Litt om statsbudsjett

Forslag til statsbudsjett for 2018 er akkurat fremlagt, og vi kan glede oss over at planen om videreføring og opptrapping av tilskudd til kommunene for drift av frivilligsentraler ser ut til å ivaretas, slik Stortingets intensjon med endringen har vært.

Forslag til statsbudsjett for 2018 er akkurat fremlagt, og vi kan glede oss over at planen om videreføring og opptrapping av tilskudd til kommunene for drift av frivilligsentraler ser ut til å ivaretas, slik Stortingets intensjon med endringen har vært.

Det er lagt inn midler til 18 nye sentraler på landsbasis, og tilskudd til allerede etablerte frivilligsentraler foreslås justert opp med kr. 27.000 neste år. Kommunene vil i så fall få overført via tabell C kr. 392.000,- pr. sentral (basert på daglig leder i hel stilling i 2016) i 2018.

Da gjelder det for dere å være i god dialog med egen kommune for å få ut midlene til driften lokalt for neste år - slik at midlene faktisk går til frivilligsentralenes drift. Frivilligsentralens inntektsside på budsjett 2018 fra kommunen skal altså økes med minimum kr. 27.000.

Alle bes om å følge opp sin kommune. Husk også å bruke styret og styreleder – dette er en av deres viktigste oppgaver.

Vi i Norges Frivilligsentraler vil følge opp resultatene med nye undersøkelser i 2018.


Hilsen Arvid Askø

Styreleder

Flere nyheter

Tilskuddsfordeling 2021

Fra 2021 mister landets 462 frivilligsentraler sitt statlige driftstilskudd. Etter 30 år med tverrpolitisk støtte, forsvinner nå frivilligsentralenes driftstilskudd inn i kommunens rammetilskudd og kommunene står fritt til å bruke pengene, som før altså var øremerket frivilligheten, på akkurat hva de vil. Men betyr det at alle kommunene nå får mer midler til fri bruk? Norges Frivilligsentraler har gjort en beregning ut fra dagens nivå på driftstilskuddet og fasiten får du her.

Over 30 år som frivillig – TV-aksjonen har en spesiell plass

Mange av frivilligsentraler hjelper med tv aksjonen. Her er et godt eksempel! Vil du hjelpe som frivillige under årets tv aksjon? Ta kontakt med din lokal sentral!

Systemet mellom alt

I fjor fikk vi første smakebit på frivilligsentralenes nye internsystem, InVi. Vi tok en prat med organisasjonssekretær, Gijs Mans, for å få vite litt mer, samt å snike oss til en liten titt på planene videre.

Frivilligsentralene på «Norge nå»

I midten av februar var NRK-programmet «Norge nå» i Romsdal og besøkte Nesset Frivilligsentral i Eidsvåg. Vi fikk et spennende innblikk i hverdagen hos en av våre frivilligsentraler.

Hva betyr statsbudsjettet for frivilligheten?

Mandag la finansminister Siv Jensen frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Budsjettet er, som det jo alltid er, en skuffelse for noen og til stor glede for andre. Norges Frivilligsentraler registrerer at regjeringen igjen har fulgt opp sitt løfte om styrking av frivilligsentralene, men kun marginalt. Etter justering for konsumprisindeksen er økningen på 0,7 %

2018 © Norges Frivilligsentraler