Integreringsarbeidet hos frivilligsentralene i Norge.

Nyheten Brosjyren gir et kort innblikk i integreringsarbeidet hos frivilligsentraler i Norge. Samtidig er nyheten en hyllest til tusenvis av frivillige som jobber i sin egen fritid, for å gi andre mennesker en bedre hverdag, uavhengig av kjønn, alder eller nasjonalitet.

Økt integrering via

Norges Frivilligsentraler har mottatt tilskuddsmidler fra IMDi for å gjennomføre et 3-årig prosjekt. Prosjektet vil bidra positivt i integreringsfeltet til alle frivilligsentraler i landet.

I 2018 skal Norges Frivilligsentraler i samarbeid med frivilligsentralene utvikle en digital idebank. Idebanken skal inneholde vellykkede tiltak som allerede pågår hos de enkelte sentralene. Idebanken gir de andre sentralene nye ideer og inspirasjon. Den samlede erfaringen vil bidra til å øke kompetansen hos andre sentraler og  frivillige.

Samtidig får sentralene mulighet til å søke midler for å utvikle integreringstiltak som de  f.eks. har funnet i idebanken. 

Integrering er ikke en individuell “idrett”. Integrering gjør vi  sammen. Sammen med våre kollegaer rundt i landet forsterker vi sentralenes integreringsarbeid.

Er du som enkeltperson interessert i å bidra til integreringsarbeidet? Da kan du ta kontakt med din nærmeste Frivilligsentral.

Intensjons avtale IMDi

"Særlig positivt er det at frivilligheten ikke stenger kl. 16.00." sa direktør hos IMDi Libe Rieber-Mohn under signeringen.Norges Frivilligsentraler er stolte over at vi sammen med:

  • Den Norske Turistforening, 
  • Frivillighet Norge, 
  • Norges Fotballforbund, 
  • Norges idrettsforbund, 
  • Norges Røde Kors, 
  • Norske Kvinners Sanitetsforening, 
  • Norsk Folkehjelp og 
  • Redd Barna 

har signert en intensjonsavtale med IMDi.

Glimt fra sentralene

Møte Mellom Mennesker er slagordet til alle landets 450 frivilligsentraler. Bildene på siden viser noen få eksempler på møter mellom mennesker gjennom forskjellige frivilligsentraler. Vi vet hvor viktig det er å treffe hverandre, og dette er sentralenes hverdag.

Utenom språkkafeer, leksehjelp og temakvelder er det også massevis av andre tiltak som arrangeres av de enkelte sentralene. Det kan være en til en - oppfølging, eller for flere samtidig, og som eget arrangement eller i samarbeid med flere organisasjoner. 

Frivilligsentralene skjønner at nøkkelen til integrering er å være sammen, enten det er å strikke sammen, lage mat sammen, leke sammen, prate sammen, lære sammen, oppleve sammen, gråte sammen, le sammen, eller bare være sammen, for et inkluderende samfunn. 

Flere nyheter

Tilskuddsfordeling 2021

Fra 2021 mister landets 462 frivilligsentraler sitt statlige driftstilskudd. Etter 30 år med tverrpolitisk støtte, forsvinner nå frivilligsentralenes driftstilskudd inn i kommunens rammetilskudd og kommunene står fritt til å bruke pengene, som før altså var øremerket frivilligheten, på akkurat hva de vil. Men betyr det at alle kommunene nå får mer midler til fri bruk? Norges Frivilligsentraler har gjort en beregning ut fra dagens nivå på driftstilskuddet og fasiten får du her.

Over 30 år som frivillig – TV-aksjonen har en spesiell plass

Mange av frivilligsentraler hjelper med tv aksjonen. Her er et godt eksempel! Vil du hjelpe som frivillige under årets tv aksjon? Ta kontakt med din lokal sentral!

Systemet mellom alt

I fjor fikk vi første smakebit på frivilligsentralenes nye internsystem, InVi. Vi tok en prat med organisasjonssekretær, Gijs Mans, for å få vite litt mer, samt å snike oss til en liten titt på planene videre.

Frivilligsentralene på «Norge nå»

I midten av februar var NRK-programmet «Norge nå» i Romsdal og besøkte Nesset Frivilligsentral i Eidsvåg. Vi fikk et spennende innblikk i hverdagen hos en av våre frivilligsentraler.

Hva betyr statsbudsjettet for frivilligheten?

Mandag la finansminister Siv Jensen frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Budsjettet er, som det jo alltid er, en skuffelse for noen og til stor glede for andre. Norges Frivilligsentraler registrerer at regjeringen igjen har fulgt opp sitt løfte om styrking av frivilligsentralene, men kun marginalt. Etter justering for konsumprisindeksen er økningen på 0,7 %

2018 © Norges Frivilligsentraler