Kulturdepartementet svarer på frivilligsentralenes spørsmål rundt ny forskrift

Tirsdag 13. september arrangerte Norges Frivilligsentraler spørretime med Kulturdepartementet (KUD) og Lotteri- og stiftelsestilsynet. KUD gjennomgikk forskriften og svarte på frivilligsentralenes spørsmål. Her kan du se opptakene fra arrangementet.

Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler trådte i kraft 1. august 2022. Under kan du finne videoopptak fra spørretimen med KUD og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Sammen med de vil Norges Frivilligsentraler utarbeide en oversiktiktlig Q and A, med spørsmål og svar frivilligsentralene har stilt i forbindelse med ny forskrift. Denne vil bli tilgjengeliggjort på nettsiden vår så snart alle svarene er utarbeidet.


Marte Tangen, styreleder i Norges Frivilligsentraler (NFS) innleder arrangementet og representanter fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet introduserer seg:


Siriann Bekeng fra Kulturdepartementet sin innledning før gjennomgang av ny forskrift:Siriann Bekeng gjennomgår forskriftens §1


Siriann Bekeng gjennomgår forskriftens §2 og 3


Siriann Bekeng gjennomgår forskriftens §4


Siriann Bekeng gjennomgår forskriftens §5 og 6 


Siriann Bekeng gjennomgår forskriftens §7


Siriann Bekeng gjennomgår forskriftens §8


Siriann Bekeng gjennomgår forskriftens §9-15


Her kan du se opptaket av spørretimen med Kulturdepartementet i sin helhet:
Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler