Fylkesordfører Arne Thomassen heier på Sykkelturen 2022 og Frivillighetens år

"Regjeringen har gitt oss den unike muligheten til å løfte frivilligheten da må vi Fylkesordførere og ordførere mobiliser. Derfor vil vi i Fylkeskommunen i Agder være med"!

Fylkesordfører i Agder, Arne Thommasen:  “Frivilligheten er limet i samfunnet, vi hadde aldri greid å gjøre jobben vår uten frivilligheten. Alle de ensomme som blir sett, ungdommer som får møte noen som bryr seg om dem og ser dem. På frivilligsentralene er det mange som føler seg hjemme. Et sted å møte trygge og gode voksne. Alle de tusenvis av menneskene som jobber med å gjøre en forskjell. Det offentlige hadde ikke klart oppgavene i regionen eller nasjonalt uten frivillighet.” 


Prosjektleder "Sykkelturen 2022", Jorunn Sagen Olsen: “Nå skal vi løfte frivilligheten og alt det viktige arbeidet som koordineres i frivilligsentraler på hjul i fra Nordkapp til Arendalsuka” 


Prosjektleder for Frivillighetens år, Birgitte Brekke “ Vi skal kaste flomlys på befolkningen, nå er det frivilligheten som skal ut å danse”2022 er frivillighetens år, dette ble markert sammen med Frivillighet Norge under Arendalsuka. Turen gikk på kunstsykkel fra Tyholmen Frivilligsentral, gjennom byen og til Frivillighets teltet. Her ble vi tatt i mot av blant annet statssekretær for Kulturdepartementet, Emma Lind og møtt med toner fra "Dronning Sonjas Honnørmarsj" spill av blåsere fra Norges musikkkorps forbund.  

Under arrangementet snakket vi om "Sykkelturen2022" og Frivillighetens år. Ønsker du å høre hvordan organisasjoner, kommuner og statsetater planlegger feiringen av Norges viktigste lagarbeid samt informasjon om sykkelturen kan du se opptaket fra Arendalsuka her.


Fra venstre: Birgitte Brekke (Prosjektleder Frivillighetens år 2022), Arne Sauar (Senior ressurs i sekretariat NFS), Stian Slotterøy Johnsen (Generalsekretær i Frivillighet Norge), Jorunn Sagn Olsen (NFS,Prosjektleder Sykkelturen "2022"), Emma Lind (Statssekretær), Arne Thommasen (Fylkesordfører i Agder) og Anna Charlotte Larsen (KS Agder)Nå har du mulighet til å være med oss på Kick off 21. september kl. 14.00 - 16.00.
Det inviteres til samskapingsverksted i de 11 Fylker for planlegging og gjennomføring av Sykkelturen 2022. Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler