Generasjonslekene - søknad har startet

Generasjonslekene: Aktivitet, lek og moro for alle aldre! Lyst til å skape enda mer entusiasme og aktivitet i ditt lokalmiljø når Sykkelturen 2022 ruller nedover landet?

Norges Frivilligsentraler inviterer hele landet til å bli med på sykkeltur gjennom Norge, fra 21. mai til 15. august 2022. Vi skal løfte frivilligheten, på hjul fra Nordkapp til Arendalsuka. Hvert fylke har fått tildelt én uke.
Frivilligsentralene og en rekke samarbeidsorganisasjoner oppfordres til å skape et mangfold av aktiviteter på tvers av generasjoner, kulturer og samfunnslag langs ruten, samt også parallelt med ruten.


I samarbeid med Norges Frivilligsentraler vil Senteret for et Aldersvennlig Norge legge til rette for at utvalgte Frivilligsentraler skal kunne ta i bruk Generasjonslekene som er et arrangement i forbindelse med "Sykkelturen2022", som løfter aktivitet på tvers av generasjoner, med bruk av nærmiljøet og frivilligheten.

10 utvalgte sentraler får tilgang til en egen arrangørpakke fra Senteret for et Aldersvennlig Norge. I tillegg bidrar senteret med hjelp og støtte i planleggingsfasen.

Genrasjonslekene er et arrangement/aktivitet som legger til rette for at flere generasjoner kommer sammen i fysisk aktivitet, lek og moro. Frivilligheten står i sentrum for å avvikle Generasjonslekene i samarbeid med kommunen.

 Generasjonslekene skaper samhørighet og bidrar til mangfold og inkludering på tvers av generasjoner, der frivilligheten i samarbeid med kommunen står i sentrum. 

"Jeg anbefaler virkelig dette her, det skaper entusiasme, generasjons-møter, mangfold, møter, lek og morro i lokalsamfunnet"  - Anne Berit Rafoss, Senteret for et Aldersvennlig Norge.

Her kan lokale lag, foreninger, klubber og næringsliv inkluderes slik at flere generasjoner kommer sammen til en dag med fysisk aktivitet, lek og moro.

Aktivitetene er i hovedsak fysiske med ulike former for ballspill, treningsformer, idretter, men kan også inkludere aktiviteter som sjakk og quiz. Det viktigste er at dette skal være noe for alle, uansett hvilken fysisk form de er i. Lagene skal ha minimum to generasjoner med, de trenger ikke å være i familie.

"Her er det rom for kreativitet og lokale tilpasninger" - Anne Berit Rafoss. 

Tanken er å bruke nærmiljøet, å skape generasjonskontakt og samhørighet gjennom aktivitet og moro!  
For for mer informasjon se opptak fra frokostmøte  og nettsiden til Senteret for et Aldervennlig Norge

Søknadsfrist  er 14. januar

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler