Her kan du se Norges Frivilligsentralers nye landsstyre

Det var rekordsstor deltakelse på landsmøtet i Norges Frivilligsentraler, med 320 deltakere. Landsmøtet vedtok nytt handlingsprogram, politisk resolusjon og valgte styret som skal lede oss inn i fremtiden. Vi gratulerer alle valgte styremedlemmer!

I bildet fra venstre: Olav Magnus Hammer, Anne Margrethe Larsen, Svein Larsen (nestleder), Maj Brit S Hess, Ernst Valderhaug, Marte Tangen (leder), Anne Johannessen. Ikke avbildet: Sahra Jabar, Suzanne Pettersen og Morten Kvanvik Rønne

Det var en stor glede å se at landsmøtet ønsket å ha med videre alle styremedlemmer som stilte til gjenvalg. Leder Marte Tangen, og nestleder Svein Larsen fikk beholde sine lederverv til stor applaus fra salen. 

 Jeg blir helt rørt, og jeg gleder meg til å fortsette det viktige og gode arbeidet i organisasjonen vår, sa styreleder Marte Tangen fra talerstolen. 


Vi gratulerer nyvalgt Landsstyre!

  • Marte Tangen (leder), daglig leder Vang Frivilligsentral, Innlandet
  • Svein Larsen (nestleder), styreleder Sarpsborg Øst Frivilligsentral, Viken
  • Maj Brit S Hess, daglig leder Rennebu Frivilligsentral, Trøndelag
  • Anne Margrethe Larsen, frivillig Flekkefjord Frivilligsentral, Agder
  • Olav Magnus Hammer, styreleder Jondal Frivilligsentral, Vestland
  • Sahra Jabar, styreleder Furuset, Ellingsrud og Haugerud Frivilligsentraler, Oslo
  • Morten Kvanvik Rønne, daglig leder Randaberg Frivilligsentral, Rogaland
  • Suzanne Pettersen (vara), daglig leder Andøy Frivilligsentral, Nordland  
  • Ernst Valderhaug (vara), daglig leder Giske Frivilligsentral, Møre og Romsdal
  • Anne Johannessen (vara), daglig leder Bømlo Frivilligsentral, Vestland

AvtroppendeVi takker for innsatsen til tidligere styremedlemmer Hanne Markussen Thin (Kvæfjord Frivilligsentral) og Arvid Askø (Åros Frivilligsentral), begge avbildet, samt varamedlem Elene Wessel (Moelv Frivilligsentral).

Spesielt sørgmodig var det å si farvel til styremedlem Arvid Askø, som har vært en mangeårig ildsjel for organisasjonen, og en av grunnleggerne av Norges Frivilligsentraler. Da han prøvde å trekke seg tilbake i fjor, benket landsmøtet ham inn igjen - men i år leverte han stafettpinnen videre. 

– Det er de unges tur nå. Fortsett det gode arbeidet!, sa han i sin middagstale etter landsmøte. 

Ærbødig besøk

Frivilligsentralenes mor, og tidligere sosialminister, Wenche Frogn Sellæg, gjorde stor ære på landsmøtet ved å holde tale til forsamlingen under landsmøte-middagen. Hun var den som tilbake på starten av 90-tallet overbeviste storting og kommune-Norge om å satse på etablering av frivilligsentraler i Norge. Dette skulle da være lokal forankrede møteplasser, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. 

– Ikke ante jeg den gang, at jeg en dag ville stå og se utover dette rike og mangfoldige fellesskapet dere i dag har blitt. Tenk at de frøene som den gang ble sådd har vokst seg til en slik rik og frodig hage! Frivilligheten lever av lyst og dør av tvang, og som dere har vist hva som kan gå an når ildsjeler får fritt spillerom. Fortsett å vokse og gro slik dere kan best, sa hun til en forsamling rørt til tårer.

Rørende: Frivilligsentralenes mor, Wenche Frogn Sellæg, løftet hele forsamlingen med sine gode ord under landsmøtemiddagen. Ildsjel Arvid Askø motiverte den neste generasjonen i sin "avskjedstale". 

