er lagt opp til masse sykkelglede, masse vind i håret, sosialt samvær og gode sterke fellesskap på tvers av generasjoner og forskjelligheter. Inkluderende lokalsamfunn hvor alle passer på hverandre og alle har plass” - Louise Bang Jespersen


Det er ikke bare den danske organisasjonen Cycling Without Age som har latt seg inspirere  til deltagelse, men også den Danske ambassaden i Oslo. Louise Bang Jespersen som er ambassadør for den Danske ambassaden har siden hun hørte om prosjektet hatt store planer om å delta, og kan i disse dager informere om at hun gleder seg stort til å være med blant annet på etappen fra Nordkapp-Honningsvåg den 21 mai.  


“ Dette vil jeg ikke gå glipp av “ - Louise Bang Jespersen

Se hilsen i fra den den Danske ambassadøren:Lurer du på når sykkelturen er hos deg sjekk ut https://sykkelturen2022.no/ for mer informasjon om arrangement, hendelser og deltagelse. 

Flere nyheter

Kick off "Sykkelturen 2022"

Norges Frivilligsentraler søker Rådgiver Leve hele livet

Norges Frivilligsentraler (NFS) er en landsdekkende interesseorganisasjon og ressurssenter for landets 476 frivilligsentraler. NFS søker nå etter en kollega som engasjerer seg i godt integreringsarbeid. Vi er en organisasjon i utvikling med 7 ansatte pr i dag.I første omgang lyses stillingen ut som et 100% engasjement i 12 mnd, med stor sannsynlighet for videreføring.

Sykkelturen 2022 - kickstart i Spania!

Onsdag 5. april gikk sykkelturens første kick-off etappe i Spania! Gjennom to flotte dager med aktiviteter var vi med og besøkte ulike organisasjoner som arbeider med frivillighet i Albir. Der møtte vi ildsjeler som lidenskapelig brant for frivilligheten.

Fra Svelvik posten: Wiktor (27 år) ved Svelvik Frivilligsentral, har blitt valgt ut til å delta i et eksklusivt pilotprosjekt rettet mot barn og unge.

I løpet av frivillighetens år 2022 skal prosjektleder Wiktor Bråthen, sammen med Svelvik Frivilligsentral, hjelpe barn og unge ut i aktivitet.

Pilotprosjektet ‹‹Aktive Sammen› blir invitert inn til kommune møter i Vang

Januar 2022 gjennomførte kommunedirektør Erlend Haaverstad et møte med ungdomsrådet ved Vang barne- og ungdomsskule.Det var et møte hvor alle ledere i de ulike etatene i kommunen var representert, ulike frivillige organisasjoner og prosjektleder Inger Kongslien Tveit i ‹‹ Aktive Sammen-barn, unge og familie›› ved Vang Frivilligsentral og i etterkant ble hun også invitert til et kommunestyre hvor hun fikk presentere prosjektet.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler