Koronavirus og frivillig innsats: Ønsker du å hjelpe?

Mange ønsker å hjelpe i denne krisetiden, og dette er selvfølgelig bra og viktig for å komme gjennom denne situasjonen. Norges Frivilligsentraler anbefaler å gjøre denne frivillige innsatsen i god dialog med lokale frivillige organisasjoner og kommune.

For å komme i kontakt med din lokale frivilligsentral kan du bruke vårt nasjonal register. De fleste frivilligsentraler kan og vil hjelpe deg. Du kan hjelpe med tiltak hos  frivilligsentralen i ditt nærområde, eller de kan sette deg i kontakt med andre frivillige organisasjoner som trenger hjelp.

Frivilligsentraler eller andre frivillige organisasjoner bestemmer i samhandling med kommuner hva frivillige kan bidra med. Dette vil da føre til at den frivillige innsatsen i kommunene kan variere.

Beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet - Kapittel 9 Frivillige organisasjoner 

VIKTIG NÅR DU ER FRIVILLIG

  • først og fremst må du følge statlige og lokale anbefalinger og regelverk 
  • ikke bryte smittebarrierer ved karantene/isolering 
  • ikke foreta helsefaglige vurderinger i din bistand/oppfølging av personer i hjemme-isolasjon – eller karantene 
  • du bør være tydelig merket som frivillig deltaker 

Helsedirektoratet kommer ganske snart med flere retningslinjer for frivillig arbeid.

Takk for at du ønsker å bidra!
PS Denne nyheten vil bli oppdatert fortløpende. Siste oppdatering 15.03.2020.

Flere nyheter

Norges Frivilligsentraler søker PROSJEKTMEDARBEIDER

Norges Frivilligsentraler er en interesseorganisasjon for landets 469 frivilligsentraler. Organisasjonen er i vekst, og får gjennomslag i ulike prosjektsøknader. Prosjektmedarbeiders ansvar ligger i god gjennomføring av ulike prosjekter. I første omgang lyses stillingen ut som et 100% engasjement fra 1. september 2020 og ut året. Det er stor sannsynlighet for videreføring fra 2021.

Stortinget redder frivilligsentralene

Onsdag 17. juni vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden.

Frivilligsentralene er ikke reddet!

Regjeringen har foreslått å utsette den omstridte omfordeling av tilskuddet til frivilligsentralene. Det gir oss et pusterom slik at Stortinget kan vedta en varig løsning som sikrer frivilligsentralene for fremtiden. Her kan du lese om endringene som har skjedd og hvilke konsekvenser det har hatt for frivilligsentralene så langt.

Regjeringen utsetter endringen av frivilligsentralenes tilskuddsordning

Å innlemme tilskuddet til frivilligsentralene i innbyggertilskuddet, har vært svært omdiskutert de siste månedene. Nå har regjeringen foreslått å avvente endringen, det er Norges Frivilligsentraler glade for.

Tilskuddsfordeling 2021

Fra 2021 mister landets frivilligsentraler sitt statlige driftstilskudd. Etter 30 år med tverrpolitisk støtte, forsvinner nå frivilligsentralenes driftstilskudd inn i kommunens rammetilskudd og kommunene står fritt til å bruke pengene, som før altså var øremerket frivilligheten, på akkurat hva de vil. Men betyr det at alle kommunene nå får mer midler til fri bruk? Norges Frivilligsentraler har gjort en beregning ut fra dagens nivå på driftstilskuddet og fasiten får du her. Oppdatert 04.05.2020.

2018 © Norges Frivilligsentraler