Ny forskrift gir forutsigbar finansiering til frivilligsentralene

I 2020 vant Norges Frivilligsentraler (NFS) en langvarig kamp for at tilskuddet til frivilligsentralene igjen skulle være øremerket. I ny forskrift lovfestes nå kriteriene for den statlige tildelingen av midler.

Etter flere års kamp vant i 2020 alle frivilligsentralene i Norge frem, da statstilskuddet til sentralene igjen ble øremerket i statsbudsjettet. I juli 2022 presenterte Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) den nye forskriften som setter rammene for hva sentralene og kommunen må innfri for å motta tilskuddet. Forskrift om tilskudd til frivilligsentraler trådte i kraft 1. august 2022. 

Med øremerking og ny forskrift kan vi nå feire at frivilligsentralenes viktige rolle i samfunnet er blitt enda mer synlig. NFS er fornøyd med å ha fått gehør for mange av sine innspill fra høringsrunden til forskriften. Alle frivilligsentraler fikk muligheten til å påvirke organisasjonens høringssvar til KUD. Det var ulike synspunkter blant sentralene, men flertallet samsvarte godt med landsstyrets holdning, som i korte trekk gikk ut på at det var viktig for å sikre sentralene i både store og små kommuner at tilskuddet fordeles likt pr. sentral, og at det for å bevare merkevaren og stabiliteten var viktig å gjeninnføre krav lignende de som eksisterte tidligere.

– Store deler av de viktigste momentene er blitt lyttet til, og vi er spent på å se hvordan den nye forskriften vil påvirke frivilligsentralene, sier Marte Tangen, styreleder i NFS. – Vi vil følge med og evaluere fortløpende, og holde god dialog med KUD dersom vi ser at formuleringer i forskriften skaper utfordringer for våre medlemmer. Men slik vi tolker forskriften ser det lovende ut, sier Tangen.

Opplever din sentral utfordringer som følge av den nye forskriften? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Sikrer tilskudd til frivilligsentralene

Arbeidet med den nye forskriften har synliggjort viktigheten av landets nå 483 frivilligsentraler. 

– Frivilligsentralene er viktige møteplasser for folk og mellom den lokale frivilligheten og kommunen. Vi vil gi frivilligsentralene rom for å finne gode løsninger på lokale utfordringer og gjennom dette nye rammeverket bidrar vi til det, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i regjeringens pressemelding.

I den samme pressemeldingen skriver regjeringen at den nye tilskuddsordningen sikrer samme tilskudd til alle frivilligsentraler, uavhengig av hvor i landet de ligger. Regjeringen fastslår også i forskriften at det i hovedregelen minst skal være en ansatt i frivilligsentralen som skal ha en 100 prosent stilling.

Styrket det politiske samarbeidet på Arendalsuka

Under Arendalsuka var NFS i møte med ni stortingspolitikere fra forskjellige komiteer på Stortinget. I alle møtene belyste organisasjonen viktigheten og bredden i sentralene, og drøftet forskriftens følger for de mange forskjellige sentralene i Norge. 

– Vi var opptatt av å sørge for god dialog med politikerne i møte med den nye forskriften, og opplevde representantene som engasjerte og lydhøre for alle våre perspektiver. Jeg tror vi her la et godt grunnlag for et tettere samarbeid. Alle ble også mer bevisst den unike rollen sentralene spiller, og lovet at de skulle framsnakke det gode arbeidet som gjøres der ute, sier Tangen.

Lurer du på hvordan den nye forskriften vil påvirke driften ved din sentral?

Tirsdag 13. september klokken 09.00 inviterer NFS til spørretime om ny forskrift med KUD og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Spørsmål du har til den nye forskriften kan sendes inn i forkant til post@norgesfrivilligsentraler.no, slik at det gis mulighet til å forberede et svar til spørretimen arrangeres. Merk emnefelt med spørsmål til forskrift.

Les mer, og meld deg på spørretimen her

Flere nyheter

Kulturdepartementet svarer på frivilligsentralenes spørsmål rundt ny forskrift

Tirsdag 13. september arrangerte Norges Frivilligsentraler spørretime med Kulturdepartementet (KUD) og Lotteri- og stiftelsestilsynet. KUD gjennomgikk forskriften og svarte på frivilligsentralenes spørsmål. Her kan du se opptakene fra arrangementet.

Kick off "Sykkelturen 2022"

Sykkelturen 2022 - kickstart i Spania!

Onsdag 5. april gikk sykkelturens første kick-off etappe i Spania! Gjennom to flotte dager med aktiviteter var vi med og besøkte ulike organisasjoner som arbeider med frivillighet i Albir. Der møtte vi ildsjeler som lidenskapelig brant for frivilligheten.

Fra Svelvik posten: Wiktor (27 år) ved Svelvik Frivilligsentral, har blitt valgt ut til å delta i et eksklusivt pilotprosjekt rettet mot barn og unge.

I løpet av frivillighetens år 2022 skal prosjektleder Wiktor Bråthen, sammen med Svelvik Frivilligsentral, hjelpe barn og unge ut i aktivitet.

Pilotprosjektet ‹‹Aktive Sammen› blir invitert inn til kommune møter i Vang

Januar 2022 gjennomførte kommunedirektør Erlend Haaverstad et møte med ungdomsrådet ved Vang barne- og ungdomsskule.Det var et møte hvor alle ledere i de ulike etatene i kommunen var representert, ulike frivillige organisasjoner og prosjektleder Inger Kongslien Tveit i ‹‹ Aktive Sammen-barn, unge og familie›› ved Vang Frivilligsentral og i etterkant ble hun også invitert til et kommunestyre hvor hun fikk presentere prosjektet.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler