Fagkonferansen 2023 - Hvem mangler i fellesskapet?

Tross massiv innsats fra frivillig sektor for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn, faller likevel noen utenfor. På fagkonferansen 2023 3. - 4. mai så vi nærmere på hva som kan ligge bak denne utfordringen, og mulige løsninger.

Fikk du ikke med deg Fagkonferansen 2023 - Hvem mangler i fellesskapet? Eller er det noen av foredragene du vil høre på nytt?

På denne siden finner du opptak fra de ulike foredragene, samt presentasjoner og bilder. Innhold og presentasjon av de ulike foredragsholdere som deltok på fagkonferansen kan dere lese mer om i programmet.

Her kan dere  se presentasjonene som ble vist under konferansen.


Bilde fra Idebanken Live onsdag 3. mai

Opptak fra de ulike foredragene er linket til de ulike delene i programmet.
Torsdag 4. mai

  • Åpning av fagkonferansen. Marte Tangen, styreleder i Norges frivilligsentraler ønsket velkommen og gir ordet videre til Iman Meskini, som var konferansier og åpnet konferansens faglige dag.
  • Hverdagsintegrering i praksis med Iman Meskini og Salamatu «Sally» Kamara.  En dialog om identitet og kulturforståelse.
  • Jakten på det gode samarbeidet. Tina Dale fra Askøy Frivilligsentral, Bente Nilsen fra Florø Frivilligsentral, Espen W. Andresen fra Vestre Aker Frivilligsentral og Maj Britt Svorkdal Hess fra Rennebu Frivilligsentral delte sin kunnskap og erfaringer.
  • «Mitt møte med Norge» - Safia Abdi Haase snakket blant annet om at det ikke bare er synlige barrierer som språk som hindrer deltakelse i sivilsamfunnet.
  • Språk og Frivillighet med Svenn Ferry Utengen og Husen AlChahwan, to frivillige i ByåsenMenAtWork og Byåsen Frivilligsentral.
  • Mulighetene i mangfoldet. Panelsamtale der søkelyset  er satt på viktige tema for å sørge for mangfold i organisasjonslivet.
  • Oppsummering med Iman Meskini

Tusen takk til alle dere som har bidratt til gjennomføring av en fantastisk fagkonferanse!

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler