Frivilligsentralene sprer glede i påskehøytiden

Frivilligsentraler over hele landet deler ut tilsammen flere tusen påskeegg i sine lokalsamfunn. NRK var med hos Vennesla Frivilligsentral

Hovedbilde: Kristin Kvåle Kjeilen (til venstre) og Kjellfrid Skutlaberg ved Voss Frivilligsentral - Nabobeino. Foto: Karl Ystanes,  Avisa Hordaland.

Norge opplever i år en annerledes påske. Vi lever med avstand til nettverket vårt, og noen sitter isolert i sine hjem. Frivilligsentraler over hele landet pakker og deler ut tusenvis av påskeegg i disse dager. Samarbeid med Gjensidige stiftelsen, Sparebank stiftelsen, Blå Kors, Lions, andre lag og foreninger, kommuner, lokale kjøpmenn har bidratt til å få dette til.

Hvem vil få påskeegg? På landsbasis vil det være stort mangfold i hvem som får en påskehilsen fra Frivilligsentralen. Det handler om å spre glede til noen som trenger det i disse dager. Det kan være en nabo som sitter i hjemmekarantene, eller barn som har hatt hjemmeskole og savner vennene sine. Hver enkelt Frivilligsentral kjenner sitt lokalsamfunn, og i dialog med kommunale enheter, vet de hvem som fortjener en ekstra oppmerksomhet.

Gamvik Frivilligsentral i samarbeid med ordfører og Gjensidige stiftelsen, deler ut 67 påskeegg.

Ullernsaker Frivilligsentral deler ut 300 påskeegg til de som kommer innom sentralen deres.

Blå Kors Posebyen Frivilligsentral deler ut 300 påskeegg.

Manger, Frekhaug og Knarvik Frivilligsentral i samarbeid med Rema 1000 deler ut 160 påskeegg.

Klepp Frivilligsentral, i samarbeid med Lions, Gjensidige stiftelsen og Sparebank stiftelsen, deler ut 250 påskeegg.

Birkenes frivilligsentral deler ut 80 påskeegg, i samarbeid med Birkenes Sparebank.

Voss frivilligsentral, i samarbeid med Voss Sparebank, skal dele ut 150 påskeegg.

Ein av dei som var med å kjørte ut egg til born i barnehagar på Voss. Hilde Kristin Strand.Foto: Kristin Kvåle Kjeilen.

Audnedal Frivilligsentral deler ut 70 påskeegg, dette er basert på pengegaver fra lokalbefolkningen.

Bø Frivilligsentral, i samarbeid med Lions, deler ut 120 påskeegg.

Grannehjelpa Frivilligsentral samarbeider med Lions, Oma kvinne- og familielag, Øystese sanitetslag og Sparebank Vest med utdeling av 180 påskeegg.

Sortland Frivilligsentral deler ut 100 påskeegg til de som sitter i hjemmekarantene.

Nissedal Frivilligsentral deler ut 71 påskeegg til omsorgsbrukarar, i samarbeid med Spar og Coop

Kvæfjord Frivilligsentral deler ut 120 påskeegg til barn, i samarbeid med Gjensidige stiftelsen.

Vennesla Frivilligsentral deler ut 300 egg, og minst 280 mat poser denne uka. I samarbeid med
Frimat, Mulighetenes hus, Røde Kors, Vennesla Kommune, og enkelte venner og pårørende. Se utsending fra NRK

Og mange mer!

Ønsker alle en god påske!

Flere nyheter

Norges Frivilligsentraler søker PROSJEKTMEDARBEIDER

Norges Frivilligsentraler er en interesseorganisasjon for landets 469 frivilligsentraler. Organisasjonen er i vekst, og får gjennomslag i ulike prosjektsøknader. Prosjektmedarbeiders ansvar ligger i god gjennomføring av ulike prosjekter. I første omgang lyses stillingen ut som et 100% engasjement fra 1. september 2020 og ut året. Det er stor sannsynlighet for videreføring fra 2021.

Stortinget redder frivilligsentralene

Onsdag 17. juni vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden.

Frivilligsentralene er ikke reddet!

Regjeringen har foreslått å utsette den omstridte omfordeling av tilskuddet til frivilligsentralene. Det gir oss et pusterom slik at Stortinget kan vedta en varig løsning som sikrer frivilligsentralene for fremtiden. Her kan du lese om endringene som har skjedd og hvilke konsekvenser det har hatt for frivilligsentralene så langt.

Regjeringen utsetter endringen av frivilligsentralenes tilskuddsordning

Å innlemme tilskuddet til frivilligsentralene i innbyggertilskuddet, har vært svært omdiskutert de siste månedene. Nå har regjeringen foreslått å avvente endringen, det er Norges Frivilligsentraler glade for.

Tilskuddsfordeling 2021

Fra 2021 mister landets frivilligsentraler sitt statlige driftstilskudd. Etter 30 år med tverrpolitisk støtte, forsvinner nå frivilligsentralenes driftstilskudd inn i kommunens rammetilskudd og kommunene står fritt til å bruke pengene, som før altså var øremerket frivilligheten, på akkurat hva de vil. Men betyr det at alle kommunene nå får mer midler til fri bruk? Norges Frivilligsentraler har gjort en beregning ut fra dagens nivå på driftstilskuddet og fasiten får du her. Oppdatert 04.05.2020.

2018 © Norges Frivilligsentraler