Vår søsterorganisasjon i Sverige, Sveriges Frivilligcentraler gjestet også landsmøtet vårt, i tillegg til representanter fra Kultur- og Likestillingsdepartementet, Lotteri- og Stiftelsestilsynet, Frivillighet Norge og KS. 


Politisk resolusjon 2024 - 2026


Landsmøtet vedtok følgende politiske resolusjon for Norges Frivilligsentraler, frem til nytt landsmøte i 2026:

Frivilligsentralene stimulerer til frivillig innsats, skaper åpne møteplasser og fungerer som et bindeledd mellom ulike sektorer. Vi bygger broer mellom enkeltpersoner, lag og foreninger, kommuner og næringsliv, for sammen å skape gode, inkluderende og mangfoldige lokalsamfunn.

Frivilligsentralenes virke strekker seg over alle bærekraftsmålene. Sentralene bekjemper sosiale utfordringer, legger til rette for at mennesker får delta med sine ressurser og skaper viktige verdier i våre lokalsamfunn. Med stadig trangere økonomiske vilkår for velferden blir frivilligheten enda viktigere for et bærekraftig samfunn i fremtiden. Samtidig må frivilligheten være fri, og frivillighetens egenverdi ivaretas. 

Robuste frivilligsentraler er et essensielt virkemiddel for mer samskapende og samhandlende kommuner. Dette fordrer at frivilligsentralene har god og forutsigbar økonomi, at forskriften fungerer etter formålet, at flere kommuner vedtar god frivillighetspolitikk, og at NFS som interesseorganisasjon og ressurssenter er rustet til å bistå landets over 500 sentraler.

Landsmøte 2024 vedtar derfor følgende politiske mål for perioden 2024 - 2026:

I. Bedre finansiering av den enkelte frivilligsentral.

Formålet i forskriften beskriver et sammensatt mandat som frivilligsentralene trenger god og forutsigbar økonomi for å kunne utføre. NFS skal jobbe for at finansieringen styrkes i tråd med at flere av fremtidens samfunnsutfordringer peker på frivilligheten som en del av løsningen. 

I tillegg skal NFS jobbe for at potten økes, slik at etablering av nye frivilligsentraler ikke går på bekostning av eksisterende frivilligsentraler. 

II. At erfaringene med forskriften blir ivaretatt.

Vi vil fortløpende evaluere hvordan forskriften forstås og praktiseres, og ha særlig fokus på hvordan nyopprettede sentraler innretter sin virksomhet. Vi vil fremdeles holde tett dialog med sentralene, Kultur- og likestillingsdepartementet, Lotteri- og stiftelsestilsynet og KS, slik at sentralenes erfaringer blir hørt og ivaretatt.  

Et viktig punkt i arbeidet er hvordan frivilligsentralenes identitet formidles, og vi vil videreutvikle en felles forståelse for kvalitet og merkevare. Vi vil jobbe for en kvalitetssikring som er demokratisk forankret i frivilligsentralene, og som bygger opp under deres allerede gode omdømme.

III. At alle kommuner etablerer god frivillighetspolitikk.

For å sikre frivilligsentralene gode rammevilkår og et tydelig mandat lokalt, er det viktig at kommunene vedtar en tydelig frivillighetspolitikk. Dette vil også sikre hele frivilligheten mer forutsigbarhet og bedre vekstvilkår.

I arbeidet med å utvikle lokal frivillighetspolitikk bør frivilligsentralene ha en viktig rolle. NFS vil være en pådriver for dette arbeidet, og ber politikere både nasjonalt og lokalt om å legge til rette for gode og inkluderende prosesser for frivilligheten.

IV. Forutsigbar finansiering av NFS

NFS utvikler sine satsingsområder basert på frivilligsentralenes behov. For å sikre at NFS kan jobbe videre med kompetanseheving og støtte til sentralene innen relevante satsingsområder: Integrering og mangfold, Folkehelse, Oppvekst, Ledelse og organisasjonsutvikling, Kompetanse, Kommunikasjon, og Frivillighet og politikk, vil vi jobbe politisk for forutsigbar finansiering av NFS.
Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler