Oppdatert! Korona informasjon på ulike språk

Norges Frivilligsentraler er i gang med å samle informasjon fra myndighetene om Korona på egen nettside. Vi starter opp med 14 språk denne uken.

(18.05) Vi har opprettet en link til Bydelsmødrenes hjelpetelefon på 25 språk. Det er foreløpig altfor lite oversatt informasjon fra myndighetene, og vi er så glad Bydelsmødrene valgte å åpne sin hjelpetelefon for hele landet. 

Det jobbes med å få igang flere slike samarbeid for å kunne sikre informasjon til flest mulig.

Siden er oppdatert med den nyeste informasjonen fra myndighetene; Gradvis gjenåpning av samfunnet.

Vi oppdaterer fortløpende all ny informasjon som oversettes. 

Mottakelsen fra både myndigheter og Frivilligsentralene rundt i landet har vært svært positiv. Engasjementet rundt den situasjonen vi nå står i er tydelig. Alle ønsker å bidra på best mulig måte, og det å dele informasjon er et av bidragene. Flere forteller det har vært vanskelig å finne frem på de offisielle sidene. Selv om informasjonene vi deler er lik den som ligger hos myndighetene, er det her enklere å finne frem til riktig informasjon.

Fortsett å gi oss tilbakemeldinger, både på det som er bra og hvis dere har tips til forbedringer. Vi ønsker også å dele kvalitetsikret informasjon fra andre organisasjoner. Har du noen tips om god informasjon så send det til oss, så tar vi kontakt med organisasjonen for å få en tillatelse til deling.

Send tips, ris og ros til:

monika@norgesfrivilligsentraler.no

 


(04.05) NFS er en av 6 organisasjoner (Caritas, KIA, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening) som fikk tildelt midler fra IMDi for å jobbe med korona informasjon til minoritetsbefolkningen. Det er i hovedsak informasjonen myndighetene har publisert vi skal formidle videre. 

En nettside, trykk på ditt språk, finn riktig informasjon fra myndighetene

I møte med de andre 5 organisasjonene ble flere utfordringer vedr informasjons delingen diskutert. En av utfordringene er at det er vanskelig å finne informasjon på eget språk hvis du ikke kan norsk. En nettside hvor informasjonen er sortert pr språk er etterspurt.

NFS har laget en nettside hvor myndighetenes informasjon er sortert under språk.

Vi har valgt å starte opp med 14 språk, og plukket ut den viktigste informasjonen først. Det vil bli lagt ut informasjon etterhvert som myndighetene produserer nyheter på ulike språk. 

I første omgang har siden generell informasjon om Korona viruset, hjemmekarantene, isolasjon og råd om smittevern. I tillegg er det lagt ut informasjon til foreldre med barn i barnehage og skole, da dette er det viktigste med tanke på gjenåpning av samfunnet. Det er produsert mye informasjon om Korona situasjonen, og vi vil fortløpende vurdere å legge ut mer av denne informasjonen etter lanseringen av nettsiden. 

All informasjon vi publiserer er kvalitetsikret av myndighetene. Nettsiden er en informasjonskanal hvor oversatt informasjon blir enklere å finne for den delen av befolkningen som ikke kan norsk, eller har for svake norskkunnskaper til å orientere seg på myndighetenes nettsider.

Siden er også lagt opp til deling av kortvarig informasjon, som bare er oversatt til ett eller to språk. Et eksempel på det er Ramadan, som muslimene nå gjennomfører i perioden 23. april til 23. mai. 

NFS har publisert versjon 1, på egne hjemmesider og snart blir  det også tilgjengelig på hjemmesiden til over 300 Frivilligsentraler landet over.

Erfaringsbasert utvikling

Nettsiden vil oppdateres og utvikles kontinuerlig, og erfaringsbaserte tilbakemeldinger vil ha en stor betydning for prioriteringen. NFS har et mål om at siden skal være nyttig for både enkeltindividet, organisasjoner og lokalsamfunnet. 


Flere nyheter

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (3. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler