Mer glede med mer sykling!

Prosjektsamarbeid mellom ‹‹Sykling uten alder - Norge›› (SUA) og ‹‹Norges Frivilligsentraler›› (NFS).

Fra sommeren 2020 vil SUA og NFS slå kreftene sammen. Etter signering av intensjonsavtale våren 2020, skal SUA og NFS nå sette i gang et prosjektsamarbeid med tittelen ‹‹Mer glede med mer sykling››. 

Formålene i begge organisasjoner inkludert lokale frivilligsentraler har så mye til felles at begge organisasjoner ser dette samarbeidet som helt naturlig. SUA og NFS skal jobbe for økt sykkelopplevelse rundt om i landet. 

Hovedfokus skal være gode rammer og rutiner for å gi (eldre) medborgere RETT TIL VIND I HÅRET. Men bare å anskaffe en sykkel betyr ikke at denne helsefremmende aktiviteten er i gang. SUA og NFS skal sammen med lokalsamfunnet vekke engasjement og utvikle rutiner og struktur for å øke sykkelaktiviteten.

I våre fellesmøter har vi kommet frem til gode planer og ideer på hva vi kan få til sammen, og sammen med andre.

En konkrete plan er knyttet til NFS sitt ‹‹Leve Hele Livet›› prosjekt, og det vil være en svært spennende markering under Frivillighetsåret 2022. I samarbeid med andre (nasjonale og lokale) frivillige organisasjoner og offentlige instanser vil vi sette i gang et over 2356 kilometer langt sykkeleventyr!l 

Vi kommer fortløpende til å informere dere om dette spennende samarbeidet. Følg med på nettsiden (SUA og NFS) og facebooksiden (SUA og NFS) til begge organisasjoner for mer informasjon.  

Johs Ryskar (styreleder SUA), Arvid Askø (styreleder NFS), Gijs Mans (daglig leder NFS), Tormod Hansen (SUA)


Sykling uten alder - Norge

Tormod Hansen
Daglig leder
tormod@syklingutenalder.com
917 24 1221

Norges Frivilligsentraler
Gijs Mans
Daglig leder
gijs@norgesfrivilligsentraler.no
988 17 952

Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler