Jorunn Sagen Olsen i NFS fikk den siste Fritid for alle - prisen!

Fredag 10. desember mottok vinneren den gjeve prisen uten å ane noe på forhånd.

Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har etablert en fagjury som i løpet av året skal finne frem til 10 prisvinnere som representerer nasjonale myndigheter, praksisfeltet – kommuner og frivillig sektor, forskning, undervisning og formidling. 

Vi er stolte av å kunne informere om at vår egen Jorunn Sagen Olsen i Norges Frivilligsentraler fikk den siste Fritid for alle-prisen i 2021 fra Nasjonal Kompetansetjeneste. Anders Midtsundstad fra fagjuryen overrakte begrunnelsen og prisen forrige fredag til en svært overrasket og rørt mottaker. NFS stiller seg 100% bak begrunnelsen. Vi er veldig glade for at Jorunn, med sin kompetanse og erfaring, er en del av vår organisasjon. 

På nettsidene til nkbuf.no kan dere lese hele begrunnelsen, men her får dere uansett en smakebit:

‹‹Prisvinneren representerer de mange fagpersoner som siden 2007 har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i norske kommuner.›› 

‹‹Prisvinneren er opptatt av å bygge lokale møteplasser. I møte med enkeltpersoner og organisasjoner stiller hun alltid tre spørsmål: Hva kan vi gjøre for deg? Hva kan du gjøre for oss? Hva kan vi gjøre sammen?››

‹‹Fagjuryen er opptatt av å finne prisvinnere som har vært varder på en sti frem til dagens tjenester for enkeltpersoner og feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Jorunn Sagen Olsen er i en slik sammenheng god representant for fagmiljøet og derfor en verdig vinner.››

Vi gratulerer så mye til den verdige vinneren!


Flere nyheter

Kick off "Sykkelturen 2022"

Norges Frivilligsentraler søker Rådgiver Leve hele livet

Norges Frivilligsentraler (NFS) er en landsdekkende interesseorganisasjon og ressurssenter for landets 476 frivilligsentraler. NFS søker nå etter en kollega som engasjerer seg i godt integreringsarbeid. Vi er en organisasjon i utvikling med 7 ansatte pr i dag.I første omgang lyses stillingen ut som et 100% engasjement i 12 mnd, med stor sannsynlighet for videreføring.

Sykkelturen 2022 - kickstart i Spania!

Onsdag 5. april gikk sykkelturens første kick-off etappe i Spania! Gjennom to flotte dager med aktiviteter var vi med og besøkte ulike organisasjoner som arbeider med frivillighet i Albir. Der møtte vi ildsjeler som lidenskapelig brant for frivilligheten.

Fra Svelvik posten: Wiktor (27 år) ved Svelvik Frivilligsentral, har blitt valgt ut til å delta i et eksklusivt pilotprosjekt rettet mot barn og unge.

I løpet av frivillighetens år 2022 skal prosjektleder Wiktor Bråthen, sammen med Svelvik Frivilligsentral, hjelpe barn og unge ut i aktivitet.

Pilotprosjektet ‹‹Aktive Sammen› blir invitert inn til kommune møter i Vang

Januar 2022 gjennomførte kommunedirektør Erlend Haaverstad et møte med ungdomsrådet ved Vang barne- og ungdomsskule.Det var et møte hvor alle ledere i de ulike etatene i kommunen var representert, ulike frivillige organisasjoner og prosjektleder Inger Kongslien Tveit i ‹‹ Aktive Sammen-barn, unge og familie›› ved Vang Frivilligsentral og i etterkant ble hun også invitert til et kommunestyre hvor hun fikk presentere prosjektet.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler