Finansiering av frivilligsentraler

I et brev til Storting og regjering støtter Norges Frivilligsentraler KS sin bekymring over ny finansieringsmodell for frivilligsentralene.

Som landsstyret fra KS er NFS også svært kritisk til at tilskuddet til frivilligsentralene skal fordeles etter innbyggertall. NFS har også i et brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, med kopi til Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og stortingskomiteene understreket denne bekymringen.

NFS har utviklet en ny modell hvor øremerkingen i statsbudsjettet fjernes, og frivilligsentralene tilføres nok ressurser til å kunne utvikles i tråd med velferdssamfunnet og lokalsamfunnets behov i årene fremover. 

KS sitt innsendte forslag (08.03) til bruk av delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg gir etter vår beregning ingen særlig endring i den kritiske situasjonen vi står i. Etter beregning blir det fortsatt store reduksjoner for mindre kommuner, og noen kommuner får faktisk en større reduksjon.

NFS håper på en endring av Stortingets vedtak fra 2016 slik at hovedfokus vil være på det frivilligsentralene er best på:

Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler