Fra Svelvik posten: Wiktor (27 år) ved Svelvik Frivilligsentral, har blitt valgt ut til å delta i et eksklusivt pilotprosjekt rettet mot barn og unge.

I løpet av frivillighetens år 2022 skal prosjektleder Wiktor Bråthen, sammen med Svelvik Frivilligsentral, hjelpe barn og unge ut i aktivitet.

Svelviksposten har laget en fin reportasje om pilotprosjektet ‹‹Aktive Sammen - barn, unge og familie›› fra Svelvik Frivilligsentral. Sentralen håper at prosjektet vil klare å nå ut til dem som trenger drahjelp, men først gjenstår et godt stykke arbeid. Wiktor er utdannet barne- og ungdomsarbeider, han er et kjent fjes for ungdommen i Svelvik da han har en 40 prosent stilling som ungdomsarbeider i kommunen hvor han jobber på Undergrunnen, Down Under i Mjøndalen, og på G60 i Drammen.

Jeg husker selv da jeg var ungdom, at jeg hadde behov for oppmerksomhet som jeg ikke fikk, sier Wiktor Bråthen.

Han hoppet på muligheten til å bli prosjektleder da han fikk tilbudet. Før han kan gå aktivt ut i nærmiljøet for å finne barn og familier som har behov for en fritidsaktivitet, må de ha et par ting på plass. Det første som må gjøres er å få nedsatt en arbeidsgruppe, bestående av nøkkelpersoner , innenfor frivilligheten og aktuelle kommunale tjenester i Svelvik. De har så langt fått med seg ungdomsskolen i byen, Ung kultur fra undergrunnen, Kiwanis, Pensjonistforeningen, Eldrerådet og gruppen Sisterhood.

Etter flere samtaler med de involverte i arbeidsgruppa, har de skjønt at det ikke skal bli noe problem å finne personer som trenger drahjelpen som de snart kan tilby.

De sa at det ikke vil bli problematisk, fordi behovet er der, forteller dagligleder Heidi Smedsrud Hansen.

Svelvik er valgt ut som en av totalt syv andre frivilligsentraler i Norge til å delta i pilotprosjektet ‹‹Aktive Sammen››. I løpet av prosjektperioden vil det også komme følgeforskning. Det vil si at det som er i oppstart i Svelvik Frivilligsentral vil bli med i en sluttrapport som vil gi en pekepinn om prosjektet har en overføringsverdi for resten av landets barn og unge.

Midlene Norges Frivilligsentraler har fått innvilget fra Bufdir, og som lønner en prosjektleder, gir noe godtgjørelse til brukerrepresentantene da det er en høy prioritet med denne kompetansen inn i arbeidsgruppen og prosjektet. Inkluderingsmidler går til deltakere for å dekke eventuelle utgifter for å kunne delta på aktiviteter.

Nå har jeg bare veldig lyst til å komme i gang, men alt er nytt for meg, sier Bråten, tydelig spent på tiden som kommer.

Frivilligsentralen regner med at prosjektet vil komme i gang for fullt i løpet av vårsemesteret. Likevel synes de det er synd at det kun er et ettårig prosjekt. Derfor har de sendt inn en felles søknad i samarbeid med Drammen kommune om midler fra Bufdir i håp om at de kan forlenge prosjektet med to år, og på sikt kanskje ha det som en del av det ordinære tilbudet til sentralen.

Svelvik frivilligsentral er i dialog med de andre pilotsentralene. Både for å opprette et samarbeid og for å utveksle erfaringer slik at man kan drive prosjektet fremover på best mulig måte.

Vi har jo skjønt på de andre at det som er viktig er å bruke god tid på nettverksbygging. Vi må ha apparatet klart før vi kan ta deltakerene i mot. Så det gjelder å ha litt is i magen for å  bygd ut metoden, sier daglig lederen Heidi Smedsrud Hansen.

Kilde: Svelvik Posten, utdrag fra artikkel 22.01.22

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler