Integreringsarbeidet hos frivilligsentralene i Norge.

Nyheten Brosjyren gir et kort innblikk i integreringsarbeidet hos frivilligsentraler i Norge. Samtidig er nyheten en hyllest til tusenvis av frivillige som jobber i sin egen fritid, for å gi andre mennesker en bedre hverdag, uavhengig av kjønn, alder eller nasjonalitet.

Økt integrering via

Norges Frivilligsentraler har mottatt tilskuddsmidler fra IMDi for å gjennomføre et 3-årig prosjekt. Prosjektet vil bidra positivt i integreringsfeltet til alle frivilligsentraler i landet.

I 2018 skal Norges Frivilligsentraler i samarbeid med frivilligsentralene utvikle en digital idebank. Idebanken skal inneholde vellykkede tiltak som allerede pågår hos de enkelte sentralene. Idebanken gir de andre sentralene nye ideer og inspirasjon. Den samlede erfaringen vil bidra til å øke kompetansen hos andre sentraler og  frivillige.

Samtidig får sentralene mulighet til å søke midler for å utvikle integreringstiltak som de  f.eks. har funnet i idebanken. 

Integrering er ikke en individuell “idrett”. Integrering gjør vi  sammen. Sammen med våre kollegaer rundt i landet forsterker vi sentralenes integreringsarbeid.

Er du som enkeltperson interessert i å bidra til integreringsarbeidet? Da kan du ta kontakt med din nærmeste Frivilligsentral.

Intensjons avtale IMDi

"Særlig positivt er det at frivilligheten ikke stenger kl. 16.00." sa direktør hos IMDi Libe Rieber-Mohn under signeringen.Norges Frivilligsentraler er stolte over at vi sammen med:

  • Den Norske Turistforening, 
  • Frivillighet Norge, 
  • Norges Fotballforbund, 
  • Norges idrettsforbund, 
  • Norges Røde Kors, 
  • Norske Kvinners Sanitetsforening, 
  • Norsk Folkehjelp og 
  • Redd Barna 

har signert en intensjonsavtale med IMDi.

Glimt fra sentralene

Møte Mellom Mennesker er slagordet til alle landets 450 frivilligsentraler. Bildene på siden viser noen få eksempler på møter mellom mennesker gjennom forskjellige frivilligsentraler. Vi vet hvor viktig det er å treffe hverandre, og dette er sentralenes hverdag.

Utenom språkkafeer, leksehjelp og temakvelder er det også massevis av andre tiltak som arrangeres av de enkelte sentralene. Det kan være en til en - oppfølging, eller for flere samtidig, og som eget arrangement eller i samarbeid med flere organisasjoner. 

Frivilligsentralene skjønner at nøkkelen til integrering er å være sammen, enten det er å strikke sammen, lage mat sammen, leke sammen, prate sammen, lære sammen, oppleve sammen, gråte sammen, le sammen, eller bare være sammen, for et inkluderende samfunn. 

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler