Hva betyr statsbudsjettet for frivilligheten?

Mandag la finansminister Siv Jensen frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Budsjettet er, som det jo alltid er, en skuffelse for noen og til stor glede for andre. Norges Frivilligsentraler registrerer at regjeringen igjen har fulgt opp sitt løfte om styrking av frivilligsentralene, men kun marginalt. Etter justering for konsumprisindeksen er økningen på 0,7 %

Frivilligsentralene er en svært viktig aktør i frivillighetsarbeide i Norge. Vi er 444 sentraler og organiserer over 50 000 frivillige og 2 000 frivillige årsverk. Et viktig poeng her er også at denne frivilligheten stort sett utføres der samfunnet nå trenger den som mest. Det er besøksvenner og spisevenner, følgetjenester, praktisk assistanse, fritidsaktiviteter for alle, integreringstiltak og en rekke andre aktiviteter og tiltak. 

Frivilligsentralene er også samarbeidspartnere for andre lag og foreninger i lokalmiljøet. Vår erfaring, kompetanse og enorme nettverk gjør at vi har svært gode muligheter for å utløse det enorme potensiale som ligger i lokalsamfunnene. Dette krever dog at Stortinget tør å satse skikkelig på sentralene som en samarbeidspartner lokalt og nasjonalt. Resultat spørreundersøkelse 2018Resultat spørreundersøkelse 2018

Dette betyr at bevilgningene til sentralene må økes, det må sikres at bevilgningene kommer til frivilligsentralene og det må bevilges penger til Norges Frivilligsentraler slik at vi kan organisere og utføre kompetanseheving og digitalisering for alle frivilligsentralene. 

Andre ting som er verd å merke seg er at tilskuddet til drift av frivillig.no er foreslått kuttet. Frivillig.no hele frivillighetens rekrutteringsportal. Siden oppstarten har den levert over all forventning og den har skapt helt nye muligheter til å nå nye frivillige for både store og små frivillige organisasjoner. Portalen er driftet av Frivillighet Norge og vi stiller oss helhjertet bak deres krav om en videreføring av tilskuddet. Skal frivilligheten vokse, trenger vi frivillige og dra trenger vi frivillig.no! 

Regjeringen har også i år økt bevilgningen til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Dette er bra, men vi mener at frivillighet ikke skal skattlegges og alt annet enn full kompensasjon ikke er bra nok. 

LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner sitt tilskudd er foreslått økt. Dette er veldig bra. LNU er arnestedet for ung frivillighet og deres samfunnsengasjement og aktiviteter er intet mindre enn mektig imponerende.

Regjeringen har store ambisjoner for frivilligheten. Dette ser vi ikke minst tydelig i den nylig presenterte meldingen, “Leve hele livet”. Dette er en svært god satsning og vi registrerer med glede at det er foreslått en anselig beløp til å følge opp arbeidet. Vi ser frem til å jobbe sammen med kommunene så vel som departementet i dette viktige arbeidet. 

Les gjerne også Frivillighet Norges sak om statsbudsjett 2019.

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler