Finansiering av frivilligsentraler

I et brev til Storting og regjering støtter Norges Frivilligsentraler KS sin bekymring over ny finansieringsmodell for frivilligsentralene.

Som landsstyret fra KS er NFS også svært kritisk til at tilskuddet til frivilligsentralene skal fordeles etter innbyggertall. NFS har også i et brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, med kopi til Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og stortingskomiteene understreket denne bekymringen.

NFS har utviklet en ny modell hvor øremerkingen i statsbudsjettet fjernes, og frivilligsentralene tilføres nok ressurser til å kunne utvikles i tråd med velferdssamfunnet og lokalsamfunnets behov i årene fremover. 

KS sitt innsendte forslag (08.03) til bruk av delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg gir etter vår beregning ingen særlig endring i den kritiske situasjonen vi står i. Etter beregning blir det fortsatt store reduksjoner for mindre kommuner, og noen kommuner får faktisk en større reduksjon.

NFS håper på en endring av Stortingets vedtak fra 2016 slik at hovedfokus vil være på det frivilligsentralene er best på:

Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

Flere nyheter

Stortinget redder frivilligsentralene

Onsdag 17. juni vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden.

Frivilligsentralene er ikke reddet!

Regjeringen har foreslått å utsette den omstridte omfordeling av tilskuddet til frivilligsentralene. Det gir oss et pusterom slik at Stortinget kan vedta en varig løsning som sikrer frivilligsentralene for fremtiden. Her kan du lese om endringene som har skjedd og hvilke konsekvenser det har hatt for frivilligsentralene så langt.

Regjeringen utsetter endringen av frivilligsentralenes tilskuddsordning

Å innlemme tilskuddet til frivilligsentralene i innbyggertilskuddet, har vært svært omdiskutert de siste månedene. Nå har regjeringen foreslått å avvente endringen, det er Norges Frivilligsentraler glade for.

Tilskuddsfordeling 2021

Fra 2021 mister landets frivilligsentraler sitt statlige driftstilskudd. Etter 30 år med tverrpolitisk støtte, forsvinner nå frivilligsentralenes driftstilskudd inn i kommunens rammetilskudd og kommunene står fritt til å bruke pengene, som før altså var øremerket frivilligheten, på akkurat hva de vil. Men betyr det at alle kommunene nå får mer midler til fri bruk? Norges Frivilligsentraler har gjort en beregning ut fra dagens nivå på driftstilskuddet og fasiten får du her. Oppdatert 04.05.2020.

Ordførere mobiliserer til støtte for frivilligsentralene!

Landets frivilligsentraler står overfor en rasering av en finansieringsordning som i de siste 30 årene har skapt en bevegelse med over 50 000 frivillige som hjelper til der hvor samfunnet trenger det mest.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler