Norges Frivilligsentraler sitt nye landsstyre

Landsmøtet til Norges Frivilligsentralers valgte 3. november 2022 sitt nye styre. Her kan du lese om styre- og varamedlemmene.

Fra venstre: Olav-Magnus Hammer, Hanne Thin Markussen, Marte Tangen, Suzanne Pettersen, Anne Margrethe Larsen, Svein Larsen, Maj Britt S. Hess, Arvid Askø. Elene Wessel og Ernst Valderhaug var ikke tilstede. 

Leder Marte Tangen 

Marte er utdannet skuespiller, og har i tillegg til 5 år på teaterscenen erfaring fra TV-produksjon. Hun er daglig leder i Vang frivilligsentral, og har vært det siden den ble opprettet for 10 år siden. Hun har i disse årene engasjert seg som nettverksleder, i valgkomiteen og under kampen om øremerkede midler, og ble på landsmøtet gjenvalgt som leder for styret etter å ha bekledd rollen i èn periode. Hun har opparbeidet seg gode relasjoner til departement og politikere og ønsker å bidra videre i styret fordi hun brenner for fellesskapet blant frivilligsentralene.  

Nestleder Svein Larsen 

Svein ble gjenvalgt som nestleder i Norges Frivilligsentraler. I forrige periode har han og styreleder Marte hatt et suksessrikt samarbeid. Han er opptatt av frivillighet generelt, og frivilligsentraler spesielt, og ser betydningen av dette i et folkehelseperspektiv. Svein har vært aktivt med i styret i Sarpsborg Øst Frivilligsentral i 13 år, og han har vært aktiv innen frivillig sektor hele livet. I yngre dager var han både med som aktiv i flere idrettslag og speiderbevegelsen, samtidig som han hadde styre- og lederoppgaver.  

Styremedlem Maj Britt S. Hess

Maj Britt er nyvalgt inn i styret og har vært daglig leder i Rennebu frivilligsentral og nettverksleder i mange år. Hun har tilegnet seg stor kunnskap om frivillighet og frivillighetens kår i disse årene. Med utdanning innen natur og kulturveiledning, frivillighet og offentlighet, kultur og helse samt fra skoleverket, har hun bred kompetanse hun kan bidra med inn i styrearbeidet. Hennes skussmål sier at hun er en trygg og god nettverksleder. Maj Britt er flink til å lede, flink til å prate, kjempegod på refleksjoner, og i det å gjøre arbeidshverdagen for frivillige og ansatte i sentralene gode.

Styremedlem Anne Margrethe Larsen 

Anne Margrete har lang fartstid som politiker. Hun har sittet på Stortinget og i Flekkefjord bystyre. Hun er utdannet sykepleier, vært medlem i sentralstyret til Norsk Sykepleierforbund og er tidligere fylkesleder i KFUK/KFUM. Anne Margrete har vært en viktig brikke i utviklingen av Flekkefjord Frivilligsentral som en aktiv frivillig og får de beste skussmål fra sentralen. Hun ble gjenvalgt som styremedlem i Norges Frivilligsentraler, etter å ha bidratt godt med det politiske arbeidet i forrige periode.

Styremedlem Olav-Magnus Hammer 

Olav Magnus ble på landsmøtet gjenvalgt som styremedlem, etter å ha sittet i styret i en periode. Han er til daglig styreleder i Jondal Frivilligsentral, og har vært det siden etableringen i 2012. Han var med i gruppen som ønsket å etablere en sentral i Jondal og reiste rundt i kommunen og avholdt folkemøter. Olav Magnus har vært en solid styreleder med klare mål for sentralen. Han er utdannet elektriker, i tillegg til å være bonde som driver gårdsvirksomhet på fritiden. Han er en aktiv Arbeiderpartipolitiker, med mange års erfaring fra politiske verv. Nettverket hans er stort, og han er en rutinert politiker. 

Styremedlem Arvid Askø 

Arvid ble gjenvalgt til styret, hvor han har vært aktiv i mange år. Han var med å etablere Forum for Frivilligsentraler, og ledet interimsstyret for etablering av en landsorganisasjon. Arvid ble styreleder i Norges Frivilligsentraler i 2016, og har vært sentral i alle forhandlinger med Samarbeidsgruppa, og i møter med KS, Storting/departement og Frivillighet Norge. Som utdannet jurist med mange års erfaring innen kommune som Kommunalsjef og kultursjef, bringer han viktig kompetanse inn i styret. Han har tidligere vært styreleder i Svelvik frivilligsentral, og fortsetter med sin 25 års erfaring med frivilligsentraler.

Styremedlem Hanne Thin Markussen 

Hanne ble innvalgt som styremedlem etter å ha sittet som vara i forrige periode. Hun er utdannet førskolelærer, med videreutdanning innen spesialpedagogikk. Hun har vekttall i psykososialt arbeid for barn og unge. Hanne er kreativ og et arbeidsjern. Hun jobber på 12. året som daglig leder i Kvæfjord Frivilligsentral, og brenner for å skape lavterskeltilbud for både unge og eldre. Både i form av kaffe og vafler, fjellturer og strikkekurs. Hun har engasjement for frivillig arbeid, og har vært aktiv i arbeid innen nettverket for frivilligsentralene i Troms og nordre Nordland.

Vara Suzanne Pettersen 

Suzanne Pettersen er et nytt tilskudd til styret, og er ansatt som daglig leder ved Andøy Frivilligsentral. Suzanne har organisasjonserfaring fra flere år som frikjøpt tillitsvalgt i Fagforbundet og har derfor god kjennskap til å jobbe både politisk og organisatorisk. Hun ser frem til å bli kjent med Norges Frivilligsentraler fra et sentralt nivå, og til å kunne være med å utvikle organisasjonen, både innad og utad mot andre organisasjoner og på den politiske arenaen. Hun er opptatt av rettferdighet og solidaritet i praksis da hun mener at alle mennesker har rett og krav på en hverdag med innhold som er med på å skape relasjoner og trygghet uansett etnisk, kulturell eller sosioøkonomisk bakgrunn.

Vara Elene Wessel

Elene Wessel er nyvalgt vara til styret. Hun er styremedlem i Moelv Frivilligsentral og har lang erfaring fra frivilligheten. Hun er kreativ og aktiv og jobber som selvstendig næringsdrivende, med erfaring fra økonomistyring og ledelses gjennom flere år. Elene brenner for lokalsamfunnet og spesielt å jobbe for å redusere utenforskap blant både eldre og yngre. 

Vara Ernst Valderhaug

Ernst er nyvalgt vara til styret. Han jobber som daglig leder i Giske frivilligsentral, og har gjort det siden 2006. Han har vært nettverksleder i det som tidligere var region 2., og er nå styreleder i frivillig Møre og Romsdal. Ernst brenner for at kulturen skal favne alle, fra vugge til grav, og han ser fram til å jobbe videre med dette, både lokalt og sentralt..

Flere nyheter

23,2 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett

I dag kom revidert nasjonalbudsjett, og allerede i går avslørte kultur- og likestillingsministeren den gledelige nyheten - Regjeringen øker bevilgningen til frivilligsentralene med 23,2 mill. kroner! Ifølge deres beregning vil statstilskuddet 2023 med dette utgjør ca 460.000 kr pr sentral.

Fagkonferansen 2023 - Hvem mangler i fellesskapet?

Tross massiv innsats fra frivillig sektor for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn, faller likevel noen utenfor. På fagkonferansen 2023 3. - 4. mai så vi nærmere på hva som kan ligge bak denne utfordringen, og mulige løsninger.

Håpet ligger i revidert statsbudsjett

Vi fikk en kalddusj etter fest-året. I 2022 feira vi alle Norges viktigste lagarbeid, nå strever landets over 500 frivilligsentraler med å få endene til å møtes. Årets statstilskudd er vesentlig lavere enn i fjor, fordi Regjeringen ikke tok høyde for at 30 nye sentraler var klare for etablering. Frivilligsentralene venter nå spent på revidert statsbudsjett som er ventet 11. mai. Kan vi håpe på at vår viktige innsats i 500 lokalsamfunn blir sett og verdsatt tilstrekkelig?

Gladsak med bismak

KUD har nå fordelt årets statsbudsjett til frivilligsentralene. Vi er svært glade for å se at 32 nye sentraler får tilskudd! Det vi derimot ikke er glade for er at vårt krav om å øke potten tilsvarende antall nye sentraler ikke ble ivaretatt, noe som fører til at den enkelte frivilligsentral får mindre penger enn i fjor.

Bli med på Fagkonferansen 2023: Hvem mangler i Fellesskapet?

Tross massiv innsats fra frivillig sektor for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn, faller likevel noen utenfor. På fagkonferansen 2023 ser vi nærmere på hva som ligger bak denne utfordringen, og ser på løsninger sammen.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler