Litt om statsbudsjett

Forslag til statsbudsjett for 2018 er akkurat fremlagt, og vi kan glede oss over at planen om videreføring og opptrapping av tilskudd til kommunene for drift av frivilligsentraler ser ut til å ivaretas, slik Stortingets intensjon med endringen har vært.

Forslag til statsbudsjett for 2018 er akkurat fremlagt, og vi kan glede oss over at planen om videreføring og opptrapping av tilskudd til kommunene for drift av frivilligsentraler ser ut til å ivaretas, slik Stortingets intensjon med endringen har vært.

Det er lagt inn midler til 18 nye sentraler på landsbasis, og tilskudd til allerede etablerte frivilligsentraler foreslås justert opp med kr. 27.000 neste år. Kommunene vil i så fall få overført via tabell C kr. 392.000,- pr. sentral (basert på daglig leder i hel stilling i 2016) i 2018.

Da gjelder det for dere å være i god dialog med egen kommune for å få ut midlene til driften lokalt for neste år - slik at midlene faktisk går til frivilligsentralenes drift. Frivilligsentralens inntektsside på budsjett 2018 fra kommunen skal altså økes med minimum kr. 27.000.

Alle bes om å følge opp sin kommune. Husk også å bruke styret og styreleder – dette er en av deres viktigste oppgaver.

Vi i Norges Frivilligsentraler vil følge opp resultatene med nye undersøkelser i 2018.


Hilsen Arvid Askø

Styreleder

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler