Økonomisk status Frivilligsentralene

Foreløpige tall fra årets spørreundersøkelse viser at den økonomiske situasjonen for frivilligsentralene i landet ikke er bedre enn i 2017. Over 2/3 av kommunene følger ikke Stortingets intensjon om styrking og videreutvikling av ordningen. Etter disse første signaler ber Norges Frivilligsentraler om en forskningsbasert evaluering rundt endringen av tilskuddet til frivilligsentralene.

Stortinget økte i 2017 og 2018 tilskuddet til sentralene etter mange år uten endring. For sentraler med full stilling ble det i 2018 økt med kr. 27 000 (7,4%), og det ble deretter justert opp ytterligere kr. 11 000 til totalt kr. 38 000 (10,4%) rett før jul.

Foreløpige talI fra undersøkelsen 2018 vises at 68 % mottar mindre enn kr. 38 000 i økning fra kommunen. I 2017 var det 51 % som fikk mindre enn økningen på kr. 55 000.

Dvs at tallet på de som mottar mindre enn Stortingets intensjon har økt fra 51 % i 2017 til 68 % i 2018. Kommunen kutter her i stedet ned på sin lokale finansiering.

Andelen av sentralene som har fått mer enn økningen er omtrent likt fra 30 % i 2017 til 29 % i 2018. Kommunen gir her hele statens overføring videre og øker samtidig sin lokale finansiering.

“En av suksessfaktorene til frivilligsentralene har vært spleiselaget mellom stat og kommune”, sier Arvid Askø, styreleder i frivilligsentralenes interesseorganisasjon Norges Frivilligsentraler. Han fortsetter: “Spleiselaget som innebærer at staten har overført et årlig driftstilskudd på rundt kr. 400 000 per sentral, hvis kommunen selv bidrar med minimum  kr. 300 000, har gjort at svært mange har investert i en frivilligsentral - noe som igjen har gitt stor lokal frivillig aktivitet, og avlastning på andre deler av budsjettet.”

Frivilligsentralenes eget IT system, InVi, gir informasjon om sentralenes økonomi, drift og aktivitet, slik at styret i Norges frivilligsentraler kan se status på landsbasis og holde Storting og regjering oppdatert.

“Tallene for 2017 er trist lesning, og det ser ikke ut som om 2018 skal gi noen bedring”, sier Askø. “Rundt 68% av sentralene rapporterer at de enten ikke får hele tilskuddet bevilget av Stortinget eller at kommunen selv kutter i sitt tilskudd. Mens 1/3 av kommunene følger opp på en god måte, viser vår spørreundersøkelse at 2/3 av kommunene ikke ser ut til å følge opp Stortingets intensjon om styrking og videreutvikling av sentralene, og tallet er dessverre stigende. Det er helt klart behov for en skikkelig forskningsbasert evaluering av finansieringsordningen av frivilligsentralene. Norge har ikke råd til at alt det fantastiske som har blitt bygget opp gjennom 25 år på kort tid skal bli revet ned” fortsetter han. 

Med innsikt i disse første tallene vil Norges Frivilligsentraler kreve at:

  • Endringen av tilskuddet til frivilligsentralene må gjennom en forskningsbasert evaluering.

  • Det må opprettes en styringsgruppe for evalueringen hvor både Kulturdepartementet og Norges Frivilligsentraler er representert.

  • Overgangsordningen for frivilligsentralene må ikke stanses før evalueringen er ferdig og dens konklusjoner gjennomgått og diskutert.

For å understøtte dette behov viser vi til stortingets spørretime den 11. april hvor Stortinget selv kom med forslag til evaluering.

> Rapport 2018

> Resultatene 2017 og 2018

Norges Frivilligsentraler


Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler