Mer glede med mer sykling!

Prosjektsamarbeid mellom ‹‹Sykling uten alder - Norge›› (SUA) og ‹‹Norges Frivilligsentraler›› (NFS).

Fra sommeren 2020 vil SUA og NFS slå kreftene sammen. Etter signering av intensjonsavtale våren 2020, skal SUA og NFS nå sette i gang et prosjektsamarbeid med tittelen ‹‹Mer glede med mer sykling››. 

Formålene i begge organisasjoner inkludert lokale frivilligsentraler har så mye til felles at begge organisasjoner ser dette samarbeidet som helt naturlig. SUA og NFS skal jobbe for økt sykkelopplevelse rundt om i landet. 

Hovedfokus skal være gode rammer og rutiner for å gi (eldre) medborgere RETT TIL VIND I HÅRET. Men bare å anskaffe en sykkel betyr ikke at denne helsefremmende aktiviteten er i gang. SUA og NFS skal sammen med lokalsamfunnet vekke engasjement og utvikle rutiner og struktur for å øke sykkelaktiviteten.

I våre fellesmøter har vi kommet frem til gode planer og ideer på hva vi kan få til sammen, og sammen med andre.

En konkrete plan er knyttet til NFS sitt ‹‹Leve Hele Livet›› prosjekt, og det vil være en svært spennende markering under Frivillighetsåret 2022. I samarbeid med andre (nasjonale og lokale) frivillige organisasjoner og offentlige instanser vil vi sette i gang et over 2356 kilometer langt sykkeleventyr!l 

Vi kommer fortløpende til å informere dere om dette spennende samarbeidet. Følg med på nettsiden (SUA og NFS) og facebooksiden (SUA og NFS) til begge organisasjoner for mer informasjon.  

Johs Ryskar (styreleder SUA), Arvid Askø (styreleder NFS), Gijs Mans (daglig leder NFS), Tormod Hansen (SUA)


Sykling uten alder - Norge

Tormod Hansen
Daglig leder
tormod@syklingutenalder.com
917 24 1221

Norges Frivilligsentraler
Gijs Mans
Daglig leder
gijs@norgesfrivilligsentraler.no
988 17 952

Flere nyheter

Alle har rett på god helse og livskvalitet

Den internasjonale eldredagen er 1. oktober 2020. Frivilligsentraler i hele Norge oppfordrer lokalsamfunn, frivillige, kommune og næringsliv til å bli med og feire eldredagen sammen.

Stortinget redder frivilligsentralene

Onsdag 17. juni vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden.

Frivilligsentralene er ikke reddet!

Regjeringen har foreslått å utsette den omstridte omfordeling av tilskuddet til frivilligsentralene. Det gir oss et pusterom slik at Stortinget kan vedta en varig løsning som sikrer frivilligsentralene for fremtiden. Her kan du lese om endringene som har skjedd og hvilke konsekvenser det har hatt for frivilligsentralene så langt.

Regjeringen utsetter endringen av frivilligsentralenes tilskuddsordning

Å innlemme tilskuddet til frivilligsentralene i innbyggertilskuddet, har vært svært omdiskutert de siste månedene. Nå har regjeringen foreslått å avvente endringen, det er Norges Frivilligsentraler glade for.

Tilskuddsfordeling 2021

Fra 2021 mister landets frivilligsentraler sitt statlige driftstilskudd. Etter 30 år med tverrpolitisk støtte, forsvinner nå frivilligsentralenes driftstilskudd inn i kommunens rammetilskudd og kommunene står fritt til å bruke pengene, som før altså var øremerket frivilligheten, på akkurat hva de vil. Men betyr det at alle kommunene nå får mer midler til fri bruk? Norges Frivilligsentraler har gjort en beregning ut fra dagens nivå på driftstilskuddet og fasiten får du her. Oppdatert 04.05.2020.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